Povodeň 2002 očima strážníků MP

Srpnová „stoletá voda“ se dotkla i strážníků MP. Ve čtvrtek dne 8. 8. 2002 byla svolána povodňová komise, kde velitel MP, pan Rudolf Novotný, informoval o hrozícím riziku povodně očekávaném v pátek dne 9. 8. 2002. Od toho dne nastaly strážníkům dlouhé dny a noci, kdy bylo zapotřebí každého.

Dne 12. 8. 2004, v pondělí, kdy byl povodňovou komisí vyhlášen již III. stupeň povodňové aktivity, se podařilo povolat prakticky všechny zaměstnance MP, kteří se poté aktivně zúčastnili pomoci při povodních v Kralupech nad Vltavou. Strážníci MP byli rozděleni do hlídek, zajišťovali uzávěry ve městě, megafonem vyhlašovali informace pro občany o zabezpečení svého majetku a neustále monitorovali okolí řeky Vltavy a přilehlých potoků.

Dne 13. 8. 2002, v úterý, byl vyhlášen stav nouze a uzavřela se železniční doprava Praha – Kralupy nad Vltavou. Stálá služba MP vyhlašovala sirénami informace pro občany o nouzovém stavu, hlídky MP pak i ručními megafony. V ohrožených oblastech, jako byla t. č. ulice Ve starém Lobečku a Vltavská, hlídky MP pomáhaly při evakuaci obyvatel. Toho dne, v 16:00 hodin, začala evakuace služebny MP do prostor garáží HZS v ul. Přemyslova, kde zaměstnanci „žili“ doslova v bojových podmínkách, odpočívali na vojenských lehátkách v garáži na zemi a jedli, co sehnali. Pár hodin odpočinku, stále v plné výstroji, muselo stačit. Kamerový systém, vysílačky, zbraně a nábytek služebny MP byly přemístěny do I. patra budovy Palackého náměstí č. p. 6 a k nim byla zajištěna ostraha po celou dobu povodní ve složení městských strážníků. Zásobit tuto ostrahu jídlem, vodou a oblečením bylo v zatopené oblasti možné jen na člunu. Ostatní strážníci MP zajišťovali evakuaci obyvatel na postupně se zatopujících sídlištích a zajišťovali také veřejný pořádek. Jako první přijela na pomoc MP Kladno, devět strážníků se dvěma služebními vozy. Ve společných hlídkách pomáhali při zajišťování příjezdových komunikací a proti rabování domů v zatopených lokalitách. Stále pokračovala evakuace, a to ze sídl. Cukrovar, Hůrka a k nim přilehlých ulic. Strážníci byli bez odpočinku a unavení.

Dne 15. 8. 2002, ve čtvrtek, v 4:50 hod. zaznamenali strážníci MP příznivou zprávu – pokles vody. Neustále se však v evakuovaných oblastech hlídalo, aby nedocházelo k rabování. Strážníci zajišťovali zákaz přístupu do domů postižených povodní, kam nejdříve musel statik.

Stále zajišťovali dodržování zákazu vjezdu do města, hlídali propadající se břeh na nábřeží J. Rysa, shromažďovali dobrovolníky na pomocné práce. Další nabídnutou pomoc pak přijali od MP Hořice, pět strážníků a jedno služební vozidlo.

V dalších dnech, kdy voda opadla, neustále kontrolovali zatopené objekty, zajišťovali chod při čištění zatopených komunikací a informovali obyvatele města o humanitní pomoci.

V sobotu dne 17. 8. 2002 přijela na pomoc MP Chodov, čtyři strážníci a jedno služební vozidlo. A co je neméně důležité, začali s úklidovými pracemi na služebně MP.

Od neděle 18. 8. 2002 prováděli strážníci nepřetržitý dohled nad vyplácením sociálních dávek na Městském úřadu Kralupy a asistovali plynařům při otevírání bytů v zatopených lokalitách, vyvěšovali letáky na poškozené domy ohledně kontroly statikem.

Dne 19. 8. 2004 přijela pomoc z MP Nové Sedlo u K. Varů, dva strážníci a jedno služební vozidlo.

Ve středu 21. 8. 2002 byla postupně z garáže HZS přemístěna služebna MP do I. patra budovy, do prostor nad bývalou služebnou MP, tento prostor prozatímně poskytla ZUŠ. Neopomeneme ani podíl pomoci vojáků z VÚ Dobronín a VÚ Slaný. Všichni zaměstnanci MP odpracovali několik set přesčasových hodin, a z toho jich na povodňové konto věnovali 395.

Zpracovala: Bohumila Kasalová

Autor:KZ