Pomoc a podpora obětem trestné činnosti

Stát se obětí trestného činu je často bolestná zkušenost. Pomocnou ruku nabízí síť profesionálů Policie ČR, Probační a mediační služby se svými středisky v každém okrese a odborníků neziskových organizací.
Středisko Probační a mediační služby v Mělníku od 1.3.2023 provozuje Poradnu pro oběti trestných činů. Pomoc, kterou poskytuje, je bezplatná, poradkyně jedná diskrétně a chrání osobnostní práva lidí, se kterými pracuje.
Zdejší poradkyně JUDr. Hana Hubáčková ke své práci říká: „Pokud jste byli jakkoliv zasaženi trestným činem, můžete prožívat nejsložitější období vašeho života. Nezřídka jste v šoku, cítíte frustraci, bezmoc, nespravedlnost, bolest na těle, duši. Situace může být pro vás velmi nepřehledná. Snažím se vám pomoci správně se v nové realitě orientovat, pochopit ji, vyrovnat se s ní. I když se trestná činnost oficiálně neprošetřuje, ale vy jste přesvědčeni, že obětí skutečně jste, můžeme spolu sepsat trestní oznámení. Pokud identifikujeme, že se v pozici oběti nacházíte, provedu vás již např. zahájeným trestním řízením, abyste řádně uplatnili vaše práva a nároky. Budete-li chtít, stanu se v tomto smyslu vaším důvěrníkem a můžu vás i doprovodit k jednotlivým úkonům, k soudnímu jednání, také pomoci vám zformulovat Prohlášení oběti, ve kterém vyjádříte své pocity a obavy a které může být důležitou informací pro orgány v trestním řízení. Můžeme společně zjistit, že obětí ve smyslu zákona nejste, …nic se neděje, nasměruji vás, jak dál postupovat, kam dál směřovat, půjde-li o řízení přestupkové či občanskoprávní. Výraz „oběť“ není hanlivý! Nemějte obavy se na poradce obrátit.“
Dle zákona č. 45/2013 Sb. je obětí trestného činu ten, komu bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena škoda nebo nemajetková újma, nebo na jehož úkor se pachatel trestného činu obohatil. Také každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť.
Klientka poradny sdělila: „Poradkyně Hubáčková je velice milá a vstřícná paní. Ochotně mě směřovala, co mám udělat, napsat, doprovázela mě v komunikaci s Ministerstvem spravedlnosti v procesu získání odškodnění. Významně mě také psychicky podpořila.“
Kontakt: Probační a mediační služba, Vodárenská 210, Mělník, JUDr. Hana Hubáčková tel: 727 873 136 (středa 14-16:30, čtvrtek 9-11 hodin).
My všichni, každý jeden v blízkém okolí lidí, které zasáhl trestný čin, mějme pro jejich situaci pochopení, berme jejich pocity vážně a podporujme je, aby o tom, co se stalo, mluvili.
Mgr. Jitka Hrušková
Probační a mediační služba, stř. Mělník

Autor:KZ