Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu byla dokončena

24. 3. 2023 byl bazén oficiálně otevřen pro veřejnost!

Od června 2022 až do poloviny března letošního roku trvala rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou. Projekt, jenž se v průběhu stavebních prací ukázal jako velmi náročný, zahrnoval kompletní obnovu bazénové vany, přestavbu části suterénu a rekonstrukci dětských šaten včetně přístupové chodby.

Návštěvníci si rovněž povšimnou inovovaných ochozů, stěn a v neposlední řadě také podlah. Na první pohled však zaujme nová podoba nerezové bazénové vany, která i po vizuální stránce vypadá velmi moderně. Kromě těchto ústředních prvků, na první pohled evidentních, se však nové podoby dočkal i přestavěný suterén, kde jsou umístěny technologie spojené se samotným provozem.

„Rekonstrukce krytého bazénu byla dosti náročná. Naší snahou bylo dokončit projekt do konce roku 2022, ovšem tato ambice nakonec ze zásadních důvodů naplněna nebyla,“ říká Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace MěÚ, jež prodloužení termínu přičítá zejména sérii dalších stavebních úprav, se kterými se původně nepočítalo. „Při odstraňování původních obkladů jsme zjistili, že stěny bazénu nejsou rovné tak, jak jsme předpokládali. Bazénovou vanu jsme byli nuceni zvedat hned o několik centimetrů, což nebylo vůbec snadné.“

Projekt III. etapy rekonstrukce krytého bazénu byl financován výhradně z rozpočtu města bezmála za pětačtyřicet miliónů korun. O provedení se postarala dobříšská společnost Bohemik s. r. o.

24. 3. 2023 byl bazén oficiálně otevřen pro veřejnost!

Autor:KZ