Informace k přípravě obchvatů ve Středočeském kraji

 

Praha – Tisková zpráva Středočeského kraje ze dne 4. dubna 2016

Obchvaty připravované ve spolupráci s městy (uzavřeny smlouvy o spolupráci):

 • II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba, předpokládané náklady 130 mil. Kč.,
 • II/329 Plaňany, předpokládané náklady 130 mil. Kč.,
 • II/331 Stará Boleslav, předpokládané náklady 235 mil. Kč.,
 • II/605 jižní obchvat Berouna a Králova Dvora (uzavřeno pouze memorandum o společném postupu při přípravě obchvatu), předpokládané náklady 1,1 mld. Kč.,
 • II/108 Kostelec nad Černými lesy (přípravu blokují nesouhlasy majitelů pozemků), předpokládané náklady 100 mil. Kč.,
 • II/245 Čelákovice, předpokládané náklady 190 mil. Kč. (smlouva o spolupráci v jednání),
 • okružní komunikace III. třídy – Jinočany, 2. a 3. etapa (obchvat Jinočan), předpokládané náklady 80 mil. Kč.

V roce 2015 byla dobudována severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi. Nejedná se o typický obchvat, plní však rovněž jeho funkci tím, že odvádí dopravu mimo frekventovanou část centra Mladé Boleslavi.

Příklady dalších připravovaných obchvatů (nyní ve fázi dokumentace k územnímu řízení):

 • II/240 Velvary, předpokládané náklady 140 mil. Kč.,
 • přeložka II/101 Brandýs nad Labem, předpokládané náklady 190 mil. Kč.,
 • projekt II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku R7 a D8 je v podstatě propojením R7 a D8, které ve svém důsledku přinese obchvaty několika obcím. Vláda odsouhlasila, aby přípravu a realizaci stavby zajišťoval Středočeský kraj a financoval ji Státní fond dopravní infrastruktury.
 • Jílové + Jesenice – z nedávného jednání zástupců Středočeského kraje se zástupci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR vzešla možnost, že by kraj převzal realizaci obchvatů Jílového a Jesenice u Prahy ještě před zahájením výstavy dálnice D3 a financoval by ji ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Obchvaty obou obcí budou tvořit nezbytné napojení na D3.

Další uvažované obchvaty – záměr nebo studie:

 • zabýváme se také zlepšením dopravní obslužnosti území Říčansko-jih. Je zadána studie. V současné době je doprava v tomto území vedena přes obce po silnicích III. tříd s četnými nepřehlednými a nebezpečnými průtahy obcemi, ve kterých je vlivem intenzity neúměrně zatěžováno životní prostředí, ohrožovány lidské životy, zdraví a majetek občanů žijících v tomto území.
 • chceme maximálně urychlit stavbu tzv. Vestecké spojky. Ministerstvo dopravy podle stanoviska zaslaného na Středočeský kraj podmiňuje zahájení stavby Vestecké spojky tím, aby byla nejprve dokončena výstavba silnice č. 511, tzv. Běchovické spojky. Druhou podmínkou Ministerstva dopravy je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi hlavním městem Prahou a ŘSD o vlastnictví pozemků. Pokud stavba Vestecké spojky nezačne co nejdříve, hrozí, že propadne platnost studie o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a to by byl velký problém, který by stavbu ještě více zkomplikoval.
 • dopravní prioritou ve Středočeském kraji je kromě výstavby obchvatu Kralup nad Vltavou a propojení komunikací R7 a D8 samozřejmě také dostavba dálnice D6 (dříve R6) a dostavba dálnice D3, kterou kraj intenzivně podporuje a na jejíž přípravě úzce spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které investorem a stavitelem.

Výstavba obchvatů je prioritou kraje, protože jejich vybudováním dochází k:

 • odklonu rozhodující části tranzitní dopravy mimo sídelní útvary,
 • výraznému snížení intenzity dopravy a celkovému zklidnění na stávajícím průtahu, odstranění kolizních míst, hlukové zátěže, zvýšení bezpečnosti,
 • velkým problémem při přípravě jsou výkupy pozemků, kvůli kterým není možné (někdy i desítky let) dosáhnout dohody s jejich majiteli kvůli požadavkům vysokých výkupních cen, nebo jejich majitelé nechtějí své pozemků vůbec pro účely výstavby komunikace prodat, a tím celý proces přípravy stavby blokují,
 • další komplikace do už tak problematické přípravy větších staveb přinese novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, která platí od dubna letošního roku; po schválení této novely musí být zpětně potvrzeny výsledky řízení EIA o vlivu stavby na přírodu, tzn. že i když úřad po mnoho měsících řekl, že stavba je v pořádku, musí se podle novely zákona prověřit, zda bylo hodnocení správné. Povolování takovýchto staveb bude časově náročnější a složitější,
 • kraj při přípravě obchvatů spolupracuje s představiteli dotčených měst, kteří pomáhají s výkupy pozemků a jednají s jejich vlastníky, iniciativa na straně měst může výrazně urychlit přípravu stavby (znalost místních poměrů a občanů, lepší vyjednávací pozice, kontakt s občany).

Autor:admin