Nové byty i občanská vybavenost

Prostor bývalého lihovaru by měl být využit pro výstavbu bytových domů poskytujících až 750 bytových jednotek. Plánovaný záměr společnosti FINEP HOLDING, SE, ve spolupráci s vlastníky pozemků společnosti Citronelle a.s. a Města Kralupy nad Vltavou je součástí přepracované územní studie tzv. lokality „za nádražím“, schválené radou města v srpnu 2020, která navíc počítá se zajištěním občanské vybavenosti, konkrétně se jedná o prodejnu s potravinami, mateřskou školu, sportoviště aj.

Nevyvstanou-li žádné komplikace, výstavba celkem třinácti šestipodlažních bytových domů by měla být zahájena v roce 2022 a měla by být rozdělena do několika etap v horizontu deseti let. Začít by se mělo v prostoru, který je nejblíže vlakovému nádraží. „V tomto území jsme nechtěli žádné fabriky, chtěli jsme rozšířit město. Nabízela se samozřejmě i možnost rozšíření zeleně, ale to bychom poté mohli budovat „parky“ všude. Při rozhodování, jak s tímto místem naložit, sehrála svoji důležitou roli také skutečnost, že i prostor před nádražím by si zasloužil kultivovat,“ říká kralupský radní a zároveň předseda Komise výstavby a rozvoje města Petr Listík. Vlasta Poláčková, městská architekta a zpracovatelka územního plánu dodává: „Je to nesmírně významná plocha pro budoucí vzhled centra, jež prochází přestavbou, a proto také představitelé města Kralupy nad Vltavou věnují takovou pozornost přípravě využití té plochy. Myslím si, že bydlení v centru je velice důležité.“

Spoluzadavateli územní studie lokality „za nádražím“ jsou vlastníci pozemků, Město Kralupy nad Vltavou a společnost Citronelle a.s. a developerská společnost FINEP HOLDING, SE, která by měla výstavbu bytových domů provádět. „Společně s respektováním občanské vybavenosti, na jejíž konkrétní realizaci budou mít významný vliv budoucí obyvatelé bytových domů a jejich potřeby, bylo naším dalším požadavkem, aby studie myslela na uliční strukturu v prostoru před vlakovým nádražím. Chtěli bychom, aby se v tomto místě vytvořila klasická ulice, dostatečně široká a především slušně vypadající,“ přibližuje
plány P. Listík.

Parkování, retailové příležitosti i MŠ

Součástí studie je rovněž možnost vybudovat v místě bývalé provizorní nádražní budovy, kterou Město Kralupy nad Vltavou odkoupilo od Českých drah, menší multifunkční objekt určený jednak pro parkování přímo u nádražní budovy, přičemž odhad parkovacích stání činí 250 míst, a jednak pro vytvoření dalších obchodních příležitostí. Studie uvádí, že by pozemek k těmto realizacím poskytlo Město Kralupy nad Vltavou, na samotné výstavbě by se poté podílel investor, který by měl být zároveň zhotovitelem dalšího významného požadavku zaneseného do přepracované územní studie, a to výstavby mateřské školy, bez ohledu na to, bude-li se stavět ještě v jiné lokalitě, nežli je tato. V poslední fázi příprav je dohoda s investorem o spolupráci, která tyto požadavky Města respektuje.

Přínosy i úskalí spojené se stavbou

Vznik nových bytových domů by znamenal navýšení obyvatel, což by mohlo teoreticky posílit rozpočet Města Kralupy nad Vltavou. „Rádi bychom se dostali do vyšší daňové skupiny, což by pro nás znamenalo
vyšší příjmy. Protivahou by mohl být nedostatek míst ve školách i školkách, řešení tohoto problému nás v budoucnu stejně čeká,“ konstatuje kralupský starosta Marek Czechmann. S otázkou, jak odhlučnit lokalitu od vlakového nádraží, si bude muset poradit samotný investor. Město ovšem nepočítá se stavbou vysokých bariér, naopak by řešením mohla být ona realizace multifunkčního objektu.

Stinnou stránkou tohoto záměru je bezpochyby doprava. Jediný přístup do lokality je přes kruhový objezd u MěÚ a sídliště U Cukrovaru a dále přes Jodlovu ulici. „Pokud by se za cca 10 let měla lokalita „za nádražím“ dostavět, může vzniknout dopravní problém. Řešení by mohl přinést plánovaný sjezd z obchvatu Kralup, na jehož projektové přípravě Středočeský kraj pracuje. Já osobně vidím řešení v přemostění Vltavy podél potrubního mostu. Druhý most přes řeku za zhruba 250 mil. Kč by si mohlo dovolit i město o velikosti Kralup, byť by se muselo zadlužit. Jsem ale přesvědčen, že by to Město dokázalo splatit. Myslím, že bychom s tímto řešením měli v zastupitelstvu počítat a tuto stavbu zařadit do plánu rozvoje našeho města. Nejen lidé, kteří by se do nové lokality měli nastěhovat, ale i všichni návštěvníci centra, cestující k autobusovému terminálu a vlakovému nádraží by neměli být nuceni jezdit přes jedinou přístupovou komunikaci v Jodlově ulici,“ uzavírá radní P. Listík. Do územní studie jsou zapracovány další dva významné projekty Města, jimiž jsou parkovací dům a autobusový terminál, jejichž realizace by měla být zahájena počátkem příštího roku.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ