O ZPRAVODAJI

Kralupský Zpravodaj vychází pravidelně na začátku nového měsíce v nákladu 2 800 ks (vyjma měsíce srpna).

UZÁVĚRKA VYDÁNÍ ČERVENEC-SRPEN:

Příjem inzerce do 12. 6. 2023 do 12:00 hod.;

Zasílání článků a pozvánek do 15. 6. 2023 do 8:00 hod.

Online podobu KZ najdete na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz.

Veškeré příspěvky = články, fejetony, fota s popisem, zasílejte na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Inzerci nově zasílejte na e-mail: inzerce@mestokralupy.cz.
Adresa redakce:
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 420 702 200 458

Tištěný Kralupský Zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977

Šéfredaktorka: Andrea Jůnová

Redakce: Aleš Levý, DiS., Lenka Císlerová

Správce webu Kralupský Zpravodaj: Aleš Levý, DiS., tiskový mluvčí (ales.levy@mestokralupy.cz), Andrea Jůnová, šéfredaktorka KZ (andrea.junova@mestokralupy.cz)

STATUT REDAKČNÍ RADY KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY INZERCE V MĚSÍČNÍKU KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE

ARCHIV ČÍSEL: 

Rok 2023:

květen 2023,  duben 2023březen 2023únor 2023leden 2023,

Rok 2022:

leden 2022únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022,  červen 2022, červenec-srpen 2022, září 2022, říjen 2022, listopad 2022, prosinec 2022

Rok 2021:

prosinec 2021, listopad 2021říjen –2021, zaří2021,červenec – srpen 2021, červen – 2021, květen – 2021,  duben – 2021, březen – 2021, únor – 2021,  leden – 2021 

Rok 2020:

prosinec 2020, listopad 2020, říjen 2020září 2020červenec – srpen 2020, červen – 2020 květen – 2020,  duben-2020,  březen-2020, únor-2020, leden – 2020

Rok 2019: 

prosinec – 2019listopad – 2019, říjen – 2019, září – 2019, červenec – srpen 2019, červen – 2019,  květen – 2019, duben- 2019, březen – 2019, únor – 2019, leden – 2019

Rok 2018:

prosinec – 2018, listopad – 2018,  říjen – 2018, září – 2018, červenec – srpen – 2018, červen – 2018, květen – 2018, duben – 2018, březen – 2018, únor – 2018leden – 2018

Rok 2017:

leden – 2017, únor – 2017, březen – 2017,  duben – 2017, květen – 2017, červen – 2017, červenec – srpen 2017,  září – 2017,  říjen – 2017, listopad – 2017, prosinec – 2017

Rok 2016:

leden – 2016únor – 2016, březen – 2016, duben – 2016, květen – 2016, červen – 2016, červenec – srpen – 2016, září – 2016, říjen – 2016, listopad – 2016, prosinec – 2016

Rok 2015:

leden – 2015, únor – 2015, březen – 2015, duben – 2015, květen – 2015červen – 2015, červenec – srpen, září – 2015, říjen – 2015, listopad – 2015, prosinec – 2015

Rok 2014:

leden – 2014, únor – 2014, březen – 2014, duben-2014, květen – 2014, červen – 2014, červenec – srpen 2014, září – 2014, říjen – 2014, listopad – 2014, prosinec – 2014

Rok 2013:

leden 2013, únor 2013, březen 2013, duben 2013, květen 2013, červen 2013, červenec – srpen 2013, září 2013, říjen 2013, listopad 2013, prosinec 2013

Rok 2012:

leden 2012, únor 2012, březen 2012, duben-2012, květen 2012, červen 2012, červenec-srpen-2012, září 2012, říjen 2012, listopad 2012, prosinec-2012

Rok 2011:

leden 2011, únor 2011, březen 2011, duben 2011, květen 2011, červen 2011, červenec-srpen 2011, září 2011, říjen 2011, listopad 2011, prosinec 2011

Rok 2010:

leden 2010, únor 2010, březen 2010, květen 2010, červen 2010, červenec – srpen 2010, září 2010, říjen 2010

Rok 2009:

leden 2009, únor 2009, březen 2009, duben 2009, květen 2009, červen 2009, červenec – srpen 2009, září 2009, říjen 2009, listopad 2009, prosinec 2009

Rok 2008:                                                                                                             

leden 2008, únor 2008, březen 2008, duben 2008, květen 2008, červen 2008, červenec 2008, září 2008, říjen 2008listopad 2008prosinec 2008

Rok 2007

leden 2007, únor 2007, březen 2007, duben 2007, květen 2007, červen 2007, červenec – srpen 2007, září 2007, říjen 2007, listopad 2007, prosinec 2007

Rok 2006: 

leden 2006, únor 2006, březen 2006, duben 2006, květen 2006, červen 2006, červenec – srpen 2006, září 2006říjen 2006, listopad 2006, prosinec 2006

Rok 2005:

leden 2005, únor 2005, březen 2005, duben 2005, květen 2005, červen 2005, červenec – srpen 2005, září 2005, říjen 2005, listopad 2005, prosinec 2005

Rok 2004: 

leden 2004, únor 2004, březen 2004, duben 2004, květen 2004, červen 2004, červenec – srpen 2004, září 2004, říjen 2004, listopad 2004, prosinec 2004

Rok 2003:

leden 2003, únor 2003, březen 2003, duben 2003, květen 2003, červen 2003, červenec – srpen 2003, září 2003, říjen 2003, listopad 2003, prosinec 2003

Rok 2002:

leden 2002, únor 2002, březen 2002, duben 2002, květen 2002, červen 2002, červenec – srpen 2002, září 2002, říjen 2002, listopad 2002, prosinec 2002

Povodeň – speciál 1, Povodeň – speciál 2, Povodeň – speciál 3

Rok 2001:

leden 2001únor 2001březen 2001duben 2001, květen 2001červen 2001, červenec-srpen 2001, září 2001, říjen 2001, listopad 2001, prosinec 2001

Rok 2000: 

únor 2000, březen 2000, duben – 2000, květen 2000, červen 2000, červenec-srpen 2000, září 2000, říjen 2000, listopad 2000, prosinec 2000

Rok 1999:

leden 1999, únor 1999, březen 1999, květen 1999, červen 1999červenec – srpen 1999listopad 1999, prosinec 1999

Rok 1998

leden 1998, únor 1998, březen 1998, duben 1998, květen 1998, červen 1998, červenec_srpen 1998, září 1998, říjen 1998, listopad 1998, prosinec 1998

Rok 1997

leden 1997 únor 1997, březen 1997, duben 1997, květen 1997, červen 1997, červenec_srpen 1997, září 1997, říjen 1997, listopad 1997, prosinec 1997

Rok 1996

leden 1996, únor 1996, březen 1996, duben 1996, květen 1996, červen 1996, červenec _ srpen 1996, září 1996, říjen 1996listopad 1996, prosinec 1996

Rok 1995:

říjen 1995, listopad 1995, prosinec 1995

Rok 1994:

leden 1994únor 1994, březen 1994, duben 1994, červenec _ srpen 1994, říjen 1994,

Rok 1993:

leden 1993, únor 1993, březen 1993, duben 1993květen 1993, červen 1993, červenec-srpen 1993 , září 1993, říjen 1993, listopad 1993, prosinec 1993

Rok 1992:

leden 1992, únor 1992, březen 1992, duben 1992, květen 1992, červen 1992, červenec – srpen 1992, září 1992, říjen 1992, listopad 1992prosinec 1992

Rok 1991:

leden 1991, únor 1991, březen 1991, duben 1991, květen 1991, červen 1991, červenec – srpen 1991, září 1991, říjen 1991, listopad 1991, prosinec 1991

Rok 1990:

leden 1990, únor 1990březen 1990, duben 1990, květen 1990, červen 1990, červenec 1990, srpen 1990, září 1990, říjen 1990, listopad 1990, prosinec 1990

Rok 1989: 

únor 1989, červenec 1989, srpen 1989, září 1989, říjen 1989, listopad 1989, prosinec 1989

Rok 1988:   

leden 1988, únor 1988, listopad 1988, prosinec 1988