Ekocentrum otevřelo novou naučnou stezku

Dne 5. dubna 2023 otevřelo kralupské ekocentrum oficiálně novou naučnou stezku v Parku čtyř ročních období.

Myšlenka vytvořit naučnou stezku vznikla již v roce 2021, ale realizace se dočkala až o dva roky později. Hlavním cílem stezky bylo a je přilákat místní do krásného parku, a aby se při procházce nenudili, nabídnout i trochu poučení. Věříme, že se to povedlo a Kralupáci objeví novou klidovou zónu v lůně přírody.

Trocha historie
Park čtyř ročních období představuje mimořádný příklad krajinářské tvorby a řadí se k nejzajímavějším novodobým parkům v České republice. Byl navržený již na konci 90. let minulého století, přesněji v roce 1997 se tohoto úkolu zhostil významný zahradní architekt prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.
Jak název napovídá, jsou v jednotlivých částech parku vysázené rostliny, které korespondují vždy s jedním ročním obdobím. Nejprve vznikla jarní a letní část parku a v roce 2015 byla, z dotací EU, vytvořena i podzimní a zimní část, na které spolu s prof. Marečkem spolupracoval doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. Celková rozloha parku činí úctyhodných 18 ha. Pokud stojíte v parku, sousední průmyslový areál vůbec nevnímáte, a to díky vzrostlému biokoridoru, který se v asi desetimetrové výšce táhne podél celého parku.

V jednotlivých částech parku jsou vysázené rostliny, které korespondují vždy s jedním ročním obdobím.
V jarní části se jedná především o břízy, květiny a keře, které raší velmi brzy zjara a rozjasní park zelenou barvou. Letní část rozkvétá koncem června. Rozlehlé travnaté plochy tak nabízí jedinečná místa pro letní pikniky v trávě, a kdo zatouží po stínu, může využít dubový háj. Podzimní část je postavená na barevné variaci listnatých stromů. Hra barev začíná už od září a pokračuje až do období zimního. Zimní část je pochopitelně ve znamení jehličnanů – rostou v ní převážně borovice černé a lesní, ale i smrky a také jehličnany opadavé.

Jak funguje virtuální stezka?
Můžete si načíst QR kód na informační tabuli na začátku parku nebo si postupně skenovat otázky, které najdete na osazených panelech při procházce parkem. Celkem na vás čeká 12 zastávek s otázkami na trase dlouhé přibližně 1,5 km. Dozvíte se tak něco o historii, fauně a flóře oblasti i o ekologii celkově. Čtyřikrát do roka na návštěvníky čeká nová sada otázek.
Naučnou stezku připravilo v roce 2023 Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Stezka sama o sobě je nenáročná a její délku lze podle potřeby kdykoliv zkrátit. Stezka je celoročně volně přístupná veřejnosti.
www.ekostezkakralupy.cz
Ekocentrum Kralupy n. Vlt. děkuje za podporu městu Kralupy nad Vltavou a společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., kteří umožnili vznik nové naučné stezky. Velké díky patří i panu Josefu Koutovi, který zhotovil mobiliář stezky.

Martina Černá,
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
(Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.)

Autor:KZ