Nebýt archeologů, zůstalo by našim očím navždy skryto

Díl III.

…minulý díl archeologického seriálu jsme zakončili nálezem neobvyklého pohřbu. V mezičase archeologové provedli antropologickou analýzu, která určila pravděpodobnou násilnou smrt 20-25 let starého člověka ženského pohlaví.

V průběhu prosince a ledna pracovníci společnosti Labrys odhalili dvojitý středověký příkop, který ohrazoval jádro dřívější vesnice, další sklep s vyzděnou chodbičkou, za nímž pokračovala obrovská jáma do země, patrně další sklep.

Ve vstupní chodbě do sklepa byly odhaleny čtyři výklenky, v jednom se našla vrstvou kamení a hlíny „zazděná“ nádoba, která sloužila jako trezor. „Bohužel jsme v ní nenašli žádné zlaťáky,“ doplnil s úsměvem Milan Kuchařík, vedoucí průzkumu v centru Kralup.

Ve sklípku byl nalezen i vizuálně velmi povedený kachel: „Jde o Adama a Eva u stromu poznání’, mezi nimi se vine had, který má dokonce i lidský trup a ruce, nejspíše i hlavu ďábla,“ doplnil vedoucí archeologického výzkumu. Kachel pochází z 1. pol. 15. stol.

Dále byla odkryta i klasická středověká pec na pečivo, dole je umístěna akumulační vrstva z valounů, dále je tam vrstva mazanice, část klenby a vstupní otvor vyzděný z kamenů. Pec má cca 1,2 m v průměru.
„Na ploše jsme odhalili i četné objekty, které vypadaly jako další hroby, ale domněnky se zatím nepotvrdily“ doplnil Mgr. Kuchařík. Jen v jedné zásobnici byla nalezena ještě lebka z pravěku, ale zbytek kostry nikde… Tento nález se váže ke starší době bronzové.

Z dalších kultur nic nepřibylo, nálezy zůstávají u stávajících, a to: vypíchaná keramika z mladší doby kamenné, starší doba bronzová s kulturou únětickou, mladší doba bronzová s knovízskou kulturou. Dále nálezy z doby římské, a středověké 13., 15. a 16. stol.

Aktuálně probíhají dokončovací práce. S koncem února by měl být archeologický výzkum dokončen.

Andrea Jůnová

Kachel ze sklípku – Adam a Eva u „stromu poznání“

Mladší doba kamenná – kultura s vypíchanou keramikou


Džbán/trezor ve výklenku vstupu do sklepa

Středověká pec na pečivo (zdroj Labrys)


Lebka z pravěku, starší doba bronzová (zdroj Labrys)

Autor:KZ