Lidé v první linii

Lékaři, zdravotníci, lékárníci, policisté, hasiči aj. Lidé, kteří musí v době pandemie covid-19 fungovat, děj se, co děj. Přinášíme několik příspěvků od těch, jež jsou ohroženi nákazou koronaviru prakticky denně. (Pozn. red. Rozhovory byly uskutečněny během dubna, stejně tak i všechna vyjádření)

 

MUDr. INGEBORG VOKÁLOVÁ, praktický lékař pro děti a dorost, alergolog -klinický imunolog pro děti a dospělé

Naše pediatrická ordinace funguje od počátku nepřetržitě, jen s tím rozdílem, že se pacienti telefonicky objednávají na přesně stanovený čas tak, aby se v čekárně nepotkali s jiným pacientem. Vykonáváme preventivní prohlídky i očkování, nemocní jsou vyšetřováni na konci pracovní doby.Akutní případy řešíme individuálně. Díky tomu, že děti nyní nenavštěvují kolektivní zařízení, je nemocnost minimální.
Co se týče alergologie – imunologie, převažuje komunikace po telefonu a stejně tak i zasílání elektronických receptů. Akutní případy si zveme po telefonické domluvě na přesně stanovený čas. Bohužel současná situace zasáhla alergiky zrovna v pylovém období, ale díky rouškám, které zmírní koncentraci vdechovaného pylového alergenu, většina pacientů trpí méně, než v předchozích letech.
Ochranné prostředky již máme. Zpočátku to byl problém, spousta maminek nám nosila ušité roušky, nyní městský úřad v zastoupení paní Švecové nám pravidelně dováží ochranné prostředky. Všem patří veliké poděkování. Období, které nyní prožíváme, je velkou neznámou. Dává nám prostor zamyslet se nad životními hodnotami, přehodnotit priority jako je zdraví, životní prostředí a mezilidské vztahy.

JE TO NÁŠ SPOLEČNÝ PŘÍBĚH, ale nebojte se, určitě to zvládneme.

MUDr. JAN TOMAIER, praktický lékař

V ordinaci stále fungujeme přes telefon. Po telefonické konzultaci určíme, zdali může pacient přijít do ordinace, či nikoli. Samozřejmě mám pacienty, kteří musí navštívit ordinaci osobně, avšak po předchozím zavolání. Pacienti s akutními potížemi mají přednost. Vzhledem k současnému stavu neposkytujeme lékařskou praxi v domácím prostředí. Léky posíláme ve formě e-receptu. Jako lékaři mi zpočátku chyběla podpora lékařů ze strany státu, ta totiž nebyla dostatečná, neměli jsme všechny ochranné předepsané pomůcky a situace byla velice chaotická. Vzhledem k tomu, že již od 22. dubna máme povinnost provádět rychlotesty u pacientů po karanténě, se situace v zásobování zlepšila, doufám, že dostaneme ještě ochranné pláště. Co se týče podpory lékařů ze strany města, tak ta je velice dobrá.
Jelikož ordinaci navštěvuje omezený počet pacientů a neprovádíme běžná vyšetření, dotkne se nás pandemie i po ekonomické stránce.

Jménem kralupských zdravotníků děkuji vedení města a zaměstnancům MěÚ za distribuci ochranných prostředků. Rovněž děkuji DDM za tisk ochranných štítů.
Za kralupské zdravotníky MuDr. Jan Tomaier.

ANNA ŠVÁBOVÁ, porodní asistentka

Jako porodní asistentka přijdu denně do styku s ženami, které přicházejí rodit. Já jen můžu doufat, že je žena zdravá. I když má na sobě roušku, představte si rodičku s rouškou v aktivní fázi porodu a udržovat si od ní dva metry odstup?
Bohužel ze začátku byl problém se zdravotnickými ochrannými pomůckami, takže jsme každá asistentka byla ráda, že máme cokoliv po domácku vyrobeného na puse. Musím tedy říct, že nám mnoho lidí opravdu moc pomohlo a spoustu roušek nám ušili.
Pro maminky bylo také velice těžké nemít svou oporu u porodu – otce dítěte. Všichni nám to dávali za zlé, že je tam nechceme pustit, ale jen málokdo pochopil, že my jsme si to nevymyslely. Kolikrát jsme i rády, že tatínci při porodu jsou, pomohou nám podržet sondu u monitoru snímající miminko nebo hlídat maminku ve sprše. Snažily jsme se tedy co nejvíce vynahradit nepřítomnost otce, a to i tak, že jsme miminko po porodu na místo tatínka vyfotily a podepisovaly, na sále dokonce probíhaly videohovory.
Také bylo zvláštní pozorovat některé maminky, jak mávají své rodině z okna a potají ukazují miminko. Moje kolegyně často zavzpomínaly, jaká byla doba dříve. Teď už mohou být tatínci opět u zrození svého potomka, ale musejí být zdraví a hlavně ohleduplní vůči personálu.
Pro mě je nejhorší vracet se po službě domů, kdy si přijdu neskutečně sobecká vůči rodině, kterou mohu kvůli mému povolání ohrozit. Snad se situace zlepší a vše bude zase jako dřív!

MAGDALÉNA KRÁLOVÁ, lékárnice

Nikdy v životě jsem o výběru své profese nepochybovala, avšak poslední dva měsíce otřásly mým životem i míněním. Nedostatek ochranných pomůcek byl jen pouhou třešničkou na dortu celého tohoto zmatku. Situace začala být v lékárnách vyhrocená dávno předtím, než byl vyhlášen nouzovýstav. Lidé byli čím dál více netrpělivější, ale to se zdaleka nedalo srovnat s tím, co přišlo poté.
Jakmile byly zavřeny školky, museli jsme čelit personální krizi. Byli jsme donuceni omezit otevírací dobu lékárny. Bohužel toto omezení někteří pacienti nedokázali pochopit a občas na nás dopadaly dokonce i nadávky. Byla to poměrně zajímavá odměna za to, že jsme každý den stáli tváří v tvář riziku a dlouhým frontám náročných pacientů.Ochranné pomůcky byly v průběhu času doručovány do lékárny nejdříve od našeho majitele, potom se přidal i Středočeský kraj a Česká lékárnická komora. Naše město se nabídlo, že respirátory bude vyzvedávat.
Vliv médií na chování našich pacientů rozhodně nebyl, není a nebude kladný. Jakmile se objevila poplašná zpráva o nedostatku lékárenského zboží, čekala na nás smršť dotazů na zmíněné produkty. To vše mělo za následek okamžité vyprodání a důvodem pro to byla často jen snaha o větší zásoby. Tohle se ovšem nedělo pouze u nás. Po celodenních službách byl nejednou zázrak, když se podařilo nakoupit některé základní potraviny. A důvod? Panika. S postupujícím časem se situace stále zhoršuje.
Přála bych si, aby každý dokázal najít vlídná slova namísto nadávek, úsměv namísto zlosti, vděčnost namísto arogance. Jsme tu pro vás v první linii každý den, prosím, nezapomínejte na to.

Velké díky patří všem, kteří dokáží ocenit práci všech těch, bez nichž by to teď nešlo. Děkujeme!

Činnost POLICIE ČR v době nouzového stavu

Policie ČR i nadále plní své úkoly. Po vyhlášení nouzového stavu vyvstaly policistům, stejně jako ostatním složkám IZS, nové povinnosti. 

Kromě běžných povinností zaměřili policisté svou činnost také na respektování a dodržování vládních nařízení. Kontrolují, zda se lidé na místech veřejně dostupných pohybují chráněni rouškou, ústenkou, či jiným ochranným prostředkem k zabránění šíření kapének, dále na dodržování zákazu shlukování či pobývání na veřejně dostupných místech v počtu dvou osob, dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob atp. Na vytipovaných turistických místech probíhají hlavně o víkendech zvýšené kontroly.  
Od počátku vyhlášení nouzového stavu provádějí denně kralupští policisté kolem stovky kontrol, fyzických i právnických osob (např. provozoven, na které se vztahuje vládní nařízení o jejich dočasném omezení provozu či uzavření). Většina kontrol spadá do jejich vlastní činnosti, některé probíhají na základě oznámení na linku 158. V převážné většině řešili policisté nedodržování vládních nařízení vysvětlováním a domluvou, nicméně 8 osob (ke dni uzávěrky KZ, tj. 22. 4.) jsme za porušení vládních nařízení oznámili k vyřešení příslušnému správnímu orgánu.
Kralupští policisté v současné nelehké době řeší i spoustu oznámení, kterými se musíme ze zákona zabývat, ale již na první pohled se tato jeví jako nesmyslná, nepravdivá, neopodstatněná. Nicméně v poslední době se rozmáhají i případy oznámení lidí, kteří mají pocit, že je chce někdo nakazit koronavirem.
Policisté samozřejmě vykonávají službu v ochranných prostředcích, rouškách, rukavicích atp., kterých máme v tuto chvíli dostatek. Policisté nosí i doma šité roušky, které jim ušili jejich rodinní příslušníci nebo dobrovolníci, ale i kolegyně.
Vzhledem k tomu, že vláda nařídila minimalizaci sociálních kontaktů, pracuje i Policie ČR v tomto režimu, aby minimalizovala možná rizika nákazy novým koronavirem a zachovala výkon služby. Policisté jsou z těchto důvodů rozděleni do dvou skupin, které se střídají a zajišťují chod činností Policie ČR.

Rozhovor s MUDr. OTAKAREM HOKYNÁŘEM
Plicní ambulance Kralupy, s. r. o.

Jak v této mimořádné situaci funguje Vaše ordinace, co vše jste museli přizpůsobit či změnit?

Začínáme fungovat v téměř obvyklých ordinačních dobách, na svých webových stránkách www.plicni-kralupy.cz zveřejňuji aktuální informace s výhledem na několik příštích dní. Všichni máme malé děti, jezdím na záchrance a mohu být požádán, abych nastoupil službu i jindy než podle rozpisu. Preferujeme telefonický kontakt, protože nikoho z nás netěší vyhlídka na dvouměsíční karanténu spojenou s odstávkou ambulance a obrovskými finančními škodami. Asi jako všechny fungující ordinace i my dodržujeme zvýšený hygienický režim, objednáváme kontroly na přesný čas a vše dezinfikujeme po každém pacientovi, používáme rovněž ochranné pomůcky.

Přiznám se, že mám obavy z budoucnosti, respektive z toho, jak budou platit zdravotní pojišťovny. Ty však mohou rozdělit jen peníze, které jim přiřkne ministerstvo financí. Je možné, že nám budou pojišťovny krátit úhrady, že nám budou posílat peníze pozdě atp. Občas se navíc objeví pomatené rozhodnutí, kvůli kterému před několika lety provoz ambulance prakticky pohltil výnos ze zdravotní péče. Cílem bylo finančně zruinovat a nahnat ambulantní specialisty do nemocnic. Proto nejspíše opět zvýším svoji angažovanost v klinickém hodnocení léků, jelikož Česká republika má v tomto oboru pověst velmi dobrou a nabídek je docela dost.

Jak se Vás jako lékaře pandemie covid-19 dotýká?
Pandemie je pro moji praxi velice nepříjemná. Speciální problém je, že od 1. 4. 2020 měním právní subjektivitu, takže se nyní velmi špatně vyřizuje veškerá agenda. Druhou záležitostí je, že jsem nakoupil techniku, bodypletysmograf a přístroj pro vyšetření difúze plynů, která s dalšími výdaji stála 1 mil. Kč, a teď nastává otázka návratnosti investice. Očekával jsem návratnost přibližně do dvou let díky zvýšení úhrad ze zdravotního pojištění a teď nevím. Uvažoval jsem o zavedení spiroergometrie, což je podobně nákladná záležitost, ale to je nejspíš passé.

Jak se pacienti v době koronaviru chovají?
Většina lidí se chová poměrně ukázněně. Najdou se ovšem tací, jež si budou vždy dělat, co chtějí, a jsou mezi námi i lidé, u kterých se např. objevuje mírná forma demence, kteří jednoduše nechápou, že by bylo vhodné zatelefonovat předem, kontaktovat nás jinou cestou než osobní.

Navštěvují pacienti ordinaci ve větší míře v důsledku stresu?
Naopak, někteří lidé jsou natolik vystresováni situací, že ordinaci raději nenavštíví, třebaže by měli.  Uvědomuji si, že někteří pacienti, kterým se včas neurčí diagnóza, mohou dokonce i zemřít. Nemá tedy smysl odkládat vyšetření, odložit se ale může vyšetření klinických pacientů, kteří mají známou diagnózu a jejichž stav se již nemění. Lidé si totiž myslí, že jsou koronavirem ohroženi pouze nyní. Myslím si ale, že riziko nákazy bude ještě v průběhu května stoupat, dále si netroufnu vůbec odhadovat. Obávám se, že se bude muset populace promořit, protože tuto situaci nelze držet donekonečna, ekonomické škody by totiž mohly být ještě větší, než již jsou. A zvýšené riziko reálně může trvat léta a nejspíš bude ještě stoupat.

Je dle Vás ze strany státu dostatečná podpora?
Budu mluvit narovinu, právník, který dělá ministra zdravotnictví je lepší zpěvák než právník, protože měl vědět, že stav nouze umožňuje objednávání pomůcek. Ani v těch nejčernějších myšlenkách by mne nenapadlo, že ve státních hmotných rezervách je pouze 10 tis. respirátorů. V tomto stát obrovsky pochybil a je jen šťastná náhoda, že nedošlo k rozsáhlé epidemii mezi zdravotníky a že všechny velké nemocnice přežily bez provozní katastrofy. Nyní začínáme poměrně uspokojivě dostávat potřebné ochranné pomůcky, třebaže kvůli některým bych potřeboval plastiku nosu a očí.

Jaká pomoc se Vám naopak dostává ze strany Města Kralupy nad Vltavou?
Oceňuji, že díky našemu městu nemusím každý druhý den dojíždět na Mělník pro ochranné prostředky, a že nám je zaměstnanci MěÚ dovážejí.

Jak vnímáte vládní opatření?
Myslím, že se již budou muset mírně rozvolnit karanténní opatření. Počet nakažených se nejspíše po otevření hobby marketů, zahradnictví atp. navýší, ale toto je v současné době žádoucí. Otázkou i nadále zůstává, kdy bude k dispozici běžně dostupný lék. Bezesporu se potkáváme s něčím neznámým, co ještě nemáme zmapované, na rozdíl od chřipky, tuberkulózy, moru, lepry aj., které tady jsou již celá staletí. Těžko říci, jaké budou dlouhodobé zdravotní důsledky – nemusí být žádné, ale klidně můžeme mít epidemii plicních fibróz, chronických srdečních selhání na podkladě virového zánětu či třeba zánětů středně velikých cév.

Jak moc by se dle Vás měli lidé koronaviru obávat?
První skupinou jsou senioři trvale upoutáni na lůžko, kteří mají nízký status výkonnosti. U těchto lidí je zpravidla životní prognóza krátkodobá. Je to možná tvrdé, ale jestli někdo, kdo pouze dokáže otevřít pusu na lžíci, skončí svůj nešťastný a nedůstojný život, tak možná je to pro něj naopak vysvobození. Pak je tady skupina populace, mladá a zdravá. Tady je otázka, co by mohl vir způsobit v dlouhodobém důsledku. Horší průběh onemocnění se může objevit u pozdní, střední nebo mladší starší generace. Lidé spadající do této skupiny by měli k nemoci přistupovat individuálně. Když bude někdo po interní stránce zdravý padesátník, tak toho by nemoc teoreticky zásadně ohrozit nemusela. Ale diabetici či hypertonici marodí výrazně hůře. Tato skupina lidí by skutečně měla důsledně dodržovat bezpečnostní opatření – nošení roušek, ústenek, respirátorů, na druhou stranu i tito lidé musí na vzduch. Je ale třeba, aby dodržovali určitý odstup, tzn. na procházky chodili individuálně, zdržovali se spíše v přírodě, nikoli v obchodech. Doporučoval bych jim i pořízení si takového druhu respirátoru, který je schopný zadržet i 95 % virů. Nedokážu ale odhadnout cenu takového vybavení.

Závěrem tedy varuji brát současný stav na úplně těžkou váhu, na druhou stranu ale ani nic nezlehčuji, jelikož s koronavirem nemáme doposud žádné zkušenosti.

Rozhovor s TOMÁŠEM MOUCHOU, ředitelem Záchranné služby ASČR Kralupy nad Vltavou, z. s.

Jak  a v čem konkrétním se změnila činnost záchranné služby v době pandemie?
Činnost záchranné služby se prakticky nezměnila, personál je jen více obezřetnější a používá ochranné pomůcky v souladu s metodickými pokyny. Záchranáři byli proškoleni. Všechny naše vozy jsou vybaveny kompletními ochrannými prostředky a pomůckami proti vysoce nebezpečným nákazám, a to včetně respirátorů pro členy posádky, i pro pacienta, pokud by neměl vlastní.

Jak fungujete ve spolupráci s ostatními složkami IZS při výjezdu ke člověku s příznaky koronaviru?
Spolupráce s ostatními složkami IZS je i nadále výborná, spolupracujeme, předáváme si informace a koordinujeme naše činnosti tak, aby byly chráněny všechny posádky v součinnosti.

Pro jasnější představu mohu popsat postup IZS v případu úmrtí v karanténě, při kterém spolupracuje několik složek – záchranáři RZP a RV, POLICIE, HASIČI a následně výjezdová kriminalistická skupina a pohřební služba. V takovém počtu osob na jednom místě je nutná obezřetnost z důvodu vysokého rizika nákazy. Po skončení akce je nezbytný příjezd dekontaminační jednotky, která všechny účastníky dekontaminuje, včetně prostor bytu, chodeb, chodníku a vozů. Takové akce jsou velice časově náročné, výjezd trvá i několik hodin.“

Jak se změnila situace u ASCR od začátku vyhlášení nouzového[H1] až do současného stavu? (Pozn. red. rozhovor byl uskutečněný během dubna 2020.)
Rozhodně je méně výjezdu a převozů. Lidé se z důvodu nakažení bojí odjet do zdravotnického zařízení. Chtějí si spíše popovídat, poradit se. Pokles výkonů pocítila většina poskytovatelů zdravotních služeb. To je problém.

Jak se musíte chránit a jak se to odráží v práci záchranáře?
Pracovní nasazení záchranářů je vysoké, navíc svoji práci nyní vykonávají v ochranných oblecích a pomůckách. Mají k dispozici ochranné celotělové obleky, obličejové masky, respirátory. Dále jsou k dispozici pláště a pláštěnky, návleky na obuv, brýle, štíty a ochranné pokrývky hlavy, nutností jsou rukavice. Výjezdy se rozlišují na suspektní a s prokázanou pozitivitou. Sám záchranář, popřípadě na výzvu dispečinku, si zvolí, jaké ochranné pomůcky použije. Ale vždy platí, že nesmí být ohroženo zdraví a život záchranáře.
Běžně se tedy oblékáme minimálně do ochranného pláště, respirátoru a štítu. U prokázané nákazy je povinnost obléknout celotělový oblek pro celou posádku.
Pohyb v takovémto overalu je obtížný, hlavně pokud jsou nasazeny brýle, štít a respirátor. Z automatických a rutinních činností (jako je např. intravenózní vstup) se stávají činnosti závislé na šikovnosti. Ve dvojích rukavicích se úplně ztrácí cit. Mimo jiné jsou zpracovány přesné algoritmy postupů, které musí být přesně dodržovány.

Jak byste zhodnotil spolupráci se státem?
Krajský úřad Středočeského kraje nám prostřednictvím svých výdejních míst poskytuje OOP. Nicméně naším hlavním partnerem je Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, která s námi na všem, a to i na zajišťování OOP, úzce spolupracuje. Společně pokrývají cca 1/ 3 našich potřeb, zbytek řešíme z vlastních zdrojů.

Jak byste zhodnotil spolupráci s Městem Kralupy nad Vltavou?
Musím říci, že komunikace a přístup Města k naší ZZS byly vždy na vysoké úrovni. Vedení města finančně přispívá na naši činnost, zmiňuji zejména loňský mimořádný příspěvek na nákup nového ventilátoru nebo mimořádný finanční dar přímo v době COVID-19. Touto cestou bych rád vedení radnice za jejich přístup poděkoval.

Jakou konkrétní pomoc, která se vám dostala, si asi nejvíce považujete?
V tomto případě jsem již zmínil vedení Města Kralupy nad Vltavou a ZZS SČK, KÚ SČK.
Moc děkujeme firmám Tesco (občerstvení), Pizza za 100 (občerstvení), dále f. Průša Praha (štíty), Technopark Kralupy (dezinfekce), ČVUT Praha (masky) a obci Kozomín (dort).

Co je na celé situaci pro záchrannou službu nejtěžší?
Zajistit dostatek ochranných pomůcek, a tím zajistit ochranu zdraví posádek jak ve výjezdu, tak na stanovišti.

Jaký je dle vás nejhorší scénář, který by v době pandemie mohl nastat? 
Noční můrou je onemocnění většiny personálu, ale zatím jsme všichni OK.

Jak byste zhodnotil chování Kralupanů co se týče dodržování vládních nařízení a dodržování dalších nezbytných opatření, která mají zabránit nákaze?
Musím opravdu pochválit občany Kralup za jejich zodpovědné chování v době pandemie. V porovnání s některými jinými městy a obcemi se nestačím divit. Jistě to je i za významného přispění vedení města, které občany neustále informuje a o problematiku se aktivně zajímá. Moc lidem děkujeme i za to, že jejich volání je indikované, že odpovídají na dotazy a nezamlčují informace.

Mohlo by se rozvolňování vládních opatření nějak odrazit na vaší činnosti a jak?
V případě pozitivního efektu rozvolňování dojde opět k navyšování neinfekčních výjezdů a převozů. V opačném případě budeme stále stagnovat na místě, oblékat se do ochranných prostředků a budeme žít v době prodlužování nouzového stavu. Myslím, že každý občan by k celé záležitosti měl přistupovat maximálně zodpovědně, jedině tak se podaří dosáhnout společného cíle.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům Záchranné služby ASČR, HZS ČR, Policii ČR, Městské policii, technickým službám a vůbec všem, kteří v této době pracují pro naše spoluobčany, mnohdy i na úkor svých vlastních rodin, a jsou skvělí.


Rozhovor s MUDr. HANOU ŠVEJDOVOU, praktickou lékařkou

Jak v této mimořádné situaci funguje Vaše ordinace, co vše jste museli přizpůsobit či změnit?
Jak funguje moje ordinace? V podstatě stejně jako jindy jen s tím rozdílem, že se lidé před čekárnou telefonicky hlásí a já rozhoduji, zda mohou vstoupit dle momentální situace, aby nepřišli eventuálně do kontaktu s nakaženým člověkem. Řadu problémů jsme schopni vyřešit telefonicky, což se také ponejvíce děje, neboť řada lidí tomu zřejmě dává v současné situaci přednost.

Jak se chovají pacienti v době koronaviru?
Lidé jsou skvělí! Ohleduplní, dodržují současná opatření. Mám sice dva nemocné, ale do přímého kontaktu s nimi jsem nepřišla. U ostatních pacientů, kteří měli podobné obtíže, se zatím nákaza nepotvrdila.

Mají někteří pacienti “přednost” před ostatními?
Jako vždy by měli přednost pacienti s akutními problémy, ale zatím se nikdo takový nevyskytl.

Poskytujete lékařskou praxi přímo v domácnostech?
Neměla jsem zatím důvod navštívit pacienta v domácnosti, ale pokud nemám podezření na infekci koronavirem, pak nevím, proč bych návštěvu s patřičnými ochrannými prostředky neměla vykonat. U suspektně nakaženého by se to samozřejmě muselo řešit jinak, abych se co nejvíce vyvarovala možného přenosu na ostatní.Jak se Vás osobně pandemie dotýká, co pro Vás tento stav znamená?
Mě osobně pouze v zamezení kontaktu s mým vnukem a gravidní snachou, protože bych je nerada ohrozila případným přenosem. Co se ekonomické ztráty týče, nějaká bude, ale určitě ne taková, abych to neustála. Myslím, že řada lidí bude mít mnohem větší problémy.

Je dle Vás dostatečná podpora lékařů ze strany státu? Pokud ano, tak v čem, případně kde shledáváte největší rezervy?
Samozřejmě, že zpočátku byl nedostatek ochranných prostředků, nicméně lidé do ordinací v podstatě nechodili, takže ani nebyly potřeba. Teď už přicházejí pravidelně. Myslím, že pro potřeby praktických lékařů je to dostatečné, samozřejmě nemohu mluvit za lidi více vystavené infekci – lékaře na infekčních odděleních, sestry domácí péče, policisty, hasiče, záchranáře aj., tam je riziko vyšší a situaci neznám.

Jak funguje spolupráce lékařů s Městem Kralupy nad Vltavou?
Podpora města je skvělá, jsem moc vděčná za dovoz OOP a tímto znovu mnohokrát děkuji.

Jak vnímáte nařízená vládní opatření?
Byť nejsem příznivcem současné vlády, myslím, že zatím postupuje dobře, a všechna zdravotnická opatření respektuji. Možná se časem ukáže, že některá nebyla správná, nicméně teď zjevně dělá, co je v jejích silách a co považuje za správné. Alespoň z hlediska zdravotnictví.

Všichni se držte! Potřebujeme se navzájem!

 

Autor:admin