Dvořákova Nelahozeves letos vzdá hold učitelům

V neděli 10. září 2023 se v rodišti Antonína Dvořáka uskuteční již 72. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves, který je letos věnovaný kantorům a učitelům. Bohatý celodenní program ozdobí především koncert orchestru Musica Florea, sboru Collegium Floreum a sólistů pod vedením dirigenta Marka Štryncla. Vzhledem k probíhající rekonstrukci rodného domu, budou vystoupení a většina programu probíhat na návsi a také na zámku.

Rekonstrukce rodného domu Antonína Dvořáka započala letos v lednu a v dubnu 2024 bude otevřeno jedinečné kulturní centrum světové úrovně. Moderní muzejní expozice představí Nelahozeves v době Dvořákova dětství v první polovině 19. století. Smyslem projektu je rozšířit povědomí o vlivech a inspiracích, které formovaly osobnost budoucího světoznámého skladatele a měly zásadní dopad na jeho budoucí tvorbu.

Program 72. ročníku festivalu Dvořákova Nelahozeves:

11:00 – 11:30
Slavnostní zahájení festivalu v parku u sochy Antonína Dvořáka
Vystoupení pěveckého sboru Období sboru.

11:00 – 16:00
Dětský program v parku
Po celý den je pro děti připravený bohatý program.

11:45 – 12:30
Přednáška: Kdo objevil hudebního génia? O kantorech Antonína Dvořáka.
Přednáška muzikoložky a kurátorky Lobkowiczkých sbírek, Eleonore Kinsky.
Přednáška se bude konat na zámku Nelahozeves.

12:30 – 14:00
Workshop pro rodiny s dětmi na zámku Nelahozeves
Program pro děti ve věku 6–12 let. Sraz na nádvoří zámku – 12:30 hod.

14:00
Koncert na nádvoří zámku Nelahozeves v provedení orchestru Musica Florea,
sboru Collegium Floreum a sólistů pod vedením dirigenta Marka Štryncla
– Wolfgang Amadeus Mozart: Korunovační mše
– Josef Spitz: Aria Pastorela, Aria pro Festo Corpus Christi, Regina Coeli
– Antonín Liehmann: Mše D dur

Vstupenky na koncert jsou k zakoupení na zámku, v infocentru a online na webových stránkách festivalu www.dvorakovanelahozeves.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Jan Pavelka
Ředitel komunikace
+420 734 331 254
jan.pavelka@lobkowicz.cz

Autor:KZ