Městský úřad už 10 let opět v centru města

6. ledna 2014 proběhl 1. úřední den v současné budově MěÚ na Palackého náměstí. Slavnostní otevření nové budovy se uskutečnilo za velké účasti veřejnosti, řady představitelů společenského života a dalších hostů o několik dnů dříve 22. prosince 2013.

Nová budova městského úřadu vznikla přestavbou OD Máj, dostavěného v r. 1986. V historii naší obce / městyse / města jde o 5. budovu, ve které sídlí obecní, resp. městský úřad.

Zprovoznění nové budovy úspěšně završilo úsilí několika volených samospráv města o realizaci nové, vlastní a moderní budovy MěÚ, nejlépe opět v centru města. Nová budova „revolučně“ napomohla letité snaze být přátelským úřadem pro veřejnost. Stejně tak výrazně se vylepšily podmínky pro naši práci. Sestěhování všech pracovníků ze tří dosavadních budov do společné mělo příznivý vliv i na „vnitřní život“ a celkové fungování úřadu. Nová budova zároveň výrazně spoluutváří charakter našeho centra – přesun MěÚ byl velkým příspěvkem pro jeho revitalizaci a oživení.

Přestavba objektu probíhala v letech 2012-2013 podle architektonického projektu ateliéru RH-ARCH, zhotovitelem byla stavební spol. SYNER, za celkovou cenu 152 mil. Kč. Příjemnou skutečností je, že naše město obdrželo za tuto stavbu od Středočeského kraje, v rámci soutěže Stavba roku, cenu za nejlepší investiční záměr – „za přestavbu objektu OD Máj na budovu pro výkon veřejné správy a za její začlenění do okolí“.

Před přestěhováním MěÚ jeho pracoviště a agendy pro občany byly rozmístěny, jak už bylo zmíněno ve třech budovách, v různých částech města. Často to byly nedostatečné prostory z pohledu pracovních podmínek a nevyhovující a nedůstojné pro občany. Hlavní budova byla v lokalitě Na Cukrovaru – dnes tyto prostory jsou součástí Hotelu Sport, tehdy to byly dvě patra se samostatným vchodem. Druhá budova byla na Palackého náměstí (nyní úřad práce) a agendy odboru dopravy byly umístěny u Přemyslovy ulice „za benzínkou.“ Prostory Na Cukrovaru a u Přemyslovy ulice nebyly ve vlastnictví města, muselo se platit nájemné.

Od r. 2004 bylo plánováno přemístění MěÚ do bývalého Hotelu Praha s novou přístavbou (zakoupen městem v dražbě). V průběhu let postupně převládla podpora pro předmětný záměr využít v posledním období obchodně skomírající, městem vlastněný OD Máj. V souvislosti s reformou veřejné správy bylo v r. 2003 na kralupský MěÚ převedeno velké množství nových rozhodovacích agend a služeb pro veřejnost. Došlo k rozšíření kompetencí pro odbor výstavby a územního plánování (stavební úřad), živnostenský odbor a odbor sociálních věcí, nově byl zřízen odbor životního prostředí a odbor dopravy. Pro občany změna přinesla mj. vydávání občanských, cestovních a řidičských průkazů a zápisy převodů vozidel (dosud realizováno na úřadech v Mělníku). MěÚ začal toto vše vykonávat i pro 17 okolních obcí a jejich občany. Celkově jde o správní spádový obvod o cca 38 tis. obyvatelích.

Od r. 2017 byla postupně u jednotlivých agend rušena tzv. „místní příslušnost“ pro občany a živnostníky či firmy. Už není rozhodující, zda žadatelé mají trvalý pobyt nebo sídlo ve spádovém obvodu. Náš úřad je jedním z nejnavštěvovanějších městských úřadů v ČR, ze strany žadatelů, kteří jsou z jiného spádového obvodu. Za uvedených okolností je všeobecně skvělé mít novou budovu s podzemním parkovištěm, které reálně umožňuje snadno (a zdarma) zaparkovat. Starší občané už 10 let nemusí zdolávat vstupní schodiště a pohybovat se v budově bez výtahů.

Za 10 let se změnilo mnohé… Řada zařízení budovy prošla obměnou. IT technologie a digitalizace umožňují další rozvoj MěÚ a poskytovaných služeb, mění pro návštěvníky dosavadní navyklé způsoby fungování. Máme nový „rezervační systém,“ mj. proměnlivý podle aktuálních okolností. Umožňuje občanům „z pohodlí domova“ si přes internet zarezervovat přesný čas návštěvy „přepážkových pracovišť.“ Kapacitu „rezervačního systému“ jsme postupně několikrát znásobili. Nedávno jsme zavedli odesílání správních dokumentů a běžné korespondence pomocí „konversní pošty“ a „hybridní pošty.“

Zároveň nové technologie umožňují „ušetřit čas a cestu na MěÚ.“ Přes webový „Portál občana“ lze např. pořídit mnoho druhů výpisů z veřejných rejstříků nebo požádat o vydání řidičského průkazu. Do „Portálu občana“ lze vstoupit přes hlavní webovou stránku města. Stejně snadno lze využít tam umístěnou platební bránu MěÚ, pro úhradu plateb vůči městu (místní poplatky, pokuty, náklady řízení, nájemné za nebytové prostory a všechny typy pohledávek).

Proběhlých 10 let provozu současnou budovu MěÚ kvalitativně prověřilo. Kralupané a návštěvníci z okolí mohou přirozeně hodnotit každý po svém…

Našim občanům při příležitosti tohoto prvního kulatého výročí přejeme do budoucích let, co nejvíce důvodů ke spokojenosti se svým městským úřadem. A pracovníkům MěÚ přeji, ať nás kolegiální vztahy a pozitivní přistup ke své práci, co nejvíce nadále doprovází.

V rámci připomínky výročí několik nadčasových zajímavostí:

Nikoli náhodnou, při rekolaudaci objektu bylo nové budově MěÚ přiděleno nové označení, a to symbolické – čp. 1. Toto čp. bylo původně přiděleno r. 1771 obytné budově, postavené na současném náměstí, byla součástí gruntu sedláka a bývalého starosty Michovského. Při náletu v r. 1945 byla zničena, sousedila s rohovou budovou dnešní spořitelny.

Přes všechny starosti s dokončováním nové budovy byl v posledních dnech před nastěhováním zrealizován nápad uložit v budově „časovou schránku,“ na období 2013 – 2038. Pro každodenní návštěvníky je místo uložení snadno viditelné. Příslušně označený úložný prostor je ve stěně předsálí infocentra MěÚ. Časová schránka byla uzamčena a uložena v den slavnostního otevření budovy. Obsah je z části tradiční, dal by se uhodnout, avšak schránka obsahuje i několik překvapení – do r. 2038 zbývá už jen 15 let…

A jednu zajímavost ze zmíněného „vnitřního života“ – z minulosti se dochovalo několik skupinových fotografií pracovníků MěÚ, z let 1942 a 2007. Dosud poslední byla pořízena před naší současnou budovou v prosinci 2013, při velkém stěhování. Stejně tak bychom chtěli v lednu 2024, při příležitosti 10. výročí provozu budovy, náš kolektiv zvěčnit a zachovat pro budoucnost, resp. i pro historii města. Rádi bychom takto založili novou tradici, že při každém dalším kulatém výročí bude pořízena fotografie pracovníků MěÚ – tímto činíme příslušnou výzvu našim pokračovatelům…

Od r. 2017 naše osudy doprovází nový soused, před vchodem na lavičce sedící, ve světové literatuře zabydlený, bronzový Jos. Švejk. Čeho všeho bude v budoucnu svědkem?

Kamil Hainc, tajemník MěÚ

Autor:KZ