Výstavba v Minicích z pohledu developera

Rád bych se vyjádřil k často kladeným otázkám v rámci výstavby v Minicích a dementoval některé fámy, komentář Ing. Ivana Salače, zástupce Terasy Kralupy a. s.

Vyrostou v Minicích paneláky namísto rodinných domů?
Toto je bohužel hlavní cíleně šířená fáma. V projektu, v souladu s územním plánem a studií, jsou nízkopodlažní bytové domy, tedy v žádném případě se nejedná o obří paneláky.
Střed – centrum projektu – tvoří komplexní bytový dům ve tvaru vějíře s několika nadzemními částmi, které mají všechny pouze tři patra a čtvrté ustoupené, které díky zasazení do terénu je vlastně také třetím patrem z východního směru a koresponduje s výškou sousedních rodinných domů.
Tento bytový dům také zahrnuje z části podzemní garáže se zelení na střeše, občanskou vybavenost – restaurace, obchod se smíšeným zbožím, menší prostory se službami, vše pro vytvoření živého místa. Věříme, že přispěje k propojení stávajících a nových obyvatel a vznikne zde pulsující srdce lokality.
Nicméně okolo tohoto „živého centra“, citlivě zasazeného do terénu, tvoří většinu plochy projektu rodinné domy se zahradami, které dotvářejí klidnou atmosféru místa.

Co školka – bude nebo nebude?
Bohužel školka je jedno z dalších témat, o kterém se od samého začátku začaly cíleně šířit fámy a polopravdy, které se v čase různě proměňují, např.: „Projekt plný paneláků nemyslí na školku ani obchody“, nebo aktuálně: „Developer slíbil školku a nyní ji odmítá“.
Školka je téma, které bylo jasně definováno již při prvním jednání s městem a byla součástí všech úvodních výkresů. Následně byl tento městský požadavek zanesen v územní studii.
Město požadovalo díky plánovanému rozvoji lokality prostor pro mateřskou školku. My jsme tento prostor v našem projektu zohlednili a celý pozemek (vč. připojení na sítě) v hodnotě několika milionů korun městu poskytujeme zdarma. Město v návaznosti na analýzu aktuálních potřeb vyhodnotí, zda je volných míst pro děti ve školkách dostatek nebo v opačném případě výstavbu školky zrealizuje. Vnímáme jako velmi rozumný přístup města dělat to, co je potřebné a nebudovat nadbytečné kapacity.

Přinese doprava z nového projektu velkou zátěž?
K dopravě jsme nechali zpracovat odbornou dopravní studii, která zátěž v lokalitě prověřila jak z pohledu aktuálního stavu, tak hlavně i následného. Její výsledky jasně dokladují, že nárůst dopravy bude mírný a nedojde k výrazné změně.
Navíc město si nezávisle nechalo zpracovat svou vlastní dopravní studii pro tuto oblast, která dospěla ke shodnému závěru.
Tedy, problematika dopravy byla zevrubně prověřena dvěma na sobě nezávislými odbornými firmami, které provedly průzkum, vyhodnotily data a došly k obdobnému závěru, že projekt nebude mít výrazný vliv na dopravu a ani nepovede ke změnám či úpravám dopravního řešení.

Bude v projektu dostatek parkovacích stání?
Projekt v Minicích bude mít 1,5 parkovacího stání na byt. Vedení města zvýšilo svůj původní požadavek z 1 (podmínka dle územního plánu) na 1,5, což bylo ukotveno v územní studii a my toto v našem projektu plně respektujeme. Lze dodat, že 1,5 parkovacího stání na byt je nadstandardní a ve srovnání s ostatními projekty v Kralupech opravdu výjimečné.

Je tam málo zeleně, často zaznívá u projektů – co váš projekt a zeleň?
Zelené plochy a jejich rozsah je definován územní studií, kterou náš projekt plně dodržuje a splňuje tedy i všechny stanovené požadavky týkající se zelených ploch. Tuto problematiku v našem projektu zpracoval renomovaný krajinářský architekt. Navržená modro-zelená infrastruktura je plná důmyslně propojených prvků (např. zelené ostrůvky v obytných ulicích, příčné prahy, stromová alej, zelené střechy a další). To vše mimo jiné zajišťuje plné udržení srážkové vody v místě a zlepšuje tak současný stav v lokalitě. Tento „modrozelený“ přístup – zeleň a její prvky – vnímáme jako jeden z hlavních kladů našeho projektu.

Projekt Terasy Kralupy (zdroj vizualizace developer):

Autor:KZ