POVODNĚ V KRALUPECH

POVODNĚ 2013

Ze soboty 1. června na neděli 2. června 2013 stoupla vltavská voda ke 2. stupni povodňové aktivity. Byla svolána povodňová komise, informováni okolní starostové a trvale monitorována řeka i Zákolanský potok. Během dne voda stále stoupala, bohužel i vydatně pršelo. Následující týden pak byl velmi hektický. Z povodňové komise se stal Krizový štáb města Kralupy nad Vltavou.

Z obav před extrémně rychle se zvedající hladinou Vltavy a s ní i Zákolanského potoka byla vyklizena Vltavská ulice v Lobečku a evakuováno nejprve sídliště Cukrovar a obyvatelé Na Hrádku, později i sídliště Hůrka. Voda se vyvalila i do centra, odešli i lidé žijící v ulicích daleko od řeky. Evakuována byla nemocnice i oba pensiony pro seniory. Masarykův most se stal neprůjezdným a město se opět rozdělilo na dvě části.

Řeka kulminovala v úterý 4. 6. V té době byla zhruba šest metrů nad normálem. V dalších dnech byl ve  Vltavě nadále udržován průtok nad 3. stupněm povodňové aktivity. Řečištěm Vltavy se stále řítily tisíce a tisíce kubických metrů divoké vody. Ani to však neznemožnilo našim občanům a hasičům likvidovat povodňové škody. Do Kralup se sjížděli i dobrovolníci, hasičské a policejní jednotky a sbory, lidé z blízkého i z dalekého okolí. Ale městu nebylo dopřáno klidu. Stálé srážky vrcholily v neděli 8. června. V Kralupech se strhla bouře nemající obdoby. Padaly i kroupy a pracně vyčerpané komunikace a kanály se dostaly opět pod vodu. Průtrž mračen na Kladensku pak způsobila protržení rybníku kousek nad Okoří a mohutné vzdutí hladiny Zákolanského potoka. Přesycená země již nevsakovala ani mililitr vody a vše teklo do potoků a vodotečí. Znovu se varovalo obyvatelstvo, opět hrozila evakuace části města.

Naštěstí se situace uklidnila a k vysídlení domů nemuselo dojít. Během dalších dnů pak hladina postupně a pomalu opadávala a život města se dostával do normálních kolejí. Nadále tu však zůstávalo mnoho pomocníků, kteří město čistili a Kralupáci tak na vše nebyli sami.

Petr Holeček, tehdejší kralupský starosta, současný místostarosta

Kralupský Zpravodaj – povodně 2013 

Reportáž Kralupy TV

Připomínka smutného výročí od posledních povodní, jež zasáhly naše město v roce 2013. V rámci letošních Dnů Kralup se před kralupským městským úřadem uskuteční výstava fotografií, rovněž Vám nyní nabízíme vzpomínkové interview s pamětníky.  


POVODNĚ 2002

20 let od ničivých povodní

V srpnu si připomeneme 20 let od nejničivější povodně naší známé historie, která trvala od 7. respektive 8. srpna až do 19. srpna 2002. Pro mnoho lidí se tato událost stala osobní katastrofou, jež ovlivnila jejich osudy na dlouhá léta, leckdy i celý život.

A co se onoho prázdninového měsíce vlastně stalo? Příčinou události byly především velké dešťové srážky, které nejprve zasáhly jižní území Čech, později celé Čechy. 7. a 8. srpna tyto vytrvalé srážky naplnily koryta několika řek, avšak následně začala hladina vody klesat. Ve dnech 11. a 12. srpna ovšem pokračovalo deštivé počasí… Přesycená půda nedokázala vodu absorbovat a Vltavská kaskáda byla naplněná předchozí vlnou. Povodni tak již nestálo nic v cestě. Během povodně přišlo o život 17 lidí, 225 000 jich bylo evakuováno a bylo postiženo 753 obcí.

Celková škoda byla vyčíslena na 73,3 miliard Kč. V Kralupech nad Vltavou bylo evakuováno 6 700 lidí, kromě obytné části města byl zasažen i areál Kaučuku. Především díky velkému osobnímu nasazení členů složek Integrovaného záchranného systému, ale i občanů, kteří nezištně pomáhali ostatním, se nakonec podařilo zabránit ještě mnohým horším následkům.

V této webové sekci najdete hned několik zásadních pramenů, jimiž si ničivé povodně můžete připomenout. 

KRALUPSKÝ ZPRAVODAJ – POVODŇOVÝ SPECIÁL

Povodeň – speciál 1,  Povodeň – speciál 2, Povodeň – speciál 3 

Záběry z povodní (autor: Milan Koutný)