Trenéři ve školách od září i v Kralupech

Rada města na základě doporučení Komise školské a prevence kriminality schválila finanční zajištění projektu Trenéři ve školách (výše podpory města je 35 tis. Kč na jeden školní rok pro všechny školy).
Jedná se o program pro zkvalitnění výuky standardních hodin tělesné výchovy na 1. stupni základních škol, do kterých se zapojí sportovní trenéři nejrůznějších sportovních odvětví. Cílem programu je dětem zatraktivnit pohybové aktivity tak, aby si k nim vytvořily pozitivní vztah, ukázat jim základy jednotlivých sportů v přirozeném prostředí školy a navázat dlouhodobou spolupráci místních sportovních oddílů a škol.

Projekt klade důraz na spolupráci s učitelkami a zapojuje je co nejvíc do samotných cvičení a her. Děti v rámci projektu v jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně dostanou možnost vyzkoušet si trénink některého ze sportovních odvětví za účasti kvalifikovaných trenérů. Projekt je prioritně určen pro žáky 1. a 2. ročníků a v případě kladné zpětné vazby škol a podpory zřizovatele by měl pokračovat do dalších let.

Projekt Trenéři ve škole úspěšně probíhá již v mnoha pražských městských částech a dalších lokalitách v ČR – Praha 6, Praha 11, Praha 13, Příbram, Kladno (https://treneriveskolekladno.cz), Karlovy Vary, nově také Mělník. Zapojení trenéři jsou vždy z místních oddílů. Od září bude projekt zahájen v pěti kralupských školách v 1. a 2. třídách.

Mgr. Jiřina Hereinová, zastupitelka, předsedkyně Komise ŠaPK Kralupy n. V.

Autor:KZ