Nová parkovací stání v ulici J. Holuba

Předmětem díla je rekonstrukce části ul. J. Holuba. Jedná se o úsek napojující se od nábřežní části v délce 76 m. Součástí rekonstrukce jsou nová parkovací stání jak kolmá (13 stání) tak podélná (v délce cca 33 m a šířce 2 m), návrh uličního osvětlení (celkem 4 kusy nových svítidel) a nové kontejnerové stání (kapacitně navrženo pro 4 velké 1 100 l popelnice s rezervou pro 7 menších klasických popelnic).

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Termín realizace: červen – srpen 2020
Cena realizace akce: cca 3 mil. Kč

Aktuální stav: Na začátku června 2020 byly předány veškeré podklady ke stavbě (stav. povolení, projektová dokumentace vč. vyjádření dotčených orgánů), následně v polovině měsíce června budou zahájeny přípravné práce (vytyčení inž. sítí) a poté budou až do měsíce srpna probíhat stavební práce.

Omezení: U této stavby může dojít k omezení parkovací kapacity.

Autor:KZ