Virtuálně Do Okoře bez oře (od 1. do 21. března 2021)

Tradiční pochod se letos vzhledem k pandemickým opatřením neuskuteční na trase z Kralup do Okoře.

Organizátoři z tohoto důvodu připravili pochod virtuální, v období vycházek pouze na území obce, v místě svého bydliště, a to od 1. do 21. března 2021. Kompletní informace najdete zde: https://www.mestokralupy.cz/files/news/2021/03/09/2950/okor-v-kralupech.pdf

Autor:KZ