Možné zhoršení senzorických vlastností pitné vody

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 10. 4. 2024 do 11. 4. 2024 probíhají nutné servisní práce na nadregionálním přivaděči KSKM v úseku vodojemů Hostín a čerpací stanice Dolany. Jedná se o výměnu sekčních uzávěrů v havarijním stavu v manipulačním objektu Korycany.

Z výše uvedených důvodů bylo učiněno provozní opatření. Nadregionální vodárenský systém byl odstaven od zdrojů z Mělnické Vrutice a zajištěn zpětným zásobováním vodou z Kladna, s přímým dopadem pro Kralupy nad Vltavou a okolí. V souvislosti s touto akcí dochází dočasně ke změně zdroje dodávané pitné vody. V rámci změny směru proudění může dojít ke zhoršení senzorických vlastností pitné vody, což se projevuje zejména zvýšeným zákalem.

Tímto opatřením jsou dotčena tato města: Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Nelahozeves.

Středočeské vodárny, a. s. se odběratelům omlouvají za možné komplikace a děkují za pochopení a trpělivost.

Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS

Autor:KZ