Pozvánka k veřejné diskuzi – Budoucnost rozvojových lokalit ve městě

POZVÁNKA K VEŘEJNÉ DISKUZI

„Budoucnost rozvojových lokalit ve městě“

Předmětem setkání bude všeobecné seznámení s územním plánem města a debata o možné budoucnosti těchto rozvojových lokalit:

  • území Lobeč 
  • území Minice 
  • prostor „za nádražím“

Setkání s občany se uskuteční  18. října 2021 od 17 hod. v kralupském kině Vltava

Účast na veřejné diskusi přislíbili:

Ing. Marek Czechmann, starosta města;
Libor Lesák, místostarosta města; 
Ing. Vojtěch Pohl, místostarosta města; 
Jiří Polák, vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy; 
Ing. Arch. Vlasta Poláčková, hlavní architektka města
Zástupci developerských společností.

Autor:KZ