16. DÍL SERIÁLU – Živnostníci minulého století v Lobečku

Na tuto otázku je možné odpovědět díky vnučce pana Františka SLABÉHO, paní Jiřině Floriánové, která dala nahlédnout do uchovaných dokumentů.

Kováři Antonínu Slabému, narozenému 14. 6. 1864 v Šebířově v okrese Tábor a jeho manželce Antonii Mrzinové, narozené 11. 6. 1868 v Prčicích, se dne 11. března 1888 narodil hošík a dostal jméno František Josef. František pracoval v kovárně svého otce Antonína Slabého, který obýval domek č.p. 98. Po dokončení povinné školní docházky rozhodl otec, že se František vyučí pekařem, a tak se také stalo, jak potvrzuje List výučný ze dne 19. 10. 1904.

Základní vojenskou službu, tehdy tříletou, si odbyl ještě před 1. světovou válkou (7. října 1909 – 14. října 1912). Doma se ani neohřál a byl se svým batalionem nasazen při provádění okupace Bosny a Hercegoviny (12. prosince 1912 – 25. srpna 1913). Za císaře pána a jeho rodinu sloužil čtyři a půl roku, tedy celou 1. světovou válku (27. července 1914 – 11. listopadu 1918). Jeho vojenská povinnost byla ukončena propouštěcím listem dokonce až 31. prosince 1938. Dne 21. listopadu 1921 uzavřel František sňatek s Annou Švecovou v kostelíčku Narození Panny Marie na Vepřku a zanedlouho se rodina rozrostla o chlapce a dívku. Karlíček se narodil 9. 6. 1922 a Jiřinka 22. 10. 1929.

V roce 1922 se František rozhodl, že s pekařinou skončí a nastoupí službu u policie. Zachoval se přípis s datem 9. 3. 1932, ve kterém byla Františkovi udělena pochvala a tam je titulován jako městský policejní strážník. Po skončení cvičného policejního kurzu 5. 12. 1936 byl jmenován nadstrážmistrem. Městský národní výbor v Kralupech vystavil dne 8. května 1947 dekret o povýšení do 1. platové stupnice se služebním titulem vrchní nadstrážmistr. Pochvalných listů za vzorné plnění služby je obrovské množství, uvedeme alespoň jeden: „Okresní národní výbor v Kralupech vyslovil 1. března 1946 plné uznání a dík za obětavou snahu vynaloženou na záchranné práce za účelem vyproštění zasypaných členů rodiny Josefa Veselého, obchodníka z Kralup, č.p. 40, v den 22. března 1945, kdy byl proveden letecký útok na město.“ Vrchní nadstrážmistr František Slabý ukončil službu u policie dne 31. března 1948 a od 1. dubna 1948 byl penzionován. Zemřel v tichosti 24. června 1963 (tedy před 55 lety) a je pochován na kralupském hřbitově.

V knize Ing. Josefa Stupky „Zajímavosti o Kralupech“ je na straně 64 otištěna známá fotografie, jak František Slabý na kralupském mostě seznamuje ministra zahraničí Jana Masaryka se škodami, které způsobila voda rozvodněného potoka.

Vlastimil Řada

Autor:KZ