Marcela Horčičková, vedoucí odboru investic a správy majetku MěÚ: V příštím roce plánujeme výstavbu parkovacího domu a autobusového terminálu

Odbor realizace investic a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou se v posledních několika týdnech zaměřuje především na dokončování vybraných investičních akcí. V následujícím rozhovoru se ovšem dozvíte také něco o projektech, které jsou připravovány na další kalendářní rok. Na otázky pro KZ odpovídala Marcela Horčičková, vedoucí odboru.

Paní Horčičková, jak prozatím hodnotíte letošní rok z pohledu realizace investičních akcí?

Přiznám se, že jsem překvapená z toho, že v podstatě všechny akce (zatím) dopadly dobře. Největší potíže jsme měli asi v souvislosti s výstavbou chodníku Na Velvarské silnici. Zde firma musela některé části předělávat, ale nakonec se vše podařilo stihnout do konce letních prázdnin. Mostek v Přemyslově ulici byl dokončen před několika dny, totéž se týká chodníku v ulicích Přemyslova a 28. října. Situace se velmi příznivě vyvíjí také v ulici Čechova, kde budou do konce října položeny finální asfaltové vrstvy. V ulici J. Holuba (Lobeček) jsme zároveň v průběhu léta zrekonstruovali parkoviště a silnici k bytovým domům.

V okolních městech byla spousta investičních akcí zrušena v souvislosti s koronavirovou situací. V Kralupech k ničemu podobnému nedošlo, což je rozhodně pozitivní zjištění. Žádnou z naplánovaných akcí nebylo třeba úplně zrušit či termínově přesunout?

Všechny investiční akce, které byly připraveny, se uskutečnily (případně jsou ve fázi dokončovacích prací). Covid nás pozlobil pouze v souvislosti s rekonstrukcí mostku přes Knovízský potok, kdy museli do karantény zaměstnanci zhotovitele akce. Tím se samozřejmě prodloužil termín dokončení. Nicméně i po stránce financí jsme měli vše ošetřeno naprosto ideálně. Rozpočtováno jsme měli na ul. Čechova 35 miliónů, ale „vysoutěžili“ jsme vše za 22 miliónů, což bylo velké plus. Uvidíme, kterak to bude v příštím roce. Naším cílem je rozhodně realizace dvou velkých investic. Jedná se o výstavbu parkovacího domu a autobusového terminálu.

Jakým způsobem probíhají nyní přípravy spojené s těmito naplánovanými akcemi?

U parkovacího domu máme připravenou projektovou dokumentaci, rozpočet a výzvu na výběr zhotovitele. Taktéž na autobusový terminál bychom měli mít hotovou dokumentaci k výběrovému řízení přibližně do měsíce. Stavět by se mělo začít hned z kraje roku. Na konci roku letošního pak s největší pravděpodobností začnou už první přípravné práce.

V druhé polovině roku 2021 bychom se tedy mohli dočkat jak parkovacího domu, tak autobusového terminálu. Je tomu tak?

Ano. Domnívám se, že do konce měsíce října 2021 bychom mohli mít vše hotové. Oba projekty by měly být realizovány pokud možno současně, ovšem je nepochybné, že se v obou těchto případech nejedná o jednoduché stavby. Např. součástí parkovacího domu je mimo jiné i přístupový chodník, který povede až k místu nádražní budovy.

Jaké jsou nejbližší plány Vašeho odboru?

V dohledné době nás čeká odstranění trafostanice v blízkosti budovy pivovaru. Vše je nyní v přípravě, přičemž samotná demolice proběhne v lednu 2021. Jinak průběžně monitorujeme práci na projektové dokumentaci přestavby pivovaru na kulturní centrum. Z toho, jak se projekt nyní vyvíjí, máme opravdu dobrý pocit. Totéž se dá říci o přípravě projektové dokumentace revitalizace sídliště Hůrka – jedná o část v blízkosti ulice Generála Klapálka. Zde nyní budeme čekat na stavební povolení.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ