Dagmar Binková, ředitelka SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou: Konec aneb Likvidace SOŠ a SOU v Kralupech

1. září 2022 zmizí z mapy města Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Rozhodli tak rychle, a myslím i dost neuváženě, krajští zastupitelé.

O návrhu ukončení naší školy a jejím sloučení s neratovickou SŠ jsem se oficiálně v podstatě dozvěděla až z usnesení krajského zastupitelstva ze dne 29. 11. 2021. Na žádné jednání jsem nebyla zřizovatelem pozvána ani já, ani rodiče našich žáků. I přesto jsme s kolegy, školskou radou, médii, žáky a rodiči i jejich peticemi (přes 6 000 podpisů, sebraných za čtyři dny) začali bojovat za zachování naší školy, která jako jediná v našem kraji vyučuje chemické obory a v okrese Mělník obor IT a která 1. října tohoto roku oslavila 60. výročí provozu. Zřejmě bylo už dávno rozhodnuto a mrzí nás, že bez našeho vědomí. Nenašli jsme bohužel ani podporu u vedení Kralup. Kralupy tím ztratily prestiž, městu s výbornou dopravní dostupností a s takřka 20 000 obyvateli zbyde pouze gymnázium.

A jaké zaznívají důvody zrušení?

Nízká naplněnost školy. Ano, skutečně za posledních 15 let strmě klesal zájem o technické vzdělávání. Reálná naplněnost naší školy k 30. 9. 2021 je 42 % (kapacita školy je 315 žáků a nikoli mylně účelově krajem uváděná kapacita 500 žáků), naplněnost neratovické SŠ je 44,8 %. Navíc se nám posledním rokem povedl husarský kousek – do 1. ročníku v září nastoupilo 65 žáků, což je o 30 žáků více než minulý školní rok! Nyní je ve škole 130 žáků v 10 třídách. Na všeobecně vzdělávací předměty, jako je ČJ nebo M, žáky v ročníku spojujeme a do odborného výcviku, kde jsou z bezpečnostních důvodů povoleny pouze malé skupinky žáků na jednoho mistra (např. pro mechanika elektrotechnika pouze 8 žáků na mistra), chodí po oborech samostatně. Tzn. že z hlediska výuky je malá naplněnost bezvýznamná a z hlediska individuálního přístupu ideální. Zejména pro dnešní dospívající generaci, která skutečně potřebuje naši pozornost v daleko větší míře než generace minulé a pro kterou velké kolektivy nejsou vhodné. Naši školu navštěvují žáci z Kralup, ale především z okolních vesnic, pro které dojíždění do Neratovic nebo Mělníka bude značně obtížné.

Bohužel naše škola dlouhodobě bojuje s nezájmem o studium chemických oborů. Např. už v roce 2014 škola poprvé nepřijala žádného žáka ke studiu chemických oborů. Snažili jsme se od té doby otevřít vždy alespoň jeden tento obor i s malým počtem žáků, čímž jsme napomohli, že Středočeský kraj o chemické obory nepřišel. V posledním období se navíc začala zúročovat pozměněná náborová kampaň a nyní máme vždy na jednom chemickém oboru v 1. ročníku 12 žáků a ve 2. ročníku 14 žáků a věříme, že tento počet by i nadále stoupal. Dopomohla k tomu i spolupráce s Nadací Orlen Unipetrol na financování chemického kroužku pro žáky ZŠ. Neúspěšnost u maturitní zkoušky – toto kritérium odmítám jako důvod ke zrušení školy, naši maturanti skládají zkoušky s výsledky naprosto srovnatelnými se školami stejného typu v republice, mnohdy i lepšími, statistiku můžeme doložit.

Špatný technický stav areálu. Ano, stav šedesátiletých budov je odpovídající jejich věku. Kraj totiž nikdy do školy masivně neinvestoval a jako řádný hospodář se o svůj majetek nestaral. Investoval do jiných škol, tak jsem se domnívala, že je nyní řada na nás. Několikrát jsem žádala o financování opravy střech, ale i když mi oprava byla slíbena, z financování sešlo. Nyní stále slyšíme nutnost investovat desítky až stovky milionů korun, neexistuje ale žádný konkrétní rozpočet s vyčíslenými náklady. Zchátralý je plášť budov a některé prostory bývalého internátu. Také máme poničeno dlouhodobě nevyužívané patro pod střechou na jedné z budov, kde na jaře došlo k havárii střechy. Zde bývali v minulosti ubytováni žáci. Nyní toto patro čekalo na zrekonstruování a tento poničený prostor rozhodně nebrání výuce. Hlavní budova školy a dílen by mohla sloužit po opravě střechy ještě další léta. Letos jsme také dokončili modernizaci, vybavili školu novým nábytkem, IT technikou, novými laboratořemi, přístroji atd. z dotace projektu IROP ve výši 13 milionů korun. Nyní je v plánu, co půjde, a je jasné, že všechno nepůjde, přestěhovat do Neratovic. Hledali jsme i alternativní cesty, např. koexistence naší školy se ZŠ ve společném areálu, tím bychom mohli sdílet jídelnu, dílny, laboratoře… Také jsme se snažili zajistit fungování naší školy změnou zřizovatele i na kralupské radnici, ale bezvýsledně.

Vážení Kralupáci,

právě jste si přečetli mé stanovisko k naší situaci. Ve škole se cítíme demotivováni a těžko se smiřujeme s nevyhnutelným. Na druhou stranu dostávám mnoho zpráv se slovy podpory z nejrůznějších stran, dokonce i z Bruselu, odkud mě kontaktovala europoslankyně p. Maxová, jež byla oslovena naším žákem a jež se na jaře chystá naši školu navštívit.

O osudu naší školy rozhodly finance. Ale opravdu chceme, aby se na vzdělávání šetřilo? A skutečně se tímto ušetří? Kolik bude stát stěhování a vybudování laboratoří v neratovické škole, jež pro naše obory není vybavena? Mrzí nás, že toto rozhodnutí přišlo v době, kdy se škola začala po letech propadu pomalu stavět na nohy. Nicméně chci poděkovat všem, kteří s námi v posledních letech spolupracovali, kteří se angažovali při propagaci odborného vzdělávání v Kralupech, kteří se zapojili do boje za záchranu školy a kteří nám celou dobu drželi palce. Děkuji také všem, kdo se podepsal pod naše petice, ta síla podpory byla velká a dojemná. Děkuji také p. senátoru P. Holečkovi, který se nás jako jediný z kralupských zastupitelů veřejně zastal. Stav naší školy můžete sami posoudit při návštěvě ve Dnech otevřených dveří, srdečně vás zveme. Přeji vám vše dobré.

Mgr. Dagmar Binková, ředitelka školy

Autor:KZ