Třetí etapa rekonstrukce Čechovy ulice

Na začátku měsíce dubna byla zahájena v pořadí třetí etapa rekonstrukce Čechovy ulice, která způsobem provedení přímo naváže na již uskutečněné dvě části. Projekt primárně zahrnuje výstavbu komunikace včetně odvodnění, vytvoření parkovacích míst, výsadbu zeleně a v neposlední řadě také realizaci nového veřejného osvětlení.

Celkově se jedná o přibližně 300 metrů dlouhý uliční prostor, jenž byl v rámci pracovních postupů rozdělen do dvou úseků. První začíná od křižovatky ulic Čechova a Šafaříkova a končí za křižovatkou s ulicí Dvořákova. Od tohoto místa poté následuje úsek druhý, vedoucí až po křižovatku ulic Vrchlického s ulicí Chelčického. V rámci stavby dojde také ke koordinaci se správci a provozovateli inženýrských sítí, kteří mají v daném úseku plánované rekonstrukce. Jedná se o elektrorozvody plynovod, vodovod a kanalizaci.

Práce v rozsahu celé III. etapy (od 1. 4. 2023 do 3. 9. 2023)

Úsek č. 1: 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023
Úsek č. 2: 6. 5. 2023 – 3. 9. 2023
Dokončovací práce v rozsahu celé III. etapy: 20. 8. 2023 – 3. 9. 2023 (pokládka asfaltové vrstvy komunikace, výsadba stromů, vaky, dokončovací práce).

Po dobu rekonstrukce bude ulice zcela uzavřena motorovým vozidlům. Linky autobusových tras však narušeny nebudou.
Rekonstrukční práce provede pražská společnost MI Roads a. s., a to za cenu 9 689 601,18 Kč bez DPH, resp. 11 724 417,43 Kč s DPH.
Aleš Levý, tiskový mluvčí

 

Autor:KZ