Jak v koronavirovém období „ulevit“ občanům a dalším subjektům?

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 3/ 2020 o dočasném zrušení zavedení některých druhů místního poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a jeho negativními ekonomickými dopady

Kralupy n. Vlt. – RM projednala dne 23. 3. a 6. 4. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru a jeho negativními ekonomickými dopady možnosti, jak „ulevit“ občanům a dalším subjektům – výsledkem je zrušení výběru některých druhů místních poplatků za užívání veřejného prostranství, a to na dobu určitou (od 1. 6. do 31. 12. 2020).

Vyhláška se týká těchto druhů místních poplatků: 

1/ umístění prodejních zařízení (např. stánku, pultu, kiosku);

2/ umístění prodejních zařízení (např. stánku, pultu, kiosku), a to k prodeji vlastních výpěstků;

3/ umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí;

4/ umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb;

5/ umístění restauračních stolků a za užití veřejného prostranství k tvorbě filmových a televizních děl;

6/ umístění reklamního zařízení formou vystavení zboží před obchodem (i stánkem);

7/ umístění reklamního zařízení včetně přenosných poutačů, reklamních stojanů, billboardů.

Kompletní text Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020:

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 3/ 2020 o dočasném zrušení zavedení některých druhů místního poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a jeho negativními ekonomickými dopady

Autor:admin