Kralupy nad Vltavou si opět připisují republikové prvenství

Kralupy nad Vltavou si opět připisují republikové prvenství – město vztyčí památník bývalému prezidentovi

Již dlouho na jednání zastupitelstva nepanovala taková shoda jako při záměru vztyčit ve městě sochu bývalému prezidentovi ing. Miloši Zemanovi. Jako poděkování za jeho dlouholetou práci nejen v roli premiéra, ale především jako státníka, usilujícího o přátelské vztahy s nadregionálními mocnostmi.

Spontánní potlesk zastupitelů, který po jednomyslném hlasování propukl, vystřídal až nebývalý entuziazmus v řadách pracovníků úřadu. Dle slov J. Karvánka z odboru RISM „ještě nezažil takové nadšení, s jakým se kolegové pustili do příprav a projektování.“ A tak již během osmi pracovních dnů bylo vše připraveno včetně, změny územního plánu, územního rozhodnutí a stavebního povolení. Město se tak již za pár měsíců dočká nejen republikového, ale zároveň evropského unikátu v podobě monumentální bronzové sochy, která bude navíc pozlacená.

Podobu památníku si vzal na starosti prof. Milan Knížák, který v ní vidí završení své kariéry a celoživotního díla. Jak píše ve své chystané biografii Od trpaslíka po obra „Nevidím důvod, proč by washingtonský monument A. Lincolna nemohl mít svou českou konkurenci!?“ A my pevně věříme, že bude mít.

Osmimetrová socha by měla stát na kamenném fundamentu o rozměrech 3×3 metru z pravé lánské žuly již letos v srpnu. Jen samotný podstavec vyšel na 17,5 milionu korun, přičemž díky rychlému jednání radnice s odstupujícím hradním kancléřem byla vyjednána výrazná sleva.

Prezident by pak měl stát asi 12 metrů od sochy Švejka. Původně se počítalo s bližším umístěním, ale aby se předešlo nevhodným komentářům, že obě osobnosti mají cosi společného, bylo vybráno lepší a důstojnější místo. Monument by tak měl být umístěn před vstupem do kralupského kostela. Páter Masařík zprvu důrazně protestoval, ale nakonec se na pražském arcibiskupství podařilo vyjednat jeho rychlé odvolání.

Vášnivé diskusi se neobešlo ani to, jaký směrem by se socha měla dívat. Hrad původně trval na směřování k východu, ale dle slov Jiřího Ovčáčka by přeci jen bylo lepší najít méně „okaté“ řešení. Kralupský odbor Realizace investic a správy majetku nakonec přišel s velmi nápaditou a důstojnou ideou. Socha inženýra Miloše Zemana bude ve finále otáčivá. Buse se točit tak aby paprsky slunce ozařovaly obličej státníka od východu až po jeho západ. Večerní osvětlení pak budou zajišťovat reflektory umístěné na střeše Penny marketu a ZŠ Praktické.

Radnice vyšla velkoryse vstříc i požadavkům obyvatel Lobečku, kterým se nelíbilo, že většina rozvojových aktivit probíhá jen na levobřežní části města. Organizátorce petice „za lobečské umístění prezidenta“ Mgr. Haně Bozděchové se nakonec podařilo vyjednat, že sochy budou vztyčeny nakonec dvě. Druhá, výrazně menší, zobrazující sedícího prezidenta, bude umístěnu před KaSS Vltava.

Aby dobrých zpráv nebylo málo, je nutné poukázat také na další pozitiva, která s sebou oba pomníky přinesou. Klady se týkají hlavně zklidnění města v oblasti dopravy. Samospráva totiž rozhodla, že za účelem uchování důstojné atmosféry v okolí lobečské sochy, bude doprava z Mostní ulice (od křižovatky Tř. Legií až ke křižovatce s ulicí Masarykova) zcela vyloučena. Asfalt se pokryje zeminou a bude zde zřízen park s lavičkami.

Díky pomníkům se obyvatelé Kralup mohou těšit také na snížení celkové prašnosti ve městě. Vzhledem k tomu, že oba projekty budou velmi nákladné, zastavilo město plánované rekonstrukce komunikací a vůbec všechny stavební aktivity až do roku 2027.

Jindřich Bartovanec Havlík

apríl 🙂

Autor:KZ