Kryštof Šigut, ředitel společnosti Santiago chemikálie: Koronakrizi sami neřešíme, ale přispíváme svým dílem

V srpnu tohoto roku vydala kralupská firma Santiago chemikálie prohlášení o zahájení vlastní výroby látky remdesivir pro vědecké účely. O tom, jak probíhá výroba či jak tato látka pomůže v boji proti koronaviru, s námi hovořil Kryštof Šigut, ředitel společnosti.

V úvodu Vaší srpnové tiskové zprávy stojí: „Český remdesivir pomůže laboratořím z celého světa k rychlejšímu vývoji léku na COVID-19.“ Moje otázka je prostá, jak jim pomůže?

Remdesivir původně nebyl připravovaný jako lék na koronavirus. Byl připraven a schválen na léčení eboly a shodou okolností, když vědci hledali a testovali léky na koronavirus, zkusili také remdesivir a ten na covid-19 zafungoval. Díky tomu tady máme alespoň nějaký lék, je to taková první generace. Výzkum postupně spěje k výrobě léku přímo na koronavirus. Pro jeho přípravu bude potřeba to stávající nejlepší, tedy remdesivir, který nabízí naše společnost. Dodáváme náš remdesivir především laboratořím, jež se pokoušejí připravit nový lék na covid-19 či podobné viry.

Jak jste se vlastně k výrobě remdesiviru dostali? Respektive co Vás do této oblasti přivedlo?

Jakmile propukla koronakrize, zajímalo nás, které léky jsou účinné na covid-19. Jakmile jsme uviděli strukturu remdesiviru, „cinklo“ nám, vždyť my vlastně na tomto typu látek pracovali už před půl rokem, než byly vůbec nějaké zmínky o koronaviru.  Jednou z těch pohnutek bylo na naši práci navázat. Druhá byla, že byla po této molekule poptávka a my nenašli žádný zdroj této chemikálie, za který bychom dali ruku do ohně, a tak jsme tedy začali připravovat molekulu sami. Ne že bychom tady řešili koronakrizi, to my určitě neděláme, ani nedokážeme, ale spíše přispíváme malým dílkem do té celé mozaiky nalezení léku na covid-19.

Nenarušilo to nějak tu vaši předchozí výrobu a to, čemu jste se věnovali předtím?

Já myslím, že to spíše plynule navázalo. S koronakrizí vlastně přišlo období velké nejistoty, co bude dále. Všechny zakázky, které byly rozjednané, se s tou koronakrizí najednou zasekly a nikdo nevěděl, co se bude dít. Přemýšleli jsme co dál a viděli jsme zároveň příležitost přispět k řešení koronakrize a dělat něco smysluplného. Napadlo nás dělat roušky, ale nemáme šicí stroje a neumíme šít. Pak jsme chtěli dělat dezinfekce, což umíme, ale to nám nebylo umožněno, jelikož jsme nesplňovali zákonné podmínky pro přípravu, a tak jsme nakonec přišli s takovým řešením, které sedí tomu, co děláme a umíme nejlépe, tzn. připravovat chemikálie, a vybrali jsme si remdesivir, který v té době nebyl vůbec dostupný.

Jaký je rozdíl mezi remdesivirem pro vědecké účely, který vytváříte Vy, a lékem, který je nyní tak poptávaný?

Ten rozdíl je hodně velký, hlavně co se týče certifikací a režimu výroby. Když vyrábíte lék, potřebujete mít již ty vstupní suroviny certifikované a v odpovídající kvalitě, což u těch chemikálií, se kterými my pracujeme, není. Stejně tak je výroba léků mnohem komplikovanější z hlediska administrace a kontroly procesu výroby.

Jak bylo náročné vytvoření nového postupu výroby a v čem je to výhodné oproti tomu, řekněme, původnímu
postupu?

Postup přípravy remdesiviru je veřejný. My jsme jím původně začali, ale vůbec se nám to podle něj nedařilo, a tak jsme nakonec vymysleli úplně novou technologii. Syntetizovali jsme různé myšlenky a nápady z různých vědeckých publikací, přidali naše zkušenosti a dali jsme dohromady nový přístup přípravy remdesiviru. Náš přístup je oproti tomu původnímu výrazně jednodušší a přímočarejší.

Kolik dalších společností ve světě se tím také zabývá? Existuje i tady konkurence?

Konkurence v Čechách určitě není. Na světě asi tři společnosti, jež remdesivir nabízejí, jsou, ale jejich kvalitou si sami nejsme jisti. Nemyslíme si, že by prodávali nepravé látky záměrně, spíše zrovna u tohoto typu látek je velmi obtížné určit přesnou strukturu.

Jak velké máte kapacity pro výrobu ve srovnání s poptávkou?

V současné chvíli nemáme problém pokrýt poptávku. Zároveň se pořád snažíme zlepšovat naši výrobu co do efektivity a navyšování kapacit, protože poptávka se stále zvyšuje. Posíláme nyní přibližně deset zásilek měsíčně po celém světě, například do Jižní Koreje či Kanady. Nejvíce remdesiviru míří do Silicon Valley, kde je soustředěno nejvíce firem zabývajících se nalezením nových léků na koronavirus.

Máte v této oblasti ještě nějaké další ambice?

Po našich zkušenostech s koronakrizí vnímáme riziko budoucích pandemií a nedostatečné připravenosti na ně. Do budoucna je naším cílem se zapojit do hledání nových řešení pro potenciálně hrozící pandemie a rozšířit spolupráci
s vědci a farmaceutickými firmami na vývoji nových potenciálních léků, které by těmto pandemiím dokázaly předcházet či být účinným a rychlým řešením.

Veronika Elznicová, redaktorka KZ

Autor:KZ