Rozhraní sociální a zdravotní péče o člověka

RHG spol s r.o. – Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou připravilo již druhou poradenskou akci pro formálně i neformálně pečující osoby a kohokoliv, kdo by se chtěl zorientovat v tom, jak je možné pomáhat a neublížit sobě ani tomu, kdo pomoc potřebuje.

Naším cílem je příjemnou formou přibližovat laické i odborné veřejnosti možnosti zajištění zdravotně sociální péče o člověka, který je hospitalizován či propouštěn z hospitalizace do domácího prostředí. Snažíme se přispět ke zvýšení soběstačnosti našich pacientů již při vlastní hospitalizaci a připravovat je na zvládnutí péče o sebe samého do míry, kterou unesou a bude pro ně bezpečná. Při tom spolupracujeme s rodinami našich pacientů, aby jim byly po propuštění oporou. Základním předpokladem péče je potřeba zajistit biopsychosociální potřeby pacienta pro dobu po návratu do domácího prostředí nebo – v případě nemožnosti tohoto návratu – zajištění návazných sociálních služeb s minimalizací snížení kvality života pacienta po změně zdravotního stavu k tomuto kroku vedoucímu. Jednou cestou, jak toto zvládnout je, pro pacienta a jeho blízké, mít dostatek informací o možnostech pomoci doma nebo přechodem do sociálních služeb, není-li návrat domů možný.

Dne 22.02.2023 jsme se setkali s lidmi, které toto téma zajímá, v zeleném sále Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou. Novinkou pro toto setkání bylo i představení konkrétních dvou sociálních služeb poskytujících Pečovatelskou službu na území města a v okolních obcích.

V rámci poradenství jsme účastníkům vysvětlovali a přibližovali:
• co vše je potřeba vědět a znát, chceme-li pečovat nebo pečujeme-li o blízkého doma
• jak se orientovat v tom, co je péče zdravotní a sociální (kdy a jak o ně požádat)
• jaké jsou hranice, kdy už pečovat o svého blízkého není rozumné a je dobré jej předat do péče profesionálních služeb – zdravotníkům či sociální službě
• jak nevyhořet, když se starám o své blízké – proč je dobré myslet i na sebe
• kdo může pomoci s péčí doma a že není špatné si nechat pomoci
• jaké jsou poskytovány sociální služby předcházejících či navazujících zdravotní péči
• zda čerpají vše, co mohou v péči o své blízké i z pohledu finančního

Důležitým momentem byla i možnost účastníků zkonzultovat si svůj vlastní řešený případ, kde hledat pomoc a podporu nebo si říci jen o radu či se ubezpečit, že to dělají dobře. Právě tuto možnost velmi ocenili účastníci, kterým děkujeme za jejich důvěru a věříme, že jsme se neviděli naposledy.

Za představení pečovatelské služby a pozvání do jejich nádherných prostor chceme poděkovat Mgr. Petře Urbanové, ředitelce Sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou. Za představení pečovatelské služby a domácí péče děkujeme i Mgr. Bc. et. Bc. Marii Bílkové, vedoucí zdravotních a sociálních služeb LCC.
Pro tento rok jsme připravili ještě tři termíny konání naší poradenské akce, které obohatíme opět o přítomnost a představení sociálních a zdravotních služeb.

Pozvánky naleznete na našich webových stránkách a Kralupském zpravodaji.
Plánované termíny konání: 24.05.2023, 20.09.2023, 29.11.2023.

Mgr. Monika Plášilová Bc. Irena Veselá, DiS.
hlavní sestra sociální pracovnice

Autor:KZ