Jak centru vdechnout život

V září schválilo kralupské zastupitelstvo vítězem elektronické aukce pozemků v centru města společnost Rezidence Kralupy s.r.o., která nabídla za pozemky o výměře 2 717 m2 částku ve výši 35 050 000 Kč. Pozemky podle schválené územní studie budou využity pro výstavbu bloku městských domů s byty i komerčními prostorami v přízemí.

„Do aukce se přihlásil jediný zájemce, přesto považuji výsledek aukce za úspěšný. Zastupitelstvem navržená a schválená cena za pozemky do aukce nemá dosud ve městě obdoby a jsem proto rád, že se i přes to našel kupec. V současné době, kdy má město výrazný propad v rozpočtových příjmech a kdy bylo s příjmem z prodeje pozemků v letošním rozpočtu počítáno, by nevyužití nabídky z aukce bylo na pováženou,“ konstatuje kralupský starosta Marek Czechmann. Dle slov jediného zájemce v aukci o pozemky překvapením byla skutečnost, že se nakonec další developeři, jež dříve o pozemky projevili zájem, do aukce nepřihlásili. Na druhou stranu kupec pozemky získal za cenu aukce s jedním příhozem „I přesto byla výsledná částka za pozemky hraniční. Upřímně jsme nečekali, že budeme jedinými zájemci o aukci, nicméně jsme do toho šli z několika důvodů. V Kralupech jsme již jeden projekt úspěšně realizovali, trh pro nové byty tady je a pozemky v centru města jsou pro nás opravdu lukrativní. Samozřejmě k výstavbě takového charakteru budeme přistupovat zodpovědně,“ vyjadřuje se jednatel společnosti Rezidence Kralupy s.r.o. Hristo Iordanov Nikolov. Podle podmínek stanovených v aukční vyhlášce a následně v kupní smlouvě by měla společnost max. do 2 let předložit stavební povolení a do 5 let výstavbu dokončit.

Bloky domů musí ladit s celým charakterem centra

Jednou z dalších základních smluvních podmínek prodeje pozemků v centru města bylo dodržení závazné územní studie nazvané „Dostavba za Husovou ulicí z 1/2020“. „Nebude to jednolitý komplex, ale stavět by se měly jednotlivé bloky domů tak, aby stavba urbanisticky ladila s celým charakterem centra města,“ vysvětluje zástupce developera Monika Plicková. Na vedení města posléze bude, aby v průběhu projekčních prací na dodržování podmínek schválené územní studie dohlíželo, ba dokonce po investorovi vyžadovalo, aby postupoval v souladu se studií. „Nebudeme vyžadovat nějaké výjimky, budeme se držet schválené územní studie. Naše spolupráce s Městem nyní probíhá v souladu s podmínkami vydání stavebního povolení a dodržování regulativ a studií. Vše probíhá zdařile,“ komentuje H. I. Nikolov.

Bydlení v centru vede k oživení města

„Hlavní požadavek, aby nová zástavba v centru města byla převážně bytová, vychází z toho, že centrum města by mělo být živé, aby jím, jako doposud, lidé jen „neproběhli“ cestou z nádraží domů. Kolik bytů v nové zástavbě vznikne, je jen na investorovi, který si jistě vyhodnotí požadavky trhu. Ideální by samozřejmě byla vyváženost ve skladbě velikostí bytů, tak je to v již dokončené rekonstrukci objektu bývalé mlýnské balírny. Město původně uvažovalo o částečném využití pro bydlení i v budově pivovaru, následně ale převládl názor využití čistě pro přesídlení městských organizací – knihovny, základní umělecké školy a domu dětí a mládeže,“ vysvětluje přínosy bydlení v centru kralupský starosta.

Bydlení v centru města může být považováno za atraktivní hned z několika důvodů. Jsou jimi vlaková i autobusová dostupnost, blízká vzdálenost městského úřadu a lokality u řeky i dostupnost obchodů, případně restauračních zařízení, které by měly nově vzniknout. Přítomnost obyvatel přímo v centru je předpokladem efektivnosti obchodů a restaurací i v podvečerních hodinách. „Středočeská města se téměř všechna potýkají s tím, že jejich centra se v podvečer vylidní, opustí je návštěvníci ze „spádové“ oblasti i obyvatelé města, kteří zde byli za službami a obchodem. Odjedou do svých rodinných domů, nebo pohodlných bytů na sídlištích. Bydlení ve starší blokové zástavbě v centrech menších měst není bohužel zejména pro mladé lidi příliš přitažlivé. A v tom by mohly být Kralupy jiné,“ shrnuje městská architektka Vlasta Poláčková.

Na své si přijdou také místní

Ceny za byty v centru města by neměly být dle developera závratně rozdílné od cen bytů ze starých zástaveb. Dovolit by si je tedy mohli i místní občané. Svojí polohou by mohly zaujmout především mladší generaci a lidi, kteří cestují do Kralup za prací. Zástupkyně developera jako příklad uvádí, že velkou část kupujících bytů v bývalém hotelu Adriana představovali Kralupané a lidé z okolí. „Poptávka určuje limity a hranice prodejnosti, ceny za nemovitosti se v Kralupech od Prahy liší o 50–60 %,“ podotýká M. Plicková.

Náměstí není park, ale prostor pro veřejná setkání

Vedení města se často potýká s názory občanů, že v centru chybí zeleň. Od roku 2005, kdy začala místní samospráva řešit rekonstrukci centra, nepřišel podle starosty Marka Czechmanna ani jeden z architektů s návrhem realizovat na náměstí park. „Hlavní náměstí města nemá být v první řadě parkem. Náměstí jsou především prostorem pro shromáždění, veřejná setkání, akce, trhy apod. Zeleň je na Palackého náměstí přítomná ve formě stromořadí Platanů. Chápu, že mladé stromy doposud nenabízí požadovanou kvalitu, ale do budoucna, pokud o ně bude dobře postaráno, vytvoří krásnou a mohutnou zelenou kulisu. Parky by měly centrum města obklopovat, spíše než nahrazovat. Nutno také dodat, že změť vedení podzemních sítí technické infrastruktury na náměstí ani intenzivnější výsadbu zeleně neumožňují,“ vysvětluje rozhodnutí, proč v centru města raději lidem nabídnout bydlení namísto parku, architekt Martin Poláček z ateliéru Majo architekti, který zpracoval územní studii nazvanou „Dostavba za Husovou ulicí z 1/2020“.

Rezidence Kralupy s.r.o. za sebou postupně zanechává otisk

Společnost Rezidence Kralupy již ve městě realizovala rekonstrukci bývalého hotelu Adriana na rezidenční bydlení, kde se nachází 87 bytových jednotek a tři ateliéry, s předzahrádkami u přízemních bytů, soukromou zahradou, dětským hřištěm a parkovacími stáními. Po novém roce se společnost pouští do výstavby projektu Park Wolkerova, jedná se o prostor za Rezidencí Kralupy, na kterém vzniknou dva třípodlažní domy se 46 bytovými jednotkami o rozměrech 32 m2 – 90 m2. „Po realizaci tohoto projektu bychom mohli reálně začít se stavbou bytových domů v centru města,“ zakončuje jednatel společnosti.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ