Marek Czechmann, starosta: Ohlédnutí za uplynulým rokem

S koncem roku každý z nás bilancuje, nejinak je tomu i u starosty města Ing. Marka Czechmanna. Jak hodnotí uplynulý rok?

Na prvním místě bych rád zmínil dokončení stavby parkovacího domu pro 350 aut a autobusový terminál, který je těsně před dokončením. Obě tyto akce významně přispívají ke zlepšení vzhledu přednádražního prostoru, parkovací dům přispěje ke zklidnění situace v širším centru města.
Bylo by nespravedlivé nezmínit další menší akce, které se podařilo dokončit – jako např. bezbariérový přístup do školy v Jodlově ulici, která je primárně určena pro děti se zdravotním postižením, rekonstrukce elektroinstalace v sále a zázemí kulturního střediska, dopravní hřiště u ZŠ Třebízského a modernizace sociálního zařízení ve sportovní hale.

V neposlední řadě je potřeba zmínit i skutečnost, že se v loňském roce podařilo zajistit (ve spolupráci s projektovým ateliérem) zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu bývalé sladovny pivovaru na multifunkční objekt, do kterého budou po dokončení přesunuty ZUŠ, DDM, městská knihovna a část městského muzea, měl by zde také vzniknout mini pivovar s restaurací a kavárnou. Stavební povolení je těsně před vydáním a je předpoklad, že v letošním roce dojde k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Původně plánované dokončení centra města v podobě poslední čtvrté etapy (tj. ulice Jungmannova a Husova) se s největší pravděpodobností uskuteční až v roce 2023. Důvodem odkladu je možnost získat dotaci a v letošním roce upřednostnit projekty, které již nesnesou odkladu. Tento postup může být pro leckterého občana dílčím zklamáním. Toto naprosto chápu, protože i já bych rád, aby centrum města již bylo dokončeno, ale náklady na ostatní nutné akce jsou již nyní takové, že další akce není možné do rozpočtu zařadit.

Krátce k rozpočtu města:

Město Kralupy nad Vltavou v návrhu rozpočtu na letošní rok naplánovalo a schválilo schodkový rozpočet, který bude následně vyrovnán úvěrem na investice ve výši 121 milionů korun a zapojením finančních prostředků z minulých let, které jsou určeny na přestavbu pivovaru ve výši 50 milionů Kč. Příjmy a výdaje jsou pak stanoveny shodně ve výši 617 567 490 Kč.

Stanovisko k využití areálu SOŠ a SOU:

Rád bych se vyjádřil k budoucímu možnému využití areálu SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou. Nejprve je nutné konstatovat, že o ukončení provozu školy k 30. 6. 2022 rozhodl krajský úřad a město nemělo žádnou možnost toto rozhodnutí nějakým způsobem ovlivnit.
Pokud město dostane od KÚ nabídku na využití areálu, tak prvotním záměrem bude vybudování další základní školy. Stávající kapacity škol v Kralupech jsou vzhledem k rozsáhlé výstavbě v okolních obcích, pro které jsou Kralupy spádové, na samé hranici únosnosti. Navíc se plánuje další rozvoj města, kde by mohlo v následujících deseti letech dojít k nárůstu obyvatel až o 4 tisíce.
Využití areálu pro školu je samozřejmě ze strategického hlediska výhodné – areál je již v územním plánu určen pro školství, možnost využití již vybudovaného sportoviště, stávající prostory kuchyně a jídelny, rozlehlost areálu umožňující případný další rozvoj.

Autor:KZ