Michaela Gleichová, ředitelka ZŠ Gen. Klapálka: Síla známky se v naší společnosti přeceňuje

Prvním dnem v měsíci září se otevřely dveře do všech základních i mateřských škol, aby po dvouměsíčních letních prázdninách opět uvítaly své žáky. V Kralupech nad Vltavou je celkem pět základních škol a tři školy mateřské, které sídlí celkem v šesti samostatných budovách. Zeptali jsme se ředitelky největší základní školy ZŠ Generála Klapálka, paní Ing. Michaely Gleichové, na zahájení nového školního roku a plány pro tento školní rok.

Paní ředitelko, od zahájení školního roku 2021/2022 uběhl již 1 měsíc, řekněte nám, jak se škola na tento školní rok připravila a jak tento první měsíc ve Vaší škole proběhl?

Na „obyčejný školní rok“ se u nás těšili všichni. Připravovali jsme se pečlivě, přesto nás možná zaskočilo množství nové administrativy, která se na nás navalila. Ale to už je asi takový český folklór, vymyslet další formulář. Protože považujeme za velmi důležitou vedle vzdělávací funkce školy také tu výchovnou, zorganizovali jsme ihned na začátku školního roku adaptační pobyt pro žáky šestých tříd. Máme mnoho nových žáků z okolních škol a zároveň jsme dětem chtěli dopřát prostě být spolu. Klademe ve škole důraz na to, aby se žáci uměli pěkně chovat k sobě navzájem. Tolerance, umění vyjít s druhými, akceptování jiného názoru, to jsou nezbytné kompetence, jež by měl každý patnáctiletý člověk, když opouští základní školu, mít. Právě v šesté třídě se kolektiv začíná na další čtyři roky formovat. Bohužel jsme nestihli, vlivem nákazy, uskutečnit školu v přírodě pro třídy deváté. Skutečně na poslední chvíli musel být výjezd zrušen. Z té praktické stránky se nám podařilo vylepšit prostředí pro naše nejmenší, vymalovat, vybavit novým nábytkem některé třídy prvního stupně včetně tříd pro prvňáčky.

Kolik prvňáčků Vaše škola přijala a jak jste se na ně připravili?

1. září nastoupilo 66 prvňáčků do tří prvních tříd. Jsme moc rádi, že se na nás každoročně obrací kolem stovky rodičů a je nám líto, že nemůžeme všechny děti z kapacitních důvodů přijmout. Sázíme na osobitost a individuální přístup každé paní učitelky. Připravena je se svým programem i družina. Během prvního čtvrtletí budeme práci prvňáčků pečlivě sledovat a v případě potřeby nabídneme možnost „doučování“.
Ve škole působí také paní učitelka zajišťující logopedickou péči. Tu bude letos potřebovat enormní počet prvňáčků.

Jak jste s ohledem na proběhlou pandemii a tím spojenou distanční výuku připraveni v případě, že by tato situace opět v tomto školním roce nastala?

Myslím, že jsme po minulém školním roce dobře připraveni na výuku distanční. Vybavili jsme se technicky, zakoupili nové notebooky, vizuální zařízení, která usnadňují a zatraktivňují online výuku. Bohužel jsme si to v září již vyzkoušeli, když se dostala část žáků devátého ročníku do karantény. Ze dne na den jsme nastartovali online nebo smíšenou výuku (výuka, kdy je část žáků přítomna ve třídě a část je současně připojena přes Teams). Učitelé se také vzdělávali v problematice distanční výuky a hledali nové tipy do online hodin.

Na co zajímavého se žáci Vaší školy mohou během následujících měsíců těšit?

Naše plány se odvíjí od epidemické situace. Některé akce jsme museli velmi omezit. Například prozatím neplánujeme zahraniční výjezdy s výjimkou výjezdu žáků ze škol z partnerských měst. Ty by se mohly uskutečnit v květnu, červnu. Lyžařský výcvik bychom také rádi obnovili. Na jaře obvykle probíhá Peer program pro pátý ročník, školy v přírodě. Pokud bude situace nepříznivá, nabídneme žákům možnost krátkodobých venkovních aktivit, stejně jako v minulém roce, například orientační běh, zeměpisné vycházky. Považujeme totiž tyto socializační aktivity za velmi důležité. Některé paní učitelky se zaměřily na výuku venku. Využívat budeme naši naučnou zahradu i okolí školy.

Jsem ráda, že ve škole působí paní školní psycholožka. Nabízí pomoc žákům i rodičům. Upřímně musím přiznat, že uzavření škol se dle mého názoru negativně odrazilo na chování dětí ve školním kolektivu. Jsou více nedůtkliví, někdy mají problém s komunikací, špatně se soustředí. Ovlivňuje to pak práci ve škole. Děti si často ubližují ve virtuálním prostředí a přenáší to pak do třídního kolektivu. Nezavíráme nad tím oči a řešíme každou situaci.

Žáci asi nejvíce ocení nové pojetí výuky informatiky a její včlenění do téměř všech ročníků. Ve čtvrtých a šestých třídách zavádíme nový školní vzdělávací program, v němž se budou žáci v tomto předmětu zaměřovat na logické myšlení a robotiku, naučí se pracovat s Lego WeDo a s ozoboty. Prvky robotiky a blokového programování zařadí pedagogové i do běžné výuky, například matematiky. Distanční výuka nás vedla i k zamyšlení nad školním hodnocením. Myslím, že síla známky se v naší společnosti přeceňuje. Honba za jedničkami je v některých rodinách prioritním ukazatelem hodnocení školní práce dítěte. Pokud se dítěti nedaří na výbornou, většinou to pak způsobí ztrátu motivace do dalšího učení. Přesvědčit žáky i rodiče o smyslu celoživotního vzdělávání bude nelehká práce. Ale od toho jsme pedagogové.

Lenka Císlerová

 

Autor:KZ