Libor Lesák / Martin Exner – rozhovory po krajských volbách

Volby do krajských zastupitelstev se uskutečnily ve dnech 2.-3. října. Za Kralupy nad Vltavou jako obce s rozšířenou působností do krajských středočeských křesel usednou hned dva kandidáti. Kralupský místostarosta Libor Lesák, který navíc nově zastane roli krajského radního, a starosta Nové Vsi Martin Exner.

Libor Lesák (místostarosta Kralup nad Vltavou)

Stal jste se zastupitelem Středočeského kraje a nově i radním pro majetek a investice. Jak byste zhodnotil výsledky krajských voleb?
Nejprve bych rád poděkoval všem voličům, ať už pravicovým nebo liberálním za to, že volit šli. Samozřejmě mě těší vítězství ODS v Kralupech, i na Mělníku a Neratovicích a vlastně v celém mělnickém okresu. Ale nejvíce mne těší sestavená koalice na kraji tvořená z ODS a Starostů a nezávislých jako vítězů voleb, dále Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj – TOP 09. Konečně není v koalici politické hnutí ANO, konečně budeme moci dělat věci poctivěji a efektivněji. Rád bych ale připomněl, že jsem byl v krajském zastupitelstvu již třikrát, bohužel pokaždé v opozici. Bohužel říkám proto, že být opozičním zastupitelem je vlastně taková beznaděj.

Abych to přiblížil. Je zničující, když hodinu něco vysvětlujete, všichni to odkývají, a pak se hlasuje a odhlasuje se něco úplně jiného. Proto mě moc těší, že snad tentokrát bude mít můj post v koalici daleko větší odezvu. Navíc v zastupitelstvu jsme za ORP Kralupy nad Vltavou nyní dva. Společně se starostou Nové Vsi Martinem Exnerem máme již rozmyšlenou strategii, jak kralupskému regionu pomoci. Ve dvou můžeme veškeré potřeby prosazovat v našich zastupitelských klubech. Je to totiž pořád politika. Tak, jak je Středočeský kraj demograficky rozdělený, se budou v koalici vytvářet skupiny, jako např. Kolín – Kutná Hora, Benešov – Příbram atp., a ty budou bojovat o ten balík peněz, který na kraji je a který není tak veliký, aby všechny stoprocentně uspokojil. Rádi bychom se spojili také s přidruženým slánským i kladenským ORP, vytvořili jakousi skupinu sever a prosadili v zastupitelstvu stěžejní potřeby, jimiž jsou doprava a silnice.

Mohl byste Vaši společnou strategii více přiblížit?

Nejdůležitější je dotlačit k realizaci obchvat Kralup, jinak nás doprava v těchto regionech opravdu skolí. Myslím, že z pozice koaličního zastupitele a radního se nám to s pomocí ostatních může povést. Aktuální situace je taková, že je znovu obnovený proces projednávání stavebního povolení pro stavbu obchvatu, v lednu či v únoru by mohlo být vydáno právoplatné povolení pro stavbu a začalo by se pracovat na prováděcí dokumentaci k výběrovému řízení. Poté nastane politická práce na kraji, kde náměstek pro dopravu, hejtmanka a ostatní lidé musí prosazovat na ministerstvu financí a na ministerstvu dopravy zařazení peněz, které budou přiděleny na tuto stavbu, do návrhu státního rozpočtu . Kraj takto nákladnou stavbu nikdy nemůže postavit ze svých peněz, nemá v rozpočtu 4 miliardy Kč určené na jednu investici. Obchvat proto musí být hrazen ze státního rozpočtu a dále ze státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého finanční prostředky převede Středočeskému kraji. Proces je to složitý, nyní čistě politický, a čím bude více podporovatelů tohoto záměru, tím větší bude šance záměr prosadit. Obchvatů ve Středočeském kraji se totiž chystá více.

(O výstavbě obchvatu se hovoří už dlouhých dvacet čtyři let. Středočeský kraj by měl mít jakýsi vnější okruh, který by zachytával dopravu a převáděl ji na různé výpadovky z Prahy. Ať je to, jak je to, všichni se sjíždějí do Prahy, všechny dálnice začínají a končí v Praze, anebo jedou ze severu na jih, nebo ze západu na východ a projíždějí hlavním městem. Je potřeba, aby se tedy nejezdilo v takové míře po současných krajských silnicích a doprava se vytlačila na plánovaný okruh. První část okruhu by mělo být propojení dálnice D7 přes Kralupy k dálnici D8, dále by měl okruh pokračovat směrem na Neratovice, Brandýs nad Labem až za Říčany. Za éry Petra Bendla již bylo odsouhlaseno financování obchvatu, ale po něm přišlo nové složení zastupitelstva v čele s Rathem, který všechny peníze pustil do nemocnic. Netvrdím, že toto rozhodnutí nebylo potřeba, možná že bylo, ale v tu chvíli se vše kolem obchvatu zastavilo.)

Naším cílem bude zaměřit se také na opravu hlavních silnic v našem okolí, jež jsou v hrozném stavu, např. se jedná o starou teplickou II/608 od Staré Pošty až na kraj Středočeského kraje končícího za Ledčicemi. Další nutnou rekonstrukci si zaslouží silnice II/240 – výjezd z Kralup směrem na Roudnici nad Labem. Opravu si zaslouží i komunikace III. třídy z Ledčic na Sazenou a na Velvary, stejně tak směr z Nové vsi. Když bychom se posunuli dál, tak mezi Neratovicemi, Kostelcem nad Labem a Byšicemi jsou propojky v tak katastrofálním stavu, že vám připadá, jako byste jeli někde na Šumavě po válce. Co se týče krajských silnic v našem městě, nejvíce je potřeba provést generální opravu ulic Přemyslova, Hybešova, V Pískovně a Pražská. Za jejich současný stav je odpovědna krajská správa a údržba komunikací, která je spravuje pro Středočeský kraj. Velké téma bude školství a podpora učňovských oborů, stipendií i internátů. Kraj spravuje střední školství. V Kralupech máme krajské gymnázium a krajské učiliště, které je opravdu v zanedbaném stavu. Bylo by tedy dobré, kdyby toto učiliště někdo další podporoval a snažil se, aby se navýšily prostředky, které by pro budoucí učně zatraktivnily učňovské obory zde nabízené. Škola se potýká s nedostatkem žáků, drahým provozem, starými učebnami a vybavením. Co je ale nutné nastavit v oblasti školství v celém Středočeském kraji, se dá nazvat jako optimalizace. V několika městech jsou dvě, tři školy a každá z nich je naplněná z 40 %, plná jsou ovšem gymnázia a také školy soukromé. Velký problém je tedy v učilištích, rodiče již nechtějí dávat děti na učební obory. Všichni chtějí mít doma finančníka, doktora, právníka atp., i přesto, že dnes má řemeslo zlaté dno a dobrý řemeslník si vydělá mnohdy více než maturant. Dalším tématem bude také zdravotnictví. Např. v ORP Kralupy nad Vltavou chybí klasický domov důchodců, přestože máme ve městě LDN i dva domy s pečovatelskou službou. Seniorům je v současné době k dispozici pouze krajský domov ve Velvarech, ve Všestudech a v Červeném mlýně. Výstavba nového domovu důchodců by se mohla realizovat hned na několika místech ve městě, např. v Mikovicích na poli u zastávky Kralupy n. Vlt předměstí či v blízkosti nádraží v prostoru bývalého lihovaru.

Krajským zastupitelem jste již 12 let. Vnímáte rozdíl mezi krajským a obecním zastupitelstvem?

Když jste neuvolněným zastupitelem, tak to není takový rozdíl. Tady zastupitelé také přijdou jednou za pět až šest neděl na zastupitelstvo a jednou za měsíc mají komisi, stejně to probíhá i v kraji, až na to, že mám ke čtení více materiálů. Krajské zastupitelstvo mívá 140 až 150 bodů na programu oproti tomu v Kralupech jich míváme například třicet.

Lze se na krajském zastupitelstvu inspirovat a přenášet zkušenosti do obecního zastupitelstva?

Ani moc ne, jelikož zákon o krajích je jiný než zákon o obcích, a především jsou všude jiné pravomoci. Kraj vykonává daleko větší tzv. přenesenou státní působnost. Samozřejmě krajský rozpočet disponuje daleko větším množstvím finančních prostředků, na krajském úřadě pracuje 650 lidí, např. sociální odbor řídí 62 příspěvkových organizací, mezi nimiž jsou např. domovy dětí, domovy důchodců, domovy pro mentálně i jinak postižené atp.

Důležité informace se ovšem dají sehnat i jinou formou. Například inspiraci pro řešení problémů nabíráme jako místostarostové a starostové v rámci různých setkávání, např. od svazu místních samospráv i obcí. Za ODS se také pravidelně scházíme, minimálně dvakrát za rok, a to nejen členové ze Středočeského kraje, ale také z celé republiky, a veškeré problémy si navzájem představujeme, stejně tak i způsoby řešení. Člověk vlastně pozná, že ve městech obdobného typu si jsou i problémy velmi podobné. Na tato setkání jezdím rád a opravdu z nich často čerpám. Přínos sedět i na krajské židli vidím v tom, že mi problémy „vyššího řádu“ mnohdy pomohou „otevřít oči“. Zabývám se tedy navíc otázkami, jak zlepšit dojíždění do Prahy, jak zkvalitnit spojení mezi jednotlivými okresy atp.

Co Vás motivuje k tomu být politikem?

Já jsem Lesák povoláním lesák, nejdříve jsem pracoval ve státním lesnictví, později jsem měl soukromou firmu s 18 zaměstnanci a vždy mne na tom bavilo, že v přírodě něco tvoříme. Samozřejmě, že většina lesních pozemků slouží pro výrobu dřeva na průmyslové účely, ale hlavně mě na tom bavilo, že člověk se mohl o les starat komplexně od vysazení stromku až po jeho pokácení. Když jsem poté za nějakých dvacet let přišel a viděl, jak stromky rostou, měl jsem z dobře odvedené práce radost. A pak se to nějak vyvinulo, až jsem přišel do samosprávy Kralup. Tady je to podobné, ale ještě rychlejší než v přírodě. Podívejte se ven, co mne tady drží, pro lidi se tady toho podle mě udělalo strašně moc. Neříkám, že je toto vše jen moje zásluha, jsme tým, co na všem dělá.

Už jsem si ale také říkal, že jsem tady dlouho. Mám deset let do důchodu, mohl bych tedy ještě začít dělat něco jiného, ale pak se podívám z okna a řeknu si, že by ještě chtělo dotáhnout do konce přestavbu centra města včetně rekonstrukce pivovaru. Těší mě, že se lidé mnohem více scházejí v centru a až se vše dokončí, tak to bude ve městě ještě více žít. Sice musím pořád něco prosazovat, něco někomu vysvětlovat, ale někdo musí mít takovýto životní cíl, aby po něm něco zůstalo, a ne jenom děti. 🙂 

Martin Exner (Nová Ves – starosta obce)

Jak byste zhodnotil výsledky krajských voleb?

Výsledek je obrovským úspěchem STAN. A i obecně je cítit, že voliči chtěli změnu. V dobrý výsledek jsem věřil, protože Starostové mají výsledky ve svých městech a obcích a mají důvěru voličů. Nízkou volební účast 38 % nechápu. Politika se týká úplně všeho a lidé by do výběru politiků měli vložit alespoň tolik energie jako do výběru dobrého zubaře nebo chirurga.

Co Vás motivovalo k tomu kandidovat do zastupitelstva Středočeského kraje?

Jako starosta Nové Vsi jsem chtěl s krajem už v roce 2015 řešit mizerný stav silnice II/608. Tehdy mi trvalo neuvěřitelných devět měsíců, než mě byl někdo z odboru dopravy vůbec ochoten přijmout. Proto jsem kandidoval na zadním nevolitelném místě už v roce 2016 a uplynulé 4 roky jsem byl opozičním členem krajského výboru pro dopravu. Opoziční člen výboru moc nezmění, ale získá přehled. A nyní je možnost ty zkušenosti využít.

Jaký to znamená přínos pro občany celého ORP, že jste se stal zastupitelem Středočeského kraje?

Krajští zastupitelé by měli myslet na zájmy celého kraje. Ale samozřejmě každý má nejlepší znalost okolí, kde žije. Rád bych se dále věnoval dopravě a práci ve výboru pro dopravu. Už v uplynulém období jsem prosazoval několik dopravních projektů. Je to krajská oprava 2 km silnice II/608 a obecní stavba chodníků v Nové Vsi a v Nových Ouholicích za 200 mil. Kč, na kterou je připraveno výběrové řízení. Společný projekt kraje a obce by měl začít na začátku příštího roku. Projekt na opravu zbytku z 27 km silnice 608 z Prahy do Straškova byl v roce 2017 zrušen z důvodu špatného zadání. Ta silnice je na většině úseku v havarijním stavu. Neuvěřitelné tři roky trvalo kraji vypsání nového výběrového řízení na nový projekt. A od začátku projektování, přes majetkoprávní vypořádání pozemků a stavební povolení k realizaci jsou roky práce. To bych chtěl také tlačit.

Třetí věc, srdeční, je na obou březích Vltavy propojit pěknou povltavskou cyklostezkou Prahu s Mělníkem. Je to v krajské cyklo koncepci, ale evidentně to nemělo prioritu. A samozřejmě je třeba dokončit obchvat Prahy a postavit obchvat Kralup. Mám ale pocit, že severozápad kraje byl trochu zanedbáván a bude třeba se ozývat. Možná je to vzdáleností krajského úřadu na Smíchově.

Především v jakých oblastech má ORP Kralupy nad Vltavou rezervy?

Jak jsem uvedl výše, budu se zajímat hlavně o dopravu. Kraj má v gesci kromě dopravy i střední školy, nemocnice a další problematiku a asi není reálné v detailu rozumět všemu. V obecné rovině ale je třeba změnit komunikaci kraje s obcemi, vnést na kraj transparentnost, efektivitu a racionální projektové plánování.

Mimo ORP, jaké budou Vaše první kroky v roli krajského zastupitele?

Zastupitelský klub STAN má 18 členů a velká část již zastupiteli byla. Bude třeba si rozdělit kompetence a budu se od kolegů učit ty procesy. Ale zase se to asi nebude zásadně lišit od obecního zastupitelstva.

Jak lze zvládat roli starosty a krajského zastupitele zároveň?

Jsem proti kumulaci uvolněných funkcí. Chci zůstat starostou a nemám ambice být uvolněným radním. Výbor pro dopravu se scházel jednou měsíčně, krajské zastupitelstvo ještě méně často. To se, myslím, dá s trochou nasazení zvládnout.

Myslíte si, že lze zkušenosti z krajského zastupitelství nějakým způsobem aplikovat pro komunální politiku?

Po zrušení okresů a zavedení krajů se pomyslná vzdálenost mezi obcí a dalším vyšším orgánem příliš zvětšila, propojení zkušeností z kraje a obce bude pro obě strany přínosem. A u Středočeského kraje, kde je úřad na jihu Prahy, to platí dvojnásob.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ