Adaptační pobyt 6. ročníků ze ZŠ Generála Klapálka

Období povinné školní docházky je jednou z nedůležitějších částí života. Nejenže žáci získávají elementární znalosti, ale také tady často začínají přátelství na celý život. To si na naší škole dobře uvědomujeme, a proto se snažíme, aby si naši žáci po letech nevzpomněli pouze na učivo, kteří se jim učitelé snažili předat, ale i na kamarády, se kterými strávili krásnou část života.

Do naší školy přicházejí na druhý stupeň žáci z různých škol v okolí. Aby nemuseli vstupovat již do zažitého kolektivu, složení minulých pátých tříd se trochu pozmění a na začátku školního roku vyrážíme s těmito novými kolektivy na adaptační pobyt, aby se žáci mezi sebou poznali a připravili se na společné studium na druhém stupni.

Na adaptačním pobytu pak žáci absolvují pět dní seznamovacích aktivit. Některé aktivity plní společně, aby se poznali napříč třídami, jiné jsou zase zaměřeny na poznání spolužáků ve třídě, spolupráci v kolektivu a na vytvoření dobrého vztahu s třídním učitelem. První den po sobě žáci většinou nesměle pokukují, ale hned odpoledne se pomocí akčních her podaří prolomit ledy a žáci se na plno ponoří do adaptačních aktivit. Tvoří skupinky podle různých znaků, loví podpisy lidí, které spojují stejné zájmy, rozmotávají se z gordického uzlu, tvoří pavučinu vztahů, provádí kamarády poslepu bludištěm nebo vyrábějí symboly své třídy. Na závěrečném společenském večeru se už všichni navzájem znají a nikomu se nechce domů. Pár dní po návratu ale ve třídách dobrá atmosféra a nálada z adaptačního pobytu pokračuje a žáci se tak s chutí zapojí do chodu druhého stupně. Plní pozitivní atmosféry z adapťáku se těší na nové zážitky s kamarády a třídními učiteli.

Mgr. David Hunča, metodik prevence

Autor:KZ