O plamínku odebraném z věčného ohně…

Betlémské světlo, jedna z poetických vánočních tradic. Většina z nás jej chce mít ve sváteční čas na slavnostně prostřeném stole. Chodíme si pro ně rodinnou procházkou, chráníme ho, aby nám cestou nezhaslo. Těšíme se z něho několik dní… Jaká je jeho historie? Jak se k nám každý rok dostává? Nebude letos jeho ceremonie ohrožena?

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství.
Plamínek z Betléma putuje každoročně v předvánočním období letecky do Rakouska. Tam se na ekumenický obřad sjíždí delegace skautů z celé Evropy, aby poselství v podobě plamínku v lucerně šířily dál do svých mateřských zemí. V České republice se Betlémského světla ujímají dobrovolní skautští kurýři a po železnici ho rozvážejí do všech koutů naší země. Zapojit se může každý, ať už je věřící nebo ne. Jde především o ono poselství míru, a tedy o propojování komunit skautů, neskautů, farností a další široké veřejnosti. Akt předání Betlémského světla bývá obvykle spojen s místní akcí, kterou pořádají dobrovolníci, dle pravidel v/po rozvozu světla skauty po ČR – zpravidla v týdnu před Vánoci nebo v přímo 24. 12. Akce již z podstaty nesmějí být spojovány se žádnou charitativní či finanční sbírkou, ani žádnými dobrovolnými příspěvky.

JAK VZNIKLA TRADICE BETLÉMSKÉHO SVĚTLA?
Současné podobě tradice Betlémského světla předcházely tři důležité události.
Na úplném začátku všeho je italský voják s hořící svící vracející se z křížové výpravy do Svaté země v roce 1099. Slíbil, že pokud tažení přežije, přinese domů plamen ohně z betlémské baziliky. Nesl ho přes hory a pouště, chránil před větrem i na moři. I když byl na konci svých sil, plamen domů donesl.

V novodobé historii za myšlenkou světla míru stojí rakouská umělkyně českého původu Ada Brandstetter a její vzpomínky na Štědré dny v Plané u Tachova. Děti si večer po zpěvu koled odnášely domů rozsvícené lucerničky zapálené plamenem přímo „od Ježíška“ z vánočního stromu u kostela. Ada obnovila tuto tradici ve svém druhém domově Nussdorfu pod názvem „Světlo ve tmě“. Posléze se tradicí nechala inspirovat veřejnoprávní rakouská televize ORF. V roce 1986 v rámci vánoční sbírky na pomoc postiženým dětem přivezlo světlo přímo z Betléma jedno z postižených dětí rakouskými aerolinkami do Lince.

Třetím hybatelem byl vůdce vídeňských skautů Herbert Grünwald, který v roce 1989 do této akce zapojil skauty a skautky. Díky silné mezinárodně propojené skautské organizaci se začalo světlo distribuovat do celé Evropy i Ameriky. A právě v tomto roce, den před Vánoci, Betlémské světlo do ČSSR poprvé přivezl společně s rakouskými skauty oddíl bratří Revilliodových, který působil jako součást Českého a slovenského exilového skautingu.

JAK VYPADÁ TRADICE V DNEŠNÍ DOBĚ?
Každý rok vyberou rakouské neziskové organizace ze svého kruhu dítě, které v daném roce vykonalo zvlášť mimořádný čin. Chlapec nebo dívka potom odjede do jeskyně narození Ježíše Krista v Betlémě a vyzvedne světlo míru. Rakouskými aerolinkami plamének v ohnivzdorném obalu dopraví do Rakouska. Třetí adventní sobotu je poté v rámci ekumenické bohoslužby symbol míru předáván delegacím z celého světa.

Za Českou republiku organizují distribuci světla skauti z Brna, kteří každoročně společně s dalšími vybranými skauty odjíždějí do Rakouska na slavnostní ceremoniál, kterého se účastní kolem 1 400 skautů a skautek více než dvaceti různých národností. Kurýři po návratu plamínek míru předají v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně do rukou biskupa brněnského, který mu požehná.

Na čtvrtou adventní sobotu potom skauti světlo rozvážejí vlaky po celé České republice a předávají ho dalším dobrovolníkům a zájemcům.

Betlémské světlo a jeho poselství se tak šíří mezi miliony lidí, aby jim v jejich domovech o vánočních svátcích připomínal narození Ježíše Krista – mír, lásku, víru, naději a přátelství.

HARMONOGRAM PRO ROK 2023
• 9. 12. 2023 – Ceremoniál Betlémského světla v Linci.
• 10. 12. 2023 – Přivítání v brněnské katedrále na Petrově.
• 16. 12. 2023 – Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcí.

zdroj: www.betlemskesvetlo.cz/
foto: Havlín, Junák – český skaut https://www.flickr.com/

Betlémské světlo a izraelsko-palestinský konflikt

S blížícím se adventem a nekončícím válečným konfliktem vyvstává otázka, do jaké míry bude ovlivněna tradiční ceremonie. Zeptali jsme se za vás nejpovolanějších – českých a rakouských skautů…

Bude mít probíhající konflikt vliv na každoroční rituál Betlémského světla?

Ano, Betlémské světlo je izraelsko-palestinským konfliktem ovlivněno, ale v žádném případě nebude zrušeno.

Jak řekla Lisa Prior, viceprezidentka rakouského skautu: “Obzvláště v nejistých dobách je Betlémského světla míru čím dál víc zapotřebí.”

Odkud bude světlo pocházet, ale zatím není jisté. Už v minulých letech se mnohokrát stalo, že cesta do Svaté země nebyla z bezpečnostních důvodů možná. Rozhodnutí, jestli delegace ORF a dítě do Betléma poletí nebo ne, bude učiněno krátce před plánovaným datem cesty.

V případě, že do Svaté země nevypravíme delegaci, máme několik záložních řešení:

A) Světlo bude zažehnuto dítětem z Betléma a převezeno do Rakouska bez toho, aby Rakušané letěli do Izraele.
B) Pokud to nebude možné, uchýlíme se k jednomu z “věčných plamenů míru”, kterých je několik jak v Rakousku, tak v jiných zemích.

„V každém případě tu ale bude dítě betlémského světla míru, které se zúčastní jak ceremonie, tak dalších událostí,“ jak potvrdila Katharina Weiss, MA, z komunikačního oddělení rakouského skautingu.

Jaké rakouské dítě (za jaký čin) pojede letos do Betléma (pokud to půjde)?
ORF tuto informaci zatím neprozradila.

Brněnští skauti jezdí pro světlo do Rakouska – jedou tam také za odměnu?
Ano, vždycky jsou vybráni jeden rover a jedna roverka (roveři, tj. starší skauti), kteří se během posledního roku něčím vyznamenali. V tomto roce to bude Oliver “Kouma” Okleštěk (18 let) z oddílu Dvojkaři a Anna “Višňa” Visi (16 let) z oddílu Nezmaři. Oba výrazně pomohli během minulé zimy, kdy s oddíly usilovně vyráběli svíčky pro Ukrajinu (oddíly patří pod středisko Dvojka Brno).

Jak se světlo po cestě chrání, aby nezhaslo? Veze se několik luceren?
Veze se vždycky několik luceren a světlo navíc putuje paralelně i v autobuse (tento rok tedy výjimečně auty), takže skutečně nehrozí, že by všechna světla cestou zhasla.

Máte nějakou zajímavou historku vážící se k cestování se světlem z předešlých let?
“Asi nejtěžší bylo rozdávat světlo v předchozích dobách poznamenaných pandemií. Když jsme si na hraničním přechodu v Mikulově předávali plamínek, připomínalo to dobu železné opony. Rakouští skauti tehdy nepřekročili hranici. Položili lucernu na silniční most a my jsme si plamen přenesli do své lucerny. Dnes i přes obtížnou situaci poznamenanou mnoha konflikty můžeme pro světlo do Lince jet a uvědomujeme si, jak cenná tato možnost je,” vzpomíná Jiří “Alex” Dorazil, hlavní koordinátor Betlémského světla v Česku.

Děkuji za informace.
AJ

zdroj: Vojta “Zajíc” Žák, asistent tiskového mluvčího Betlémského světla 2023

Kdy a kde bude Betlémské světlo dostupné v Kralupech?
– středa 20. 12.: kostel v Kralupech (během Rybovy mše vánoční v 18:00 hod.);
– sobota 23. 12.: dopoledne u DPS;
– sobota 23. 12.: dopoledne u městského úřadu;
– neděle 24. 12.: kostel v Zeměchách – 14:00 hod.;
– neděle 24. 12.: kostel v Kralupech – 15:30 hod.;
– neděle 24. 12.: kostel v Kralupech – půlnoční mše.

Kdo se stará o udržování plamínku v našem městě?
Do města nad Vltavou dovezou Betlémské světlo vlakem skauti, přebírá ho paní Olga Měkotová, která má požehnaný plamen několik dní před Štědrým večerem doma, a to v několika hrncích, aby přes noc nezhasl, případně něco nepodpálil. Je to dlouhé roky její srdeční záležitost. O distribuci světla po městě se po léta vzorně starají kralupské skautky. Děkujeme…

Autor:KZ