Lanovka na Petřín v novém už od 8. dubna 2016

Praha – Lanová dráha na Petřín se po více než půlroční rekonstrukci rozjede opět v pátek 8. dubna 2016. Důvodem rekonstrukce byl zejména špatný technický stav mostní konstrukce na Nebozízku a zhoršená stabilita nosného podloží dráhy.

Od 7. září 2015, kdy začala dlouhodobá výluka v provozu lanové dráhy, byla nejdříve zajištěna vozidla v koncových stanicích, ihned poté došlo k demontáži (a následné výměně) tažných a brzdných lan, které jevily známky značné opotřebovanosti. Během podzimu 2015 proběhlo sejmutí kolejnic v oblasti mostu, poté byla realizována samotná kompletní demolice přilehlé zastávky Nebozízek včetně mostu a podpěrných pilířů. V prvních týdnech roku 2016 započala stavba nového mostu i zastávky. V současné době probíhají závěrečné dokončovací práce, zprovoznění automatů na jízdenky, lakování osvětlení nebo instalace informačních a navigačních prvků.

Cestující se mohou těšit na nově postavenou zastávku Nebozízek, nalakovaná vozidla s novou podlahou s protiskluzovým povrchem nebo příjemnější zázemí na Petříně v podobě nového nátěru konstrukce tubusu a stěn či zrekonstruovaného sociálního zařízení. Jednalo se o nejrozsáhlejší stavební opravu v novodobé historii lanové dráhy, která se píše od roku 1985.

Lanová dráha na Petřín navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd a je vedena po trase Újezd – Nebozízek – Petřín. V provozu je celoročně cca od 9:00 do 23:30 v intervalech 10–15 minut. Lanová dráha je zařazena do tarifního pásma P.

autor: Ing. Filip Drápal, ROPID

Autor:admin