Možnosti inzerce pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR 2022

Využití městských ploch, mobiliáře a inzerce v KZ pro volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí konaných v roce 2022

Je možné bezúplatné využití uvedených městských ploch a mobiliáře města Kralupy nad Vltavou pro volební agitaci politických stran, politických hnutí, nebo jejich koalice, pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 a to v období od 1. 8. 2022.

1. 1. Gabionová zeď proti infocentru – instalace pouze 1 poutače o rozměru max. 2,5 m2, každé zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice.

1. 2. Zábradlí u Ametystové čajovny – instalace pouze 1 poutače o rozměru max. 2,5 m2, každé zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice.

1. 3. Gabionová zeď na křižovatce ul. Ke Hřbitovu/Bořivojova – instalace pouze 1 poutače o rozměru max. 2,5 m2, každé zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice.

1. 4. Lampy veřejného osvětlení v ulici Na Františku přes park – lávka pro pěší – stezka podle Mostní ulice až k zimnímu stadionu.

1. 5. Lampy veřejného osvětlení v ul. Jodlova – ul. Žižkova až k vlakovému nádraží
za podmínek, že instalace na lampy veřejného osvětlení musí být předem každou politickou stranou, politickým hnutím, a nebo jejich koalicí, oznámena správci VO, tj. TSM Kralupy nad Vltavou. Každá zastoupená politická strana, politické hnutí, a nebo jejich koalice, může využít pro volební kampaň v součtu max. 10 lamp VO na instalaci plakátů o velikosti A3.

Dále je pro volební agitaci politických stran, politických hnutí, nebo jejich koalice, pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022, možné využít městské periodikum „Kralupský Zpravodaj“, a to v období od 1. 7. 2022 do 13. 9. 2022 při zachování zásady rovnosti:

2. 1. Vydání Kralupský Zpravodaj červenec-srpen (dvojčíslo) = ¼ strana dle platného ceníku komerční inzerce, tj. ze cenu 3 388 Kč vč. DPH pro každou zastoupenou politickou stranu, politické hnutí, a nebo jejich koalici. Uzávěrka přijímání inzerce je 13. 6. do 12:00 hodin.

2. 2. Vydání Kralupský Zpravodaj září = ¼ strana dle platného ceníku komerční inzerce, tj. ze cenu 3 388 Kč vč. DPH pro každou zastoupenou politickou stranu, politické hnutí, a nebo jejich koalici. Uzávěrka přijímání inzerce je 12. 8. do 12:00 hodin.

Každá zastoupená politická strana, politické hnutí, a nebo jejich koalice, má právo využít i jiný = menší (ne větší) rozsah inzerce. V tomto případě bude cena inzerce stanovena dle platného ceníku komerční inzerce. Každá zastoupená politická strana, politické hnutí, a nebo jejich koalice, má právo inzerce pouze 1x v každém z uvedených vydání KZ. Ceník inzerce je zveřejněn na www.kralupskyzpravodaj.cz

Politické strany mají možnost výlepu plakátů na městských plakátovacích plochách spravovaných KaSS Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706. Tato služba se řídí dle ceníku „pro politické kampaně“ platného od 1. 1. 2021 a zveřejněného na www. kasskralupy.cz.

Mapa možností předvolební inzerce:

Využití městských ploch, mobiliáře pro volební kampaň do Senátu ČR v roce 2022

Je možné bezúplatně využít níže uvedených městských ploch a mobiliáře města Kralupy nad Vltavou pro volební agitaci politických stran, politických hnutí, nebo jejich koalice, a nebo jednotlivých kandidátů, pro volby do Senátu České republiky v roce 2022, a to v období od 1. 8. 2022.

1. 1. Gabionová zeď proti infocentru – instalace pouze 1 poutače o rozměru max. 2,5 m2, každé zastoupené politické strany, politického hnutí, a nebo jejich koalice, a nebo jednotlivého kandidáta.

1. 2. Zábradlí u Ametystové čajovny – instalace pouze 1 poutače o rozměru max. 2,5 m2 každé zastoupené politické strany, politického hnutí, nebo jejich koalice, a nebo jednotlivého kandidáta.

1. 3. Gabionová zeď na křižovatce ul. Ke Hřbitovu/Bořivojova – instalace pouze 1 poutače o rozměru max. 2,5 m2, každé zastoupené politické strany, politického hnutí, nebo jejich koalice, a nebo jednotlivého kandidáta.

1. 4. Lampy veřejného osvětlení v ulici Na Františku přes park – lávka pro pěší – stezka podle Mostní ulice až k zimnímu stadionu.

1. 5. Lampy veřejného osvětlení v ul. Jodlova – ul. Žižkova až k vlakovému nádraží
za podmínek, že instalace na lampy veřejného osvětlení musí být předem každou politickou stranou, politickým hnutím, nebo jejich koalic, a nebo jednotlivým kandidátem oznámena správci VO, tj. TSM Kralupy nad Vltavou. Každá zastoupená politická strana, politické hnutí, nebo jejich koalice, a nebo jednotlivý kandidát, může využít pro volební kampaň v součtu max. 10 lamp VO, na instalaci plakátů o velikosti A3.

K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje či obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí (výklad §16, odst. 4) zákona č. 248/1995, o volbách do Parlamentu ČR).

Dále je možnost výlepu plakátů na městských plakátovacích plochách spravovaných KaSS Kralupy nad Vltavou, Seifertovo nám. 706. Tato služba se řídí dle ceníku „pro politické kampaně“ platného od 1. 1. 2021 a zveřejněného na www. kasskralupy.cz.

 

 

Autor:KZ