Adam Hájek, člen kralupského ragbyového klubu: Zvelebujeme své zázemí a věříme v brzký návrat na hřiště

Přinášíme vám rozhovor s Adamem Hájkem, stále aktivním hráčem, trenérem mužů a členem nejužšího vedení domácího ragbyového klubu Kralupy nad Vltavou.

Váš klub nedávno změnil vedení, v jaké kondici se momentálně nachází?

Rugby Club Kralupy je v současné době finančně stabilizovaným klubem, což byl první a nejdůležitější krok vedoucí k další-mu rozvoji a fungování klubu. Struktura vedení sportovního klubu doznala výrazných změn. Došlo ke zprůhlednění jednotlivých kompetencí a zároveň přišly i výrazné personální změny. Těmito kroky jsme se, jak věříme, stali důvěryhodnými partnery pro jednání s právními subjekty i se zástupci partnerského města. Potěšující je v současné době zvýšený zájem ve věkových kategoriích 6–12 let. Naopak Achillovou patou je ubývající počet hráčů v dospělé kategorii. Zvrátit tento stav je dalším z našich postupných cílů. Napomoci tomu může i vybudovaná tradice zápasů se zahraničními kluby z rugbyových velmocí, jako jsou Anglie, Irsko, Francie a Nový Zéland. Souběžně s těmito událostmi provádíme rekonstrukci nově získané klubovny a rekonstrukci sys-tému závlahy, ukončena byla i revitalizace travnaté hrací plochy. Rovněž se finalizuje studie proveditelnosti pro další sportoviště v areálu mikovického hřiště.

Máte za sebou opravu hracího povrchu.

Bylo jen otázkou času, kdy si po deseti letech užívání řekne naše travnatá plocha o důkladnou revitalizaci. Zákazy zalévání v letních dobách sucha tuto potřebu urychlily. Proto byla na letošní brzké jaro naplánovaná finančně náročná akce obnovy travnaté plochy, kterou jsme si mohli dovolit vzhledem k finančním rezervám, jež vznikly díky dotacím od partnerského Města Kralupy nad Vltavou. Rovněž je to díl splátky více než přívětivého nájmu za minulé období vůči Kralupské sportovní, s. r. o. Samotná revitalizace probíhala od 19. 3. do 30. 3. 2020. Veškeré práce prováděla na smlouvu odbor-ná firma, za dodržení nejpřísnějších bezpeč-nostních opatření vyplývajících z aktuální situace v naší republice.

Jak proces revitalizace plochy vypadal?

Revitalizace byla zahájena sebráním nečistot, listí a nízkou sečí. Poté byla plocha pročesána s následným sběrem vyčesaného materiálu. Na hlavní fázi revitalizace trav-naté plochy hřiště v Mikovicích nastoupila těžká a výkonná technika. Celá plocha byla v několika směrech prořezána, do řezů doseto travní semeno, které bylo zakryto zpět zeminou a dohnojeno. To vše multifunkčním diskovým strojem „Rapid Turf“. Následně byla celá plocha provzdušněna technologií propichováním – strojem VertiDrain. V posledním kroku došlo k zapískování celé plochy hřiště s následným zata-žením ocelovou sítí. Tím byl ukončen celý postup obnovy. Nyní nezbývá než zalévat a doufat, že nám příroda bude nakloněna a hřiště se opět zazelená.

Jak se mimořádný stav v naší zemi prokreslil do přípravy ragbistů?

Mimořádný stav a vládní opatření s ním spojená měly na přípravu rugbistů fatální dopad. Zákaz hromadného pohybu na venkovních sportovištích přišel přesně v okamžiku, kdy jsme začali trénovat herní fáze. V současné době udržuji hráče ve stavu fyzické připravenosti naplánovanými individuálními cvičeními, které předávám on-line. Propad v taktické a herní dovednosti však bude citelný. Výpadek tréninku se nedá individuálním cvičením nijak nahradit. V současné době nejsme bohužel schopni kvůli neprůhlednosti koncepce a nejasným vyjádřením vládnoucí garnitury stanovit alespoň přibližné datum, kdy budeme vpuštěni na hrací plochu. Máme tedy připraveno několik variant tréninko-vých plánů pro různé verze uvolnění situace. Jisté je, že kontakt nám již všem moc chybí! Od nejmenších hráčů až po dospělé.

Co chystáte pro nejbližší měsíce pro Vaše čle-ny, mám teď na mysli po sportovní stránce?

Co se bude dít v příštích měsících je i závislé na rozhodnutí vlády. V manažerské rovině jsme každopádně ve fázi usilovných jednání o překládkách termínů mezinárodních a celorepublikových turnajů, které jsme měli v Kralupech pořádat. Rovněž se snažíme přeložit několik domluvených mezinárodních zápasů, které již měly pevné termíny. Nechceme naše fanoušky ani naše hráče připravit o tyto nevšední zážitky. Ve frontě rovněž čekají dětské a dorostenecké turnaje a pevně věřím, že ani o ty nebudou naše naděje ochuzeny.

Jindřich Kohm, předeseda redakční rady

Autor:KZ