Přestávka na pohyb

Koordinace
Koordinace, tedy schopnost ovládat své tělo, je základem pro jakoukoliv pohybovou činnost. Můžete mít sebevýkonnější motor, nedokážete-li ale s jeho energií správně naložit, těžko docílíte efektivního pohybu. Nejen to, dobrá koordinace je klíčová pro šetrnost pohybu a prevenci zranění.
Jedním z důležitých aspektů koordinačního tréninku je nácvik nových dovedností a pohybových vzorců. To je přínosné nejen pro samotnou schopnost učení, ale i pro podporu neuroplasticity a prevenci některých neurodegenerativních onemocnění.

Pohyb je lék, nejen pro naše fyzické zdraví, ale i to mentální. Potíž je v tom, že během dospělého života jsou přirozené nároky na učení nových pohybových dovedností velmi malé. Zeptejte se sami sebe – kdy jste se naposledy naučili nějaký nový pohyb? Pokud to cíleně nevyhledáváte, nebo se nevěnujete aktivitě, jejíž je to přirozenou součástí, pravděpodobně se budete muset ponořit poměrně hluboko do vzpomínek.

Jak tedy na to?

Jednou cestou je vybrat si pohybovou aktivitu, která disponuje širokou škálou pohybových vzorců (např. parkour, některé druhy tance a bojových umění, žonglování…).
Není ale nutné začínat s novým sportem, aby člověk mohl těžit ze zmíněných benefitů. Existuje mnoho volně přístupných koordinačních cvičení.
Je dobré si uvědomit, že přínos plyne už ze samotného budování nových nervových drah, výsledný produkt vašeho snažení je v tomto směru vedlejší.

Teď si ukážeme příklad jednoho takového cvičení.
Tento pohybový vzorec se skládá ze dvou vrstev – práce horních a dolních končetin.
Pozice nohou je poměrně prostá. Hmotnost máte na jedné noze, ta druhá jen odpočívá na patě se špičkou vytočenou vzhůru. Pak se jen vrátíte do normálního stoje a následně vystřídáte tu samou polohu na druhou stranu.

Horní končetiny nejsou samy o sobě o nic složitější. Mění se u nich 3 pozice – obě ruce ukazují vlevo, vpřed a nakonec vpravo. Potom se vrátíte rovnou doleva a opakujete. Než ruce natáhnete do dalšího směru, přitáhněte je k sobě.

Zábava začíná ve chvíli, kdy začnete kombinovat obě vrstvy.
Nejdříve se postavíte na pravou nohu a levou vytočíte špičkou vzhůru. Zároveň ukážete oběma rukama vlevo. Potom přenesete hmotnost doleva, pravá špička vzhůru, a ruce ukážou vpřed. A stejným způsobem pokračujete dále (viz obrázky).

Ve výsledku byste měli projít sekvencí 6 různých poloh, kterou můžete dle libosti opakovat.
Vypořádání s frustrací, která doprovází řešení podobných úloh, je důležitou součástí procesu. Vytváří příležitost pro sebepoznání a další přesah fyzického tréninku do ostatních aspektů života.

Jan Vořechovský

Autor:KZ