Jedna miliarda v exekucích

Kralupy nad Vltavou: Jedna miliarda v exekucích. Kdo se snaží najít cestu k životu bez dluhů?

Člověk v tísni poskytuje dluhové poradenství v Kralupech nad Vltavou již třetím rokem. Služba reaguje na zdejší vysoký počet nařízených exekucí, kterých je v celém ORP evidováno přes 9700. I přes častou snahu dlužníků o splacení svého dluhu, narůstají dlužné částky několikanásobně a nedaří se tento proces zastavit.

V ORP Kralupy nad Vltavou je dle statistik Exekutorské komory České republiky (data k 7.3.2023) přes 1700 dlužníků. Je evidováno přes 9700 exekucí v celkové výši bezmála jedné miliardy korun. Na jednoho dlužníka tak průměrně připadá dluh vysoký skoro 600 000 Kč.
Od roku 2020 poskytuje dluhové poradenství v Kralupech nad Vltavou dluhová poradkyně Klára Soukupová. V roce 2022 pracovala dlouhodobě se 117 klienty a v rámci jednorázového poradenství byla v kontaktu s dalšími 101 lidmi.

Jedním z jejích dlouhodobých klientů je i paní Marcela, která je již 31 let v invalidním důchodu, ale zároveň stále pracuje. Posledních 8 let je zaměstnaná v sociálním podniku jako pomocná prodavačka.
„Paní Marcela se mne obrátila v době, kdy probíhala akce Milostivé léto. Největší část jejích dluhů tvořily nedoplatky za nájemné a energie v městském bytě, ve kterém dlouhodobě žila se svojí dcerou. Z necelých 20 000 Kč se dluh postupně vyšplhal na více než 700 000 Kč,“ sděluje Soukupová.

V rámci Milostivého léta nastala možnost uhradit pouze původní dlužnou částku a poplatek exekutorovi za zastavení exekuce. Bez penále, úroků a dalších poplatků. Pro ty nejzranitelnější Člověk v tísni organizoval, stejně jako v prvním kole, sbírku SOS Milostivé léto. Všechny žádosti byly pečlivě prověřovány a kontrolovány, zda splňují některý ze tří klíčových parametrů pomoci. Zjišťovali jsme, zda je dlužník ve složité sociální situaci a nemá šanci splatit exekuce vlastní silou; jestli finanční dar ukončí buď všechny jeho exekuce, anebo jejich rozhodující část a zda splacení původní jistiny povede ke smazání vysokého příslušenství (úroků a sankcí).

Paní Marcela splňovala všechna tři kritéria a byla jednou z těch, kteří byli pro podporu ze sbírky vybráni. Její dluh ve výši 20 000 Kč + poplatek exekutorovi jí byl zaplacen a díky Milostivému létu jí bylo odpuštěno přes 700 000 Kč (úroky, sankce).

„Tímto se ale ještě nezbavila všech svých dluhů. Dobrovolnými splátkami a srážkami z příjmů bude ale schopna doplatit své dvě zbývající exekuce během několika let. Původně by se svých dluhů nezbavila do konce života. Teď je pravděpodobné, že bude brzy bezdlužná,“ říká Soukupová.

Stejně jako paní Marcele, pomohl Člověk v tísni i dalším klientům z ORP Kralupy a okolí, kteří by jinak neměli šanci dluh splatit, a přitom by jim úhrada dluhu významně pomohla. Finančním darem ze sbírky SOS Milostivé léto v celkové hodnotě 360 921,-Kč zde byli podpořeni invalidní důchodci, senioři, samoživitelé nebo rodiny s dětmi s handicapovaným členem.

Služba je od počátku financována Středočeským krajem – jako sociální služba odborné sociální poradenství. V loňském roce se k finanční podpoře přidalo i Město Kralupy nad Vltavou. Letos můžeme naši kralupskou kancelář personálně posílit zejména díky finanční podpoře Evropské unie.
Osobní konzultace dluhového poradenství se odehrávají v prostorách, které nám zdarma, již druhým rokem, poskytuje pan Václav Gabriel. Takto vyjádřené podpory si velmi vážíme a děkujeme za ní.

Člověk v tísni, o. p. s.

Autor:KZ