Změny jízdního řádu MHD přinášejí přechod na PID tarif

V rámci vyhodnocení integrace Slánska bude na základě připomínek měst, obcí a cestujících provedena úprava linkového vedení a jízdních řádů linek PID v obvodu MHD Kralupy nad Vltavou.

V rámci této úpravy dojde ke změnám na linkách 457, 458 a k zavedení linky 617 pro zajištění spojení Kralupy n. Vlt. – Nelahozeves – Velvary – Slaný. Na linkách obsluhující město Kralupy n. Vlt. bude kromě stávajícího dopravce ČSAD Střední Čechy nově jezdit také dopravce ČSAD Slaný. Současně bude do jednotného tarifu na území města zapojen i třetí dopravce Valenta–bus, který zajišťuje provoz na lince 620 obsluhující zčásti také místní část Zeměchy.

Vzhledem k tomu, že většina linek je v současné době ukončena u železniční stanice a nezajišťuje průjezdnou přepravu přes město, čímž je pro řadu přepravních vazeb nutné vykonat přestup a zakoupit tak dvě nepřestupní jízdenky pro místní přepravu, souhlasilo vedení města se zrušením stávajícího tarifu MHD Kralupy nad Vltavou a přejití na PID tarif, jehož hlavní výhody jsou následující.
– Jedna jízdenka na všechny linky a dopravce, kteří obsluhují Kralupy n. Vlt.
– Libovolný přestup mezi všemi linkami, a to včetně železničních spojů – v autobusovém spoji lze při nástupu zakoupit jízdenky např. rovnou až do Prahy a ušetřit „nástupní sazby“ při dvojím zakupování jízdenek.
– Možnost využití časového jízdného https://pidlitacka.cz/home, díky kterému cestující dále ušetří.
– U časového jízdného (devadesáti denní, roční v tarifu student, důchodce 65+) existuje možnost zpětného proplacení zbývající částky jízdného ze strany Středočeského kraje https://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne.
– Využití mobilní aplikace PID Lítačka https://app.pidlitacka.cz/ nebo platební karty pro nahrání časového kuponu nebo platby jednotlivého jízdného.

Při cestách po Kralupech a přilehlých obcích na linkách 457 a 458 doposud platilo jednotlivé jízdné v plnocenné výši 12 Kč (platba u řidiče), 10 Kč (jízdné z předprodeje) a zvýhodněné jízdné pro děti ve věku 6–15 let ve výši 6 Kč za platbu u řidiče a 5 Kč z předprodeje.

Ceny tarifu PID
– Cena jízdného záleží na délce jízdy dle jízdního řádu.
– Pokud bude jízda trvat do 15 minut, cena je 12 Kč (základní jízdné) a 3 Kč (zvýhodněné jízdné).
– Pokud bude trvat do 30 minut, cena základního jízdného je 18 Kč a zvýhodněného jízdného
4 Kč.

V systému PID jsou všechny zastávky linek 457 a 458 na území sídel Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves a Miřejovice zařazeny do tarifního pásma 3.

Jízdní doklady systému PID platí jako síťové a přestupní. V rámci své pásmové a časové platnosti lze na ně tedy přestupovat na jinou autobusovou linku PID na vlak PID, nebo je lze použít v MHD Praha (pásma P, 0, B). Lenka Řezáčová, oddělení Technického zajištění provozu IDSK: „Kralupy jsou ve 3. tarifním pásmu. Co se týká jízdenek pro místní cestování, předpokládám, že bude využívána dvoupásmová jízdenka pro jednotlivou jízdu, která je přestupní. Pro pravidelné cestování doporučuji pořídit si časové jízdné (důchodcům a studentům může být na požádání vráceno – musí být čtvrtletní nebo roční). Nevýhoda u zlevněného časového kuponu je, že je nutné ověření a musí se dostavit na kontaktní místo. Nezlevněné časové jízdné se dá zařídit z domova.

Ceník tarifu PID je k dispozici na adrese https://pid.cz/primestske-cestovani/.

Slevy na jízdném
V systému Pražské integrované dopravy lze využívat široké škály slev na jízdném. Slevy jsou určeny pro následující kategorie.
• Děti do 6 let – bezplatná přeprava.
• Děti od 6 do 15 let – v Praze přeprava za 0 Kč, v Regionu sleva 75 %.
• Junioři od 15 do 18 let a studenti od 18 do 26 let – v Praze zvýhodněné předplatné, v Regionu sleva 75 %, nárok na slevu je nutné doložit.
• Senioři od 60 do 65 let – v Praze poloviční jízdné.
• Senioři od 65 do 70 let – v Praze přeprava za 0 Kč, v Regionu sleva 75 %, nárok na slevu je nutné doložit.
• Senioři od 70 let – bezplatná přeprava kromě vlaků, v Regionu sleva 75 % na jednotlivé jízdné.
• Osoby ZTP – bezplatná přeprava kromě vlaků, bezplatná přeprava také pro průvodce.
• Doprovod dítěte do 3 let – v Praze přeprava za 0 Kč.
• Občan v hmotné nouzi – v Praze poloviční jízdné.

Ke změnám v jízdním řádu dojde 15. 12. 2020.

V případě vzniklých problémů týkajících se tarifu PID kontaktujte podnety@idsk.cz.

Autor:KZ