SOŠ a SOU KRALUPY: Zapojení odborníků z praxe do výuky

V únoru 2020 se v rámci programu Šablony II pro SŠ uskutečnila pro žáky oboru informační technologie odborná výuka, kterou vedl odborník z praxe pan Martin Kratochvíl z firmy Altnet, s. r. o., Slaný ve spolupráci s naším učitelem N. Kovačevićem.

Tématem bylo ověřování vlastností ethernetové sítě. Žáci 3. a 4. ročníku nejprve pozorně sledovali přednášku s praktickými ukázkami a poté ve skupinách vlastnosti sítě prakticky ověřovali. Přednášky se zúčastnily i dvě kolegyně z partnerské školy SPŠE Hálova z Bratislavy, které pobyly u nás ve škole v rámci projektu JOB – SHADOWING.

Další odborné projektové dny připravené firmou Pavel Vích – elektro a firmou K – Protos, a. s., plánované na březen a duben jsme museli pro přerušení výuky odložit.

J. Mazourková

foto: L. Janďourková

Autor:admin