Pořád se něco děje

Pořád se něco děje… aneb Vzdělávání není jen o sezení v lavici

ZŠ 28. října

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili matematické soutěže Pangea na začátku března. Vyzkoušeli si různé nestandardní logické a slovní úlohy.

Černé divadlo Image Theatre je netradiční forma divadla beze slov. Hlavní roli má zde tma, světlo, tanec a hudba. Nechybí ani humorná pantomima. My jsme navštívili představení The Best of Image. Žáci byli z představení nadšeni. Nechyběla ani procházka Prahou se zastávkou na sladké trdlo.

Multimediální expozice Archevita ve Středočeském muzeu v Roztokách žákům 4. ročníku přiblížila, jak se žilo v dávných dobách – od mladší doby kamenné do středověku. Zajímavostí tohoto vlastivědného programu je, že si žáci mohou vše vyzkoušet a ani si neuvědomují, že se učí.

Lyžařský zájezd je již tradiční akce školy, které se účastní žáci napříč všemi třídami se zájmem o lyžování. Poslední březnový týden vyjedeme opět do Krkonoš. Užijeme si zbytku sněhu v jarním počasí.

Další plánovaná exkurze pro čtvrťáky prověří naše smysly přímo v Muzeu smyslů! I zde je program pro žáky velice interaktivní, obohacující a zábavný. Staneme se součástí expozice. Zažijeme nepředstavitelné, vyzkoušíme si svět plný neuvěřitelných optických iluzí. Žádný smyslový orgán v našem těle nezůstane v klidu.

Prvňáci navštěvují pravidelně muzeum a knihovnu v Kralupech. Akce jsou také vždy interaktivní a žáky baví. Tentokrát to byla výstava Svět kostiček a Už jsem čtenář.

Lenka Růžková, Ivana Šulová

foto (Lenka Růžková)

Autor:KZ