Kralupští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022

Zastupitelé města Kralupy nad Vltavou na veřejném zasedání v pondělí 20. prosince 2021 schválili rozpočet na rok 2022.

Město Kralupy nad Vltavou v návrhu rozpočtu na rok 2022 naplánovalo rozpočet schodkový, jenž bude následně vyrovnán úvěrem na investice (121 milionů Kč). Dalším krokem je zapojení finančních prostředků z minulých let, které jsou určeny na přestavbu pivovaru (50 milionů Kč) a daru na nákup cisterny (500 tisíc Kč). Příjmy a výdaje jsou pak stanoveny shodně ve výši 617 567 490 Kč. „Rozpočet na rok 2022 je historicky nejvyšší, jaký jsme kdy měli. Je to ale hodně ovlivněno složkami, které nejsou běžné a v příštích rozpočtech nebudou. Také jsme do rozpočtu poprvé zapojili vratku z dotací v návaznosti na parkovací dům a autobusový terminál,“ říká kralupský místostarosta Libor Lesák, jenž tímto počítá s návratností zhruba 40 milionů Kč na konci prvního kvartálu roku 2022.

Schválený rozpočet dosti výrazně ovlivnily zvyšující se ceny energií, a to především ve vztahu k příspěvkovým organizacím. Aby veškeré potřeby městských subjektů byly řádně zajištěny, bylo třeba tuto položku navýšit bezmála o 16 milionů korun. Tento mínusový vývoj byl do jisté míry pokryt prostřednictvím daní. „Mohli jsme navýšit plánované příjmy z výběru daní, čímž jsme se dostali k tomu, že nyní máme v rozpočtu zhruba 100 milionů z běžných peněz na investice,“ vysvětluje kralupský místostarosta s tím, že neměnné zůstávají peníze na kulturní granty a pro sportovní oddíly.

Nejdůležitější investice pro rok 2022

Jednou z nejvýraznějších akcí nového roku bude třetí etapa rekonstrukce plaveckého bazénu, která byla vyčíslena na 40 milionů korun. Město bude zároveň pokračovat v údržbách školních budov, z nichž je třeba na prvním místě zmínit dlouhodobě plánovanou rekonstrukci ZŠ Třebízského, a to včetně nové kuchyně a elektrických rozvodů. Do investic byl rovněž zařazen mimořádný nákup dvou hasičských vozů pro oba místní sbory dobrovolných hasičů. „16 milionů není úplně malá částka, ovšem nedalo se nic jiného dělat. Stávající automobily jsou dnes už v takřka nepojízdném stavu, obnova byla v tomto případě nezbytná,“ vysvětluje Libor Lesák tento důležitý krok směrem k obnově vozového parku u obou hasičských jednotek.

V rámci postupného obnovování jednotlivých částí města dojde v roce 2022 k celkové revitalizaci Wolkerovy ulice. Naproti tomu ulice Čechova se dočká druhé etapy rekonstrukčních prací, které tak popostoupí směrem k Dvořákovu náměstí. Naopak původně plánované dokončení centra města v podobě poslední čtvrté etapy (ulice Jungmannova a Husova) se s největší pravděpodobností uskuteční až v roce 2023. „Protože je možnost získat na tuto akci dotaci, rozhodli jsme se ještě posečkat a pro rok 2022 upřednostnit projekty, které nesnesou odkladu,“ vysvětluje Libor Lesák postup, jenž může být pro leckterého občana dílčím zklamáním. „Toto naprosto chápu, z dlouhodobého pohledu se nám však vyplatí počkat. Do hry nám brzy vstoupí další velké projekty, na jejichž realizaci se musíme připravit jak z projekčního, tak finančního hlediska,“ podotýká Libor Lesák s dovětkem o schváleném záměru výstavby nové sportovní haly, jemuž dali zastupitelé zelenou už v průběhu minulého roku. Letos už by mělo vše směřovat k finalizaci projektové dokumentace, která bude určující s ohledem na možné získání dotace od Národní sportovní agentury. Odhadované náklady na výstavbu se pohybují v rozmezí 120–140 milionů korun.

Další razantní výzvu představuje také příprava dokumentace na rekonstrukci pavilonu a přístavby spojovacího krčku v ZŠ Václava Havla, s jejíž předběžnou podobou seznámíme čtenáře v průběhu následujících měsíců. 

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ