Anonymně je poskytována služba pro uživatele drog a jejich blízké

Kralupy nad Vltavou – V Kralupech nad Vltavou již od roku 2009 působí pracovníci zaměření na problematiku užívání drog z Centra terénních programů Středočeského kraje SEMIRAMIS, z.ú.

Pohybují se přímo v ulicích, kde sbírají odhozené stříkačky a aktivně vyhledávají uživatele návykových látek. Těm nabízí možnost testování na infekční choroby, sociální, zdravotní či trestně-právní poradenství a případnou výměnu injekčního materiálu.

Jedná se o součást celostátní protidrogové politiky minimalizace škod (Harm Reduction), která cílí na prevenci šíření infekčních chorob (především viru HIV a hepatitidy typu C) a snaží se stabilizovat sociální a zdravotní situaci samotných uživatelů drog. To je cenově efektivnější, než mnohdy nákladné řešení následků, nemluvě o příznivém vlivu na snižování drobné kriminality spojené s užíváním drog.

 „Cílem naší práce je minimalizovat rizika, která plynou z užívání návykových látek a která ohrožují jak uživatele samotné, tak i veřejnost“, říká vedoucí programu Ondřej Šulc. Pracovníci navíc klienty motivují k méně rizikovému chování ve vztahu k sobě i okolí a podporují je v případné léčbě závislosti.

Pracovníci programu se kromě ochrany veřejného zdraví soustředí i na práci s rodinnými příslušníky uživatelů návykových látek. Ti mohou využít služby základního poradenství (například v situaci, kdy mají rodiče obavu, že jejich dítě užívá drogy).

Jelikož se jedná o terénní anonymní službu, je možné sejít se s pracovníky na domluveném, klidném místě ve městě či okolí a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Lze také využít anonymní internetové poradny na internetových stránkách organizace www.os-semiramis.cz.

Terénní pracovníci spolupracují i s městskou policií při koordinaci sběru stříkaček, městským úřadem, lékárnami, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, denním centrem pro osoby bez přístřeší a dalšími subjekty.

SEMIRAMIS, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje odborné služby v oblasti drogové problematiky a aktivně se podílí na tvorbě protidrogové politiky ve Středočeském kraji. Byla založena v roce 2000 a od té doby postupně rozšiřuje své služby na Mělnicku, Nymbursku, Mladoboleslavsku a Praze-východ.

Kromě Centra terénních programů realizuje SEMIRAMS z.ú. ještě projekty nymburského Centra adiktologických služeb a mladoboleslavského K-centra, kam se mohou obrátit i rodiče uživatelů nebo veřejnost s žádostí o radu či pomoc s řešením drogového problému. Dalšími centry SEMIRAMIS z.ú. jsou například Centrum primární prevence, které realizuje dlouhodobé preventivní programy na základních a středních školách a Centrum vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost primárně v oblastech školství, adiktologie a sociálních služeb.

„Naším posláním je pomáhat lidem při řešení jejich problému s drogou a zároveň tomuto problému našimi aktivitami předcházet “, shrnuje Ondřej Šulc.

Pracovníky můžete kontaktovat na následujících telefonních číslech a adresách:

Centrum terénních programů Středočeského kraje

Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01

tel.: +420 724 557 503, +420 724 087 925

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

autor: Bc. Filip Staš, DiS.,

terénní pracovník Semiramis

Autor:admin