Jak neuvíznout v návykových labyrintech?

Jednoduchou otázku v titulku tvoří čtyři slova a předložka. A lze na tuto prostě položenou otázku podobně lapidárně, nebo chcete-li stručně odpověď? Společně tušíme, že to nejde. Do lůna jednoho z návykových labyrintů nás pozvali autoři knihy Umění nepít – Cesta střízlivého bojovníka MUDr. Dušan Randák (lékař, psychiatr, terapeut) a René Kujan (ekonom, umělecký truhlář, ultramaratonec). Oba autoři jsou mimo jiné kralupští patrioté a spojuje je vášeň k běhání.

Tento příspěvek má mít ambici recenze, což je publicistický žánr, který posuzuje a hodnotí. Možná však jedna motivace je nad výše uvedeným, a to informovat! Aby se čtenář dozvěděl, že tady kniha podobného obsahu a zaměření je a jak ve shodě uvádějí oba autoři, neklade si malé cíle: „Byli bychom rádi, kdyby lidí, kterým tato kniha pomůže změnit, zlepšit, jejich vlastní život, byly stovky, tisíce – a vzhledem k extraordinární zálibě českého národa ve všem, co je alespoň trochu alkoholické – i miliony.“

Knihu o dvě stě stranách vydalo v paperbackové podobě formátu A5 brněnské nakladatelství CPress. Je psaná formou rozhovoru, laskavě a srozumitelně uchopeného, připadáte si, jako kdyby si s vámi autoři povídali někde ve vašem soukromí, kde se cítíte dobře a v bezpečí, což zvyšuje šanci přijímat nové podněty. Vždy je jednodušší se ve své „sociální bublině“ utvrzovat v tom, co už víte. Poznání, ono opuštění komfortní zóny, bolí, potřebuje vaši aktivní spoluúčast, energii, vůli. Jen tak se lze intelektuálně posouvat! Autoři knihy se nepředvádějí, nežonglují nesrozumitelnou medicínskou „hatlamatilkou“ a když, tak vše řádně a v souvislostech vysvětlují. Díky zvolenému formátu můžete knihu nosit všude s sebou, a když zahrozí nějaký ztrátový čas, třeba při čekání na autobus, můžete okamžitě číst a klidně i v textu podtrhávat jako já :).

Kniha přináší mix osobních zkušeností autorů, příběhů lidí, kteří si dokázali přiznat, že mají problém s návykovou látkou a rozhodli se s ním bojovat. Dále je v ní obsaženo i velké množství dobře vysvětlených faktů, které vám jako kostičky puzzle skládačky zapadnou do mozaiky vašeho přemýšlení, jak mít třeba pití alkoholu pod kontrolou. (A jde to vůbec?) Co vám konzumace alkoholických nápojů dává a hlavně, co vám bere. Čtete a přemýšlíte…

Na konci knihy najdete i povedený slovníček nazvaný AAA aneb Antialkoholní abeceda. U hesla R – jako REALITA – autoři uvádějí: „Závislosti nejsou vlastně nic jiného než únik. Únik před sebou samými, před realitou. Možná jsme se realitě už dlouhá léta nepodívali zpříma do očí. A dost možná není realita zase až tak strašná, jak se může přes vypouklé dno pivní sklenice zdát.“ Když máte sami nějakou pochybnost, nebo vás události života přivedly na těžkou křižovatku, není slabost požádat o pomoc odborníky, lékaře. Jednou z myšlenek, která se z knihy tyčí jak vysoký maják pro bezpečnou navigaci lodí, je konstatování, že umění nepít je uměním přijmout a prožívat svobodu. A že ke každé svobodě patří i odpovědnost. Uznávaný odborník s bohatou praxí v oblasti závislostní MUDr. Dušan Randák dodává: „Starat se o své fyzické a psychické zdraví není žádné sobectví. Je to naše povinnost.“ Život je totiž obrovský, neopakovatelný dar a Dušan s Reném nám v napsaných řádcích i mezi nimi v mnoha obměnách a variacích sdělují to nejpodstatnější, že nedává smysl, takovým darem plýtvat!
Jindřich Kohm

 

Autor:KZ