O ZPRAVODAJI

Kralupský Zpravodaj vychází pravidelně na začátku nového měsíce v nákladu 3.000 ks (vyjma měsíce srpna).

UZÁVĚRKA VYDÁNÍ ZÁŘÍ:

příjem inzerce do 17. 8. 2020, 12 hodin;

zasílání článků a pozvánek do 19. 8. 2020, 12 hodin.

Online podobu KZ najdete na adrese www.kralupskyzpravodaj.cz.

Veškeré příspěvky = články, fejetony, fota s popisem, zasílejte na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Inzerci nově zasílejte na e-mail: inzerce@mestokralupy.cz.
Adresa redakce:
Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 420 702 200 458