Oprava křížku Anny Vrškové v Minicích

Křížek Anny Vrškové se nachází na jižním okraji Minic nad zatáčkou silnice z Minic do Turska. Byl postaven z odkazu Anny Vrškové z Minic v roce 1893 na místě, kde původně stával dubový kříž. Anna Vršková byla ženou truhláře Josefa Vrška z Minic a žila od roku 1869 v chalupě č. 10. Jejich chalupa stávala naproti minickému kostelu v blízkosti fary a po druhé světové válce byla obcí vykoupena a v roce 1973 zbořena.

Na mohutném soklu z lomového kamene byl postaven pískovcový čtyřhranný pomníček zakončený křížem s tělem Krista. Na pomníčku je vytesán nápis: Ke cti a chvále Boží kříž tento postaviti dala Anna Vršková L. P. 1893 Z Minic. Kamenný sokl zakomponovaný do stráně je v dolní části více než dva metry vysoký a rovněž pomník s křížem umístěným na něm je více než dva metry vysoký. Původní kříž s tělem Krista byl v průběhu času nahrazen holým kamenným křížem bez Kristova těla. První generální opravu kříže zajistilo město Kralupy nad Vltavou již v roce 2010. Zhotovitelem byl kameník a restaurátor Pavel Kytka z Prahy.

V květnu v roce 2021 došlo k poničení kříže neznámými vandaly. Pachatelé strhli kříž i profilovanou hlavici soklové části, přičemž byl kříž pádem rozlomen na tři části. Po zjištění události byl odborem realizace investic a správy majetku operativně zajištěn převoz poškozené památky do ateliéru kameníka pana Kytky, kde se následně během zimních měsíců pracovalo na její opravě. Nejprve musela být odstraněna maltová směs z původního osazení a následně byla provedena biosanace a čištění kamenného povrchu. V hlavici soklu bylo nutné vyplnění prasklin pomocí injektáží. Odlomené části kříže byly fixovány pomocí nerezových čepů, které byly vsazeny do předvrtaných otvorů a připevněny pomocí speciálního lepidla na kámen. Poškozené kamenné části byly doplněny vhodnou směsí umělého kamene, barevně retušovány a na závěr ošetřeny konzervačním přípravkem. Po osazení hlavice a kříže zpět na původní místo bylo ještě nutné vyplnit spáry vápenocementovou směsí. Celá oprava vyšla na bezmála 40 000 Kč a z větší části byla uhrazena pojišťovnou.

Použitá literatura: Kulturní a historické památky Kralupska, Ing. Josef Stupka, rok vydání: 2005

Autor:KZ