Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

ZŠ Václava Havla bude i letos pořádat pro žáky 9. tříd přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky:

– výuka věnována typům úloh z testů dle státního zadání;
– délka kurzu = začátek listopadu – konec března;
– den v týdnu = středa 16:00–18:00 hod.;
– 1 hodina týdně ČJ, 1 hodina týdně M;
– kurzy vedou zkušené středoškolské učitelky ČJ a M, absolventka FF UK Mgr. Mazourková a absolventka MFF UK Mgr. Binková;
– maximální počet žáků každého kurzu = 30;
– minimální počet žáků každého kurzu = 10;
– cena každého kurzu = 1 250 Kč, tj. za oba předměty 2 500 Kč.

Přihlášky e-mailem s uvedením jména a příjmení žáka, ZŠ, jména a příjmení zákonného zástupce, e-mailovou adresou žáka i rodičů, telefonem žáka i rodičů přijímá do 15. října 2023 Mgr. Mazourková na adrese: jarim@seznam.cz. O podrobnější informace můžete požádat tamtéž.

 

 

 

Autor:KZ