Více zeleně, méně parkování

Rýsuje se finální podoba zrekonstruovaného centra města, na jehož tzv. 4. etapě se usilovně pracuje. 17. září proběhla veřejná aukce pozemků pro vybudování druhé strany Vaníčkovy ulice. Do aukce se přihlásil jediný zájemce, společnost Rezidence Kralupy s.r.o., která nabídla 35 050 000 Kč. V zastupitelstvu byla tato společnost, vítěz aukce, schválena.

Prodej pozemků v centru města byl podmíněn schválením základních smluvních podmínek, aby byla dodržena závazná územní studie nazvaná „Dostavba za Husovou ulicí z 1/2020“ od zpracovatele MAJO architekti – Ing. arch. Martinem Poláčkem. Zastupitelstvo dále schválilo podmínku, že vítěz aukce musí do tří let od podpisu kupní smlouvy získat stavební povolení a do pěti let mít stavbu dokončenou.

Namísto trafostanice odpočinková zóna

Nejbližší stavební úpravy v centru města by měly být zahájeny v lednu 2021, týkat se budou odstranění bývalé budovy trafostanice. V blízkosti pivovarského objektu se nachází nevyužitá budova trafostanice, na jejíž zbourání bylo v září 2020 vypsáno výběrové řízení. Místo ní se utvoří nové prostranství, které bude zprvu využito pro potřeby stavby plánované přestavby pivovaru na multikulturní centrum. Vedení města rovněž zvažuje potenciální možnosti využití tohoto místa, například by mohlo posloužit jako odpočinková zóna. „Rádi bychom ho využili k výstavbě např. malé kavárny. Může zde ale také vzniknout určitý prostor, který by primárně sloužil maminkám s malými dětmi,“ konkretizuje vize místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák. V neposlední řadě se uvažuje o vytvoření průchodu do ulice Žižkova, s čímž by bylo ovšem spojeno odkoupení sousedního pozemku. „Tyto plány se samozřejmě nezačnou realizovat hned, vše bude záviset na dokončení přestavby pivovaru,“ dodává kralupský starosta Marek Czechmann.

Multikulturní centrum jako dominanta

Nejvýznamnější dominantu v centru města bude tvořit zmiňované multikulturní centrum, jež by mohlo být do následujících čtyř let zrealizováno. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace,
s jejímž dokončením se počítá do konce roku 2021. Výběrové řízení na dodavatele stavby by současné složení samosprávy rádo uskutečnilo do konce svého volebního období. Odhaduje se, že samotná přestavba pivovaru zabere přibližně dva roky.

Méně parkovacích míst, efektivní využití nové výsadby

V roce 2022 by měla být zahájena čtvrtá etapa dostavby centra města, jež zahrnuje rekonstrukci ulic Husova a Jungmannova. V současnosti jsou již známy poslední plány, které vzešly z potřeb občanů. Oproti původním představám se snížil počet parkovacích míst a naopak se rozšířila plocha pro městskou zeleň. V těchto místech je složitá výsadba zeleně, proto bylo s odborníky konzultováno, jak by mohly nové stromy nejlépe vsakovat co možná nejvíce vody. „Nechceme dešťovou vodu zbytečně pouštět do kanalizace, chceme ji smysluplně využít pro nově realizovaný pás městské zeleně,“ uvádí M. Czechmann.

Odstranění dřevin v centru

Čtvrtá etapa se neobejde bez kácení sakur, jejichž aktuální životnost je arboristy (pozn. red. Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách.) vyčíslena na pět až sedm let. „Podél trati budou muset být také odstraněny vysoké smrky a břízy, které zasahují do tzv. ochranného pásma železnice. Kdybychom je v tomto prostoru nechali, odstranění by následně provedla státní organizace Správa železnic, která zde do tří let plánuje rekonstrukci železničního koridoru,“ vysvětluje kralupský místostarosta L. Lesák. Podobně by nakonec skončily také sakury, které jsou na konci své životnosti. Pokud by se během plánované rekonstrukce ponechaly, musely by být později vyměněny. V místě naopak zůstanou trsy javorů a buků a počítá se s výsadbou nových, i když méně vzrostlých, stromů. Nová výsadba by měla stát mezi jednotlivými parkovacími stáními. Kromě stromů dojde i k výsadbě keřů a okrasných květin. Projekt na 4. etapu dostavby centra nyní prochází změnou, měl by být dokončen začátkem příštího roku. Po zpracování této změny bude projekt představen veřejnosti.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ