Místní poplatky ze psů a pobytu podraží: Kolik a kdy je třeba uhradit?

Vzhledem k nárůstu nákladů města na úklid a likvidaci odpadů dochází s účinností od 1. 1. 2024 ke změnám sazeb místních poplatků ze psů a pobytu osob. Zvýšení poplatků ze psů bude v řádu stokorun, denní pobytová taxa podraží o 38 Kč.

Poplatky ze psů
Nejrazantnější zdražení se týká obyvatel velkých bytových domů. V domech o čtyřech a více jednotkách činí částka za prvního psa 1 300 Kč, za druhého a každého dalšího mazlíčka téhož majitele 2 000 Kč.

Ani rodinným domům (s maximálně třemi byty) se navýšení sazby nevyhne, za jednoho psa majitel uhradí 300 Kč, za druhého a každého dalšího 800 Kč. Důvodem zdražení je podle zastupitelstva města fakt, že lidé z panelových domů venčí čtyřnohé členy domácnosti ponejvíce na veřejných prostranstvích, k úklidu se staví často nezodpovědně. Samospráva následně vynakládá nemalé prostředky na likvidaci tohoto typu znečištění, rovněž investuje do pořízení dalších speciálních košů a doplňování sáčků.

U osob starších 65 let dochází ke sjednocení sazby, poplatníci na území celého města  budou nově hradit místní poplatek za psa ve výši 200 Kč, jak jim ukládá zákon. Za každého dalšího mazlíčka bude sazba 300 Kč (do roku 2023 platila výjimka pro seniory žijící v části Minice a Zeměchy, ti platili 100 Kč).

U hlídacích jedinců (určených a užívaných k hlídání objektů, jejichž držiteli jsou právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou zároveň vlastníky hlídaných objektů, je částka stanovena na 300 Kč za zvíře /za druhé a další 800 Kč/).

Poplatkovým obdobím zůstává kalendářní rok, splatnost poplatku je k 31. 3. 2024. Pro celé území města jsou nyní sazby stejné, již nebudou děleny na Zeměchy, Minice a další.

Podrobné informace k úhradě najdete na: https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/jak-co-vyridit/poplatky-ze-psu/

Místní poplatky z pobytu
Od počátku roku 2024 vzroste i poplatek z místního pobytu osob vybíraný skrze poskytovatele ubytování, a to na 50 Kč za den (vyjma dne prvního). Úhrady se týkají krátkodobých pobytů do 60 dní. I zde je důvodem všeobecný růst nákladů na služby města s tím spojené. Ke zvýšení sazby dochází po 11 letech. Spolu se zvýšením poplatku dojde k administrativní úlevě poskytovatelům ubytovacích kapacit, přiznat ubytované stačí nově do 15 dnů po uplynulém pololetí. Ubytoven s dlouhodobými hosty (nad 60 dní) se týká oznamovací povinnost také, ale již bez poplatku.

Andrea Jůnová

Kam se obrátit s dotazy ohledně úhrady poplatku?
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/odbory-meu/ekonomicky-odbor/poplatek-z-pobytu/

Autor:KZ