Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb

Třeťáci a čtvrťáci spolu s rybáři vypustili do Labe v Neratovicích dalších 500 kilogramů ryb. Akci pořádá již osmým rokem neratovická společnost Spolana, která je součástí rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol. Vysazováním se podnik podílí na obnově rybí populaci v řece a pomáhá tak zlepšovat její ekosystém. Vedle Spolany a Českého rybářského svazu se projektu účastní Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Projekt si současně klade za cíl vzbudit u dětí ze základních škol zájem o životní prostředí. Díky tomuto ekologickému programu organizátoři doposud vypustili do Labe celkem 4,5 tuny ryb v hodnotě přibližně 400 tisíc korun.

„Dlouhodobě se zapojujeme do péče o životní prostředí i skrze projekty společenské odpovědnosti, kterými jsou chov včel medonosných v našem výrobním areálu, podpora hnízdění sokolů stěhovavých nebo právě zarybňování Labe,“ představuje aktivity Miroslav Falta, jednatel Spolany, a pokračuje: „Do řeky vysazujeme ryby již osm let ve spolupráci s místním rybářským svazem. Časem se k nám připojilo i ekologické centrum, které dětem vysvětluje zábavnou formou ekologická témata.“ Největším pozitivem projektu je perfektní stav a kondice rybí populace, které dokládají výsledky pravidelného monitoringu čistoty vody v okolí výrobního závodu Spolana.

„Na akci jsme tentokrát pozvali mladší žáky, protože je důležité, aby už i oni získávali povědomí o odpovědném chování k životnímu prostředí. Připravili jsme pro ně spoustu naučně-zábavných aktivit, například o třídění odpadů,“ komentuje lektorka Ekologického centra Kralupy nad Vltavou Jana Krátká. Rybáři společně s libišskými žáky oživili podzimní vody řeky Labe o známé druhy ryb, mezi kterými nechyběl lín obecný, amur bílý, štika obecná, sumec velký a kapr obecný. Tyto druhy ryb vytvářejí v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí. „Kapr obecný se dožívá až 30 let, pokud ho tedy někdo dřív neuloví a nesní. Děti měly možnost se o něm a dalších druzích ryb dozvědět celou řadu zajímavých informací,“ shrnuje Iva Šťastná, vedoucí rybářského kroužku Neratovice.

Spolana je vedle zarybňování Labe a chovu včel také aktivní v podpoře ohroženého sokola stěhovavého. Ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará o sokoly od roku 2015. Celkem se zde vylíhlo již šest mláďat. Vliv výroby ve společnosti Spolana na životní prostředí se v posledních letech výrazně snížil. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.

Autor:KZ