Budou hrát Kralupy 2. hokejovou ligu?

Žádost HK Kralupy o spolufinancování

Rada města Kralupy vzala na vědomí předložený „Projekt II. hokejové ligy v Kralupech nad Vltavou“ – žádost HK Kralupy o spolufinancování ze strany města obsahující dvě varianty finanční podpory.
RM nedoporučila ZM schválit ani jednu z předložených variant spolufinancování projektu ze strany města z důvodu neočekávaného finančního požadavku a jeho výše.

Stanovisko Sportovní komise města Kralupy:

Po dohodě všech členů se komise usnesla, že nedoporučuje RM finanční podporu HK Kralupy pro II. ligu v celkové výši cca 17 mil. Kč pro následující 3 roky. Důvodů pro nedoporučení bylo několik. Zejména se jedná o obrovské množství peněz, které by SK doporučovala využít jinými způsoby v rámci podpory sportu zejména se zacílením na mládež. Dalším potenciálním problémem bylo nedořešené kapacitní vytížení zimního stadionu. ZS je vytížen na 100 % a jakékoliv zvýšení počtu tréninkových hodin HK by znamenalo odebrání hodin jiným subjektům, což by ve výsledku mohlo značně zkomplikovat fungování těchto subjektů nebo jejich úplný zánik. Jako poslední byl zmíněn i nevyhovující současný stav ZS, který bude muset být v blízké době rekonstruován a tudíž na delší dobu uzavřen.

Ing. Luboš Truhlář, radní, koaliční zastupitel, Nová Vlna

Kroky opozice

12. 5. byla podána společná žádost všech opozičních zastupitelů (7) o svolání mimořádného jednání Zastupitelstva města Kralupy.
Podle § 92 zákona o obcích starosta města svolá jednání na žádost minimálně třetiny zastupitelů. Třetina je právě 7. Podle slov organizátora aktivity nejde o nějaký opoziční truc. Možnost HK Kralupy “A” hrát příští rok 2. ligu ledního hokeje musí projednat Zastupitelstvo města Kralupy a další plánované bude až 12. 6., což je vzhledem k požadavkům Českého svazu ledního hokeje již pozdě.
„Proto jsme se rozhodli iniciovat svolání jednání v dřívějším termínu, s prosbou o konání nejpozději do konce měsíce května. Stále věřím, že je možné najít většinu, která celé hokejové prostředí nakonec podpoří. Hráči a fanoušci si to zaslouží. Prosím všechny, aby toto nebrali jako výzvu k jakýmkoliv útokům na koalici, neboť v této věci je zapotřebí táhnout za jeden provaz,“ sdělil Tomáš Pekárek, iniciátor žádosti.

Průběžný stav

Jednání HK Kralupy s městem stále probíhají, hokejisté argumentují tím, že možnost postupu vybojovali po 50 letech, tato šance se již nemusí opakovat. Klub aktivně oslovuje lokální sponzory, obává se však, že jejich podpora nebude dostatečná, jde o milionové částky, bez podpory města se hokejový klub tedy neobejde. Přesto byla klubem přihláška do vyšší soutěže 15. 5. podána, odvolat ji lze do konce totožného měsíce, vše je tedy závislé na výsledku mimořádného jednání s městem a příslibu sponzorů.

Aktuální vývoj situace sledujte na webu hokejového klubu, města či Zpravodaje (v době uzávěrky KZ byl znám jen termín mimořádného květnového zasedání).

AJ

Autor:KZ