Konec roku plný akcí pro žáky ZŠ 28. října

Ani na konci školního roku naši žáci nezahálejí. Tento čas je přímo nabitý akcemi.
Velké množství žáků se zúčastnilo akce Ropeskipping pořádaný FIT FOR YOU dne 18. 5. 2023. Úspěch posuďte sami : 1. místo – Chomát Jakub, 2. místo – Běhal Ondřej a Antl Matyáš, 3. místo – Arlt Martin, Běžel Jan, Šinglárová Marina, Vajbar Tomáš a Běželová Karolína.

Dne 24. 5. 2023 proběhlo v Mělníku okresní kolo Plavecko-běžeckého závodu, kde Štěpán Pokorný a Jan Běžel vyhráli své kategorie a Karolína Běželová se umístila na 2. místě. Výborně reprezentovali naši školu i v krajském finále, které proběhlo 31. 5. 2023 v Čelákovicích, kde Štěpán opět stanul na stupních vítězů, obsadil 2. místo.

V Městské knihovně v Kralupech nad Vltavou dne 29. 5. 2023 byli pasováni naši prvňáčci na čtenáře.
Projektový den s názvem Příroda a krajina v rámci Šablon III., do kterých je škola zapojena, se konal pro žáky ze 3. a 4. třídy ve středu 31. 5. 2023. Byl realizován ve spolupráci s odborníky z praxe, konkrétně z Ekologického centra Most. Ostatní třídy školy strávily velmi zajímavé dopoledne pod kralupským mostem, kde v rámci Dnů Kralup byla perfektně zorganizována akce Bezpečný den.
Na začátku června vyjela 3. třída na čtyřdenní pobyt plný outdoorových aktivit do Březové. Viz podrobný článek na www.kralupskyzpravodaj.cz.

DDM Kralupy pravidelně pořádá recitační soutěž Seifertovy Kralupy, které se naši žáci také vždy s nadšením účastní, tentokrát ve své kategorii zvítězila Laura Beláni, Rozárie Rychtaříková skončila na 3. místě (obě z 1. třídy), ve starší kategorii se na 3. místě umístila Karolína Běželová (5. třída).
V pátek 9. 6. 2023 proběhl ve spolupráci se sdružením rodičů již tradiční závod pro všechny žáky školy v orientačním běhu. Všichni si skvěle užili sportování v terénu. Děkujeme za spolupráci s rodiči, kteří pomáhají a spolupracují tak velmi úzce s naší školou opakovaně.

Neopomínáme ani programy primární prevence zaměřené především na vzájemné vztahy mezi žáky a vůbec budování pozitivní atmosféry celé školy. Čtvrťáci tak absolvovali program s názvem Sám sebou pod vedením zkušených lektorů manželů Kašparových, druháci a třeťáci pak program s názvem Zipyho kamarádi s lektorkou Gabrielou Cabrnochovou.

A samozřejmě v posledních dnech před letními prázdninami nepřijdou žáci ani o třídní výlety. Cílem je například hrad Okoř, ZOO Olovnice, Muzeum iluzí Praha, zámek Veltrusy nebo Městské muzeum ve Velvarech.

Ivana Šulová, ředitelka školy

Autor:KZ